Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceMsze św. w niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.00 SUMA, 17.00 (w Sanktuarium)

Msze św. w dni powszednie: 17.00, 18.00

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i czwartki po Mszy św. w godz. 18.30-19.30

Jezus Chrystus powstał z martwych.
Nauka ta zasługuje na wiarę.
„Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli,
wespół z Nim i żyć będziemy”

(2Tm 2,11)

Życzymy Wam - Umiłowani Parafianie i Pielgrzymi - Dobroczyńcy Kalwarii w Praszce, radosnych Świąt Wielkanocnych oraz siły i odwagi potrzebnej do dawania świadectwa o miłosiernej miłości Boga względem nas.

Niech spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym pomoże każdej rodzinie stawać się sanktuarium życia i miłości i niech daje każdemu z Was radość i duchową siłę na twórczą codzienność życia. Kiedy zmartwychwstanie Chrystusa stanie się dla Nas największą pewnością i najcenniejszym skarbem, staniemy się Jego głosicielami i świadkami we współczesnym świecie. Na czas radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i dawania świadectwa o Zmartwychwstałym i Miłosiernym Chrystusie zapewniamy Was o naszej modlitwie i błogosławieństwie.

Wielkanoc jest największym chrześcijańskim świętem, w nim bowiem przeżywamy zwycięstwo życia nad śmiercią, którego dokonał Swoją Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezus Chrystus.

Z okazji tego radosnego święta życzymy, by te dni upłynęły w dobrym zdrowiu, głębokim doświadczeniu duchowym i wzajemnej miłości. Zmartwychwstały Pan niech będzie źródłem nadziei, radości i siły, pomagającej przezwyciężyć wszystkie trudności naszego codziennego życia.

Ks. prałat Stanisław Gasiński - proboszcz
Ks. Tomasz Śleziak - wikariusz
Parafialna Rada Duszpasterska
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej

PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Bank Spółdzielczy Praszka NRB:
19 8269 0007 2000 0000 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana