Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNasze Kalwaryjskie Zawierzenie

W dniu 29 lipca 2014 r. odbyła się tradycyjna Pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej na pełny obchód dróżek Pana Jezusa w intencji naszej Prowincji Kościelnej na czele z Ks. Abp Dr Wacławem Depo, Metropolitą Częstochowskim. Pielgrzymowaniu temu, jak co roku, przewodniczył Ks. Abp senior dr Stanisław Nowak, który również prowadził rozważania dróżkowe przy każdej z 27 stacji Męki Pana Jezusa. Modlitwa ta zgromadziła wiernych z wielu parafii naszej Archidiecezji z Regionów Częstochowskiego, Zawierciańskiego i Wieluńskiego, między innymi z Zawiercia z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Św. Brata Alberta, z Wielunia parafii;Św. Stanisława BM, Pątnowa, Krzepic, Dzietrznik, Gaszyna, Krzyworzeki, Żytniowa, Strojca, Chotowa, Kowali, Rosoch, Parafii Wniebowzięcia NMP w Praszce i z Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego na Kalwarii w Praszce, oraz mniej liczne grupy z innych miejsc ziemi częstochowskiej a także z poza naszej archidiecezji; Zdziechowic i Lututowa w diecezji kaliskiej, Świętochłowic w archidiecezji katowickiej, z Wadowic w archidiecezji krakowskiej. Pielgrzymi przybyli tam pokłonić się Matce Bożej w Jej cudownym wizerunku w tym szczególnym miejscu naznaczonym i uświęconym obecnością Świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II był człowiekiem zawierzenia i całkowicie należał do Matki Bożej naśladując jej przykład wiary i świętości. Jak sam mówił na Kalwarii zanurzał się w tym rezerwuarze wiary, nadziei i miłości. Tam też zawierzył świat, Kościół Chrystusowy, Polskę i siebie podczas sprawowania ostatniej Mszy świętej na Ojczystej ziemi. To zawierzenie wpisało się w historię i dziedzictwo Narodu oraz Kościoła w Polsce. Dlatego też nasz ks. abp dr Wacław Depo metropolita częstochowski ogłosił obecny rok, kanonizacji Świętego Jana Pawła II, Rokiem Zawierzenia w naszej archidiecezji częstochowskiej. Podczas tego dorocznego pielgrzymowania na Kalwarii Papieskiej pielgrzymi zawierzali się Maryi a przez to samemu Bogu na dalsze życie. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej koordynator tego pielgrzymowania, Ks. Prał. Stanisław Gasiński w imieniu wszystkich pielgrzymów już na wstępie podziękował Ojcom Bernardynom na czele z Ojcem Azariaszem Hess ofm, Kustoszem tego miejsca, równocześnie powitał Ks. Arcybiskupa, niestrudzonego pielgrzyma Kalwaryjskiego, proszą o przewodniczenie pokutnej pielgrzymce. Rozpoczęła się ona Przenajświętszą Ofiarą na początku której O. Azariasz Hess ofm witając pielgrzymów wskazał na wielką więź między Archidiecezją Częstochowską a Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Więź ta jest podtrzymywana i umacniana przez fakt rozwoju kultu Matki Bożej Kalwaryjskiej na ziemi Częstochowskiej, w Sanktuarium na Kalwarii w Praszce. Wspomniał na Św. Jana Pawła II, który 19.08.2002 r. posłał cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej do Praszki, aby Ona i tam królowała. „Jeśli dziś, radujemy się postępującym procesem zmierzającym do koronacji tego cudownego wizerunku w Praszce, koronami papieskimi, to znaczy że Ona tam nie tylko króluje, ale także i uzdrawia i pociesza”- kontynuował Ojciec Kustosz. Koncelebrowaną Eucharystię sprawowali kapłani towarzyszący pielgrzymom, na czele z Kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Częstochowie ks. Prał. Marianem Szczerbą, pod przewodnictwem Ks. Abp Dr Stanisława Nowaka w Bazylice Kalwaryjskiej o godz. 10.00. Ks. Abp Stanisław Nowak w homilii wspominał postawę Św. Jana Pawła II, który wszystkie swe trudne sprawy rozwiązywał zawierzając je Bogu przez Maryję na Kalwaryjskich dróżkach, które tak ukochał. „Jego duch wędruje nadal po tych dróżkach, a my chcemy zaczerpnąć nieco z tego ducha” – mówił nasz Pasterz wskazując na tajemnicę świętych obcowania. O godz. 12.00 pielgrzymi z modlitwą na ustach wyruszyli na dróżki kalwaryjskie, na których podczas kolejnych pięciu godzin nie zabrakło skwaru z nieba, wylanego potu, burzy z obfitym deszczem i gradem, ale i modlitwy i skupienia i pokuty. „Wart jest Jezus tego zmęczenia, tego potu, tej pokuty. Wart jest za Jego odkupieńczą miłość. Bo czymże jest nasze zmęczenie, nasza pokuta i to pielgrzymowanie wobec Jego Męki, wobec Jego wyniszczenia, wobec Jego potu i krwi?” – mówił Ks. Arcybiskup przy jednej ze stacji. Przy kolejnych stacjach poruszał sumienia pielgrzymów dotykając najważniejszych spraw dzisiejszych czasów takich jak aborcja, eutanazja, różnorakie próby łamania sumień ludzi wierzących, prześladowanie Kościoła. Pielgrzymka zakończyła się modlitwą przy kościółku Grobu Chrystusowego, przy którym Ks. Prał. Stanisław Gasiński podziękował Ks. Arcybiskupowi za Jego trud prowadzenia tej wielkiej modlitwy zanurzania nas w przedziwnym rezerwuarze łask jakim jest Sanktuarium Kalwaryjskie wraz ze swymi dróżkami. Podziękował również kapłanom na czele z Ks. Prałatem Marianem Szczerbą, Kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Częstochowie oraz wiernym. Następnie Ks. Tomasz Śleziak w imieniu pielgrzymów podziękował Ks. Dr Stanisławowi Gasińskiemu, Kustoszowi Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce, który jak niegdyś ojciec małego Karola Wojtyły, przyprowadza i zwołuje do Sanktuarium w Kalwarii kolejne pokolenia pielgrzymów aby uczyli się tam zawierzenia Bogu na wzór Maryi wiernie trwającej przy Krzyżu Jej umiłowanego Syna na Kalwarii.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński