Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceUroczystość Odpustu Kalwaryjskiego Zaśnięcia Matki Bożej na Kalwarii w Praszce pod przewodnictwem JE Stanisława kardynała Dziwisza z poświęceniem pierwszej na ziemi polskiej Kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny patronki Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński