Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszcePrzekazanie odznaczenia J.E. Edwina Kardynała O'Brien
30 września 2017 r.

Przekazanie odznaczenia J.E. Edwina Kardynała O'Brien - Wielkiego Mistrza Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, przez Zwierzchnika OESSH w Polsce dr. Józefa Dąbrowskiego CSSH, dla kawalera ks. prałata dr. Stanisława Gasińskiego promocji do rangi Komandora
Katedra w Siedlcach - Inwestytura
PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński