Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceŚwięto Niepodległości
11 listopada 2022 r.

Święto Niepodległości pod przewodnictwem ks. prał. prof. Mariana Dudy ze złożeniem jako wotum Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia Krzyża Wolności i Solidarności nadanego mu przez Prezydenta R.P. za działalność na rzecz wolnej Ojczyzny

Fot. FotoFax


1 2 3 >>>  


PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński