Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceErygowanie Kalwarii w Praszce

13 IX 2004 r. w Praszce w Archidiecezji Częstochowskiej odbyła się podniosła uroczystość religijna – erygowanie i poświęcenie Kalwarii pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego – J. E. Ks. Abpa Stanisława Nowaka.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 17.00 nowenną do Matki Bożej Kalwaryjskiej i poświęceniem kaplicy upamiętniającej Dom Świętych Joachima i Anny - miejsce Narodzenia NMP. Później przy krzyżu symbolizującym kaplicę św. Rafała, Ks. Arcybiskup wśród uroczystego ceremoniału dokonał aktu erygowania Kalwarii i Dróżek Pana Jezusa oraz nadał temu miejscu odpusty. Następnie Ks. Abp Stanisław Nowak osobiście poświęcił i okadził wszystkie stacje kalwaryjskie i przewodniczył historycznemu – pierwszemu nabożeństwu dróżkowemu oraz wygłosił pierwsze rozważania przy każdej stacji.

Po poświęceniu kaplic i krzyży kalwaryjskich i po zakończeniu nabożeństwa dróżkowego Ks. Arcybiskup przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. pontyfikalnej oraz wygłosił homilię w kościele św. Rodziny.

W uroczystościach erygowania Kalwarii w Praszce wzięły udział władze miasta, duchowieństwo diecezjalne, przedstawiciele sanktuarium kalwaryjskiego z Ojcem Kustoszem Władysławem Waśko na czele (obecni byli także o. Jonasz Podsiadło, o. Mikołaj Rudyk i br. Symplicjusz Duha), siostry zakonne, klerycy z WSD z Częstochowy, pielgrzymi i kapłani z sąsiednich diecezji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Praszki i miejscowi parafianie.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński