Praszka - Dróżki Pana Jezusa

Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceDroga ku Koronacji z błogosławieństwem Patriarchy Jerozolimy

13 września 2014 r., w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu do spraw przygotowania uroczystości koronacji koronami papieskimi wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce. To pierwsze spotkanie wpisało się w 10. rocznicę erygowania Kalwarii Praszkowskiej. Spotkanie to rozpoczęło się odczytaniem modlitwy zawierzenia św. Jana Pawła II Matce Bożej Kalwaryjskiej w kościele sanktuaryjnym, przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, którego dokonał po słowie powitania, Proboszcz Parafii św. Rodziny w Praszce, Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego, ks. prał. Stanisław Gasiński. Po modlitwie zawierzenia, w przeddzień Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, wszyscy przybyli oddali cześć, przez ucałowanie, relikwiom Krzyża Świętego przechowywanym w sanktuarium. Następnie członkowie tego komitetu przeszli do Auli Katechetycznej gdzie odbyła się zasadnicza część spotkania. Obradom tego gremium przewodniczył ks. prał. Teofil Siudy – przewodniczący Komitetu. Podczas spotkania wskazano m.in. na niektóre etapy duchowego przygotowania do koronacji, takie jak: Nowenna, która będzie odprawiana w I soboty miesiąca, poczynając od grudnia 2014 r., a zakończy się w sierpniu 2015 r. Ważnym elementem będzie również peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia po parafiach dekanatów ziemi wieluńskiej i w rodzinach. Został też wystosowany apel komitetu do miejscowych parafian, pielgrzymów i przyjaciół Kalwarii w Praszce, wskazujący na najistotniejsze kwestie związane z przygotowaniami do koronacji. Warto zaznaczyć, że błogosławieństwa dla tego przedsięwzięcia udzielił także Jego Błogosławioność, Łaciński Patriarcha Jerozolimy abp Fouad Twal, z którym spotkał się podczas obchodów III Miechowskich Dni Jerozolimy, ks. prał. Stanisław Gasiński, odbierając z jego rąk 6 września br. w Miechowie, dokumenty przynależności do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Patriarcha Jerozolimy otrzymał w darze od sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce haftowaną stułę z wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. O pracach Komitetu do spraw przygotowania uroczystości koronacji koronami papieskimi wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce oraz o przygotowaniach do koronacji będziemy informować na bieżąco.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana