Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceZiemia zawierciańsko-żarecka na Kalwarii w Praszce

„W wigilię uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, gromadzimy się w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, aby uczyć się tu zawierzenia wszystkiego Bogu na wzór Matki Najświętszej i umocnić się na drogach wiary trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa”. Tymi słowami witał zebranych na Kalwarii w Praszce pielgrzymów, 16 maja br. budowniczy i kustosz tamtejszego Sanktuarium Ks. Prałat dr Stanisław Gasiński. Tego dnia w ramach duchowego przygotowania do wrześniowej uroczystości koronacyjnej, zgromadzili się przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, wierni Regionu Zawierciańskiego, którzy wraz z duszpasterzami przybyli 7 autokarami. Do tego majowego pielgrzymowania zmobilizował wiernych Zawiercia, Myszkowa, Żarek i okolic, Ks. Prałat Jan Batorski, Dziekan tegoż regionu. Modlitwie przedkoronacyjnej, której najważniejszym punktem była Msza Święta przewodniczył J. E. Ks. Arcybiskup Dr Stanisław Nowak. Mszę Św. poprzedził film o Sanktuarium i cudownym wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia oraz modlitwa zawierzenia przed obliczem Matki Bożej. Ks. Arcybiskup w swej homilii, wspominając słowa Św. Jana Pawła II „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”, mówił, że nasz Święty Papież w ten sposób także wyraził życzenie „aby w Praszce była Kalwaria”. Wspominając straszny czas II Wojny Światowej zachęcał do zapoznania się z teologią i historią tego miejsca. Wezwał do częstego nawiedzania tej „wielkiej Kalwarii”, bo jak zaznaczył „przybywają tu także chętnie Ślązacy z bliska, z diecezji opolskiej i z daleka”. Odniósł się w ten sposób do obecnych tego dnia na Kalwarii w Praszce pielgrzymów z Chorzowa. Prosił wszystkich, aby „zapoznać się z Matką Bożą w Jej cudownym wizerunku na Kalwarii w Praszce”. Na zakończenie Eucharystii Ks. Arcybiskup dokonał poświęcenia figury Pana Jezusa Ubiczowanego, z dokładnym odwzorowaniem ran z Całunu Turyńskiego. Figura ta docelowo będzie usytuowana w kaplicy Ubiczowania i Cierniem Ukoronowania w nowowybudowanym kościółku „Ecce Homo” w Dolnie Męki Pańskiej, u początku Drogi Krzyżowej na Kalwarii w Praszce. Warto zaznaczyć, że Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak jest jej fundatorem. Ks. Prałat Stanisław Gasiński podziękował dostojnemu celebransowi za ten hojny dar, a dziękując wszystkim za wspólną modlitwę na zakończenie Eucharystii, przypomniał słowa a zarazem wezwanie Ks. Arcybiskupa Stanisława zawarte w książce z jego rozważaniami ewangelii, aby „nieść niebo drugim”. Ks. Prałat Jan Batorski dziękując Ks. Arcybiskupowi za przewodniczenie wielkiej modlitwie, wyraził także wdzięczność Kustoszowi Sanktuarium za serdeczne przyjęcie. Podkreślił jego wielką i wytężoną pracę, której efekty widać gołym okiem na Kalwaryjskim wzgórzu w Praszce, które zostało „głęboko przeorane duchowo i materialnie”. Po wzmocnieniu sił fizycznych posiłkiem kalwaryjskim, pielgrzymi, pod przewodnictwem Ks. Kustosza, udali się na dróżki kalwaryjskie, przeżywając Drogę Zmartwychwstania Chrystusa. Na zakończenie kilkugodzinnej modlitwy Ks. Kustosz pobłogosławił wszystkim pielgrzymom na ich drogę powrotu do swych parafii i rodzin, oraz serdecznie zaprosił do częstszego nawiedzania Kalwarii w Praszce i obecności na uroczystości koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, 12 września br.

Zobacz również galerię zdjęćPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana