Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceCzerwcowa modlitwa zawierzenia

Przez Serce Maryi do Serca Boga

Ks. Tomasz Śleziak

W pierwszą sobotę czerwca, gdy w całym kościele oddawaliśmy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, trwał kolejny etap duchowego przygotowania do wrześniowej uroczystości koronacyjnej. Tego dnia przed oblicze Tej, o której Św. Jan Paweł II mówił, że Ona wychowywała jego serce „od najmłodszych lat”, przybyło ponad 600 wiernych Regionu Radomszczańskiego. Pod przewodnictwem pasterza naszej Maryjnej Archidiecezji, Ks. Arcybiskupa Dr Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, pielgrzymi zawierzyli samych siebie Bogu za wstawiennictwem Tej, która z czułością przytula do swego Niepokalanego Serca Bożego Syna i wszystkim nam na Niego wskazuje, do Niego prowadząc. Kustosz Sanktuarium, Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, witając serdecznie wszystkich przybyłych przypominał słowa Św. Jana Pawła II, który jako wielki czciciel Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Seca Maryi wskazywał, jak bardzo potrzebny jest dziś światu zastęp serc czuwających, które swą siłę czerpią z nieprzebranych bogactw otwartego Serca Boga. Ks. Gasiński zachęcił tym samym aby u Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia napełnić serca miłością Boga i drugiego człowieka. Następnie wszyscy obejrzeli film przedstawiający historię i teraźniejszość Sanktuarium na Kalwarii w Praszce. Po obejrzeniu filmu, Ks. Arcybiskup w kościele Sanktuaryjnym, zawierzył przybyłych pielgrzymów, Archidiecezję i cały Kościół Kalwaryjskiej Matce. Po modlitwie zawierzenia, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, wszyscy procesjonalnie udali się do kościoła Św. Rodziny, gdzie Ks. Arcybiskup Metropolita przewodniczył uroczystej Mszy Świętej, będącej punktem kulminacyjnym tego pielgrzymowania. W swym słowie skierowanym do pielgrzymów, przemierzył wraz z nimi swoisty „Tryptyk Papieski”. Wspomniał na pierwsze pielgrzymowanie Papieża Polaka do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, jego wielką prośbę o modlitwę za niego „za życia i po śmierci”, oraz do postawy zawierzenia Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wskazał, że „to jest również nasza droga”. W następnej odsłonie przypomniał pielgrzymkę Św. Jana Pawła II do Wilna i papieskie zawierzenia Matce Bożej, które na Kalwarii w Praszce jest ponawiane „aby nie był daremny Krzyż Jezusa”. Ostatnią częścią tego tryptyku było wspomnienie ostatniej pielgrzymki Św. Jana Pawła II do Polski, pod znakiem tajemnicy Miłosierdzia Boga. Ks. Arcybiskup kończył swą homilię modlitwą „Matko Miłosierdzia, przybliż nam, spraw, aby świat uwierzył, ze tylko On jest jedyną drogą prowadzącą do życia. Tej drodze musimy być wierni, bo inaczej nie ma dla nas ocalenia. Maryjo, czuwaj nad nami wszystkimi. Św. Janie Pawle II, módl się za nami”. Na zakończenie Eucharystii Ks. Dr Stanisław Gasiński podziękował Ks. Arcybiskupowi Metropolicie, oraz wszystkim uczestnikom modlitwy, zapraszając jednocześnie do udziału w uroczystości koronacyjnej 12 września br. Następnie swoje słowo wdzięczności wobec Ks. Arcybiskupa, Ks. Kustosza, wszystkich kapłanów i przybyłych pielgrzymów wyraził Ks. Kanonik Antoni Arkit, dziekan regionu Radomszczańskiego. Podziękowaniem tym objęto ponad 100 kapłanów, na czele z Ks. Prałatem Dr Włodzimierzem Kowalikiem, Wikariuszem biskupim ds. ekonomicznych. Po Eucharystii i kalwaryjskim posiłku, pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa, którą na terenie Kalwarii w Praszce poprowadził Ks. Kustosz Dr Stanisław Gasiński. Na zakończenie tego nabożeństwa wszyscy otrzymali od niego Boże błogosławieństwo na drogi powrotne do swych domów i parafii.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych miała miejsce kolejna Nowenna Miesięcy przed wrześniową Koronacją koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. W VII już Nowennie wzięli udział pielgrzymi z Parafii Św. Mikołaja BW w Rudnikach, na czele z Ks. Prob. Kan. Krzysztofem Błaszkiewiczem oraz wierni z Parafii Trójcy Przenajświętszej w Ostrówku k/Wielunia, wraz ze swym Proboszczem Ks. Kan. Sylwestrem Kubik. Czerwcowej Nowennie Miesięcy przewodniczył Ks. Prałat Prof. Dr hab. Kazimierz Szymonik, który jest także członkiem Komitetu Koronacyjnego. To modlitewne spotkanie przebiegło według ustalonego już planu: film o Sanktuarium, Nowenna Kalwaryjska, Msza Święta przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia oraz agapa. W swojej homilii Ks. Szymonik poruszył wiele bardzo istotnych trudności na jakie napotyka nasze życie wiary w dzisiejszych czasach. Zachęcił wszystkich zebranych do ponownego całkowitego zawierzenia Bogu za wstawiennictwem Matki Najświętszej, dzięki któremu w naszej niełatwej historii Narodu, wielokrotnie zostaliśmy ocaleni. Na zakończenie Eucharystii Ks. Kustosz podziękował wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę. W sposób szczególny podziękował głównemu celebransowi, za przewodniczenie modlitwie, wygłoszone płomienne Słowo Boże, oraz za materialny dar, jakim jest ufundowane przez niego unowocześnienie nagłośnienia fanfar w kościele Sanktuaryjnym. Dzięki niemu, jeszcze dostojniej brzmi to instrumentalne wezwanie do oddania pokłonu Chrystusowi i Jego Kalwaryjskiej Matce, którzy spoglądają na wiernych z wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

Kolejny etap duchowego przygotowania do koronacji będzie miał miejsce 04 lipca br. Tego dnia o godz. 10.00 przybędzie na Kalwarię w Praszce Region Duszpasterski Ziemi Wieluńskiej na czele z Ks. Dziekanem Prałatem Marianem Mermerem. Modlitwie tej będzie przewodniczył Ks. Arcybiskup Senior Stanisław Nowak. Natomiast w godzinach popołudniowych tego dnia odbędzie się VIII Nowenna Miesięcy, z udziałem wiernych z parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Strojcu, wraz ze swym Ks. Proboszczem Kan. Janem Kałdon. Lipcowej Nowennie Miesięcy będzie przewodniczył Ks. Prałat Dr Teofil Siudy, Przewodniczący Komitetu ds. koronacji koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Do udziału w wymienionych spotkaniach modlitewnych zaprasza Kustosz Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana