Praszka - Dróżki Pana Jezusa

Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceKawałek nieba na ziemi

Pielgrzymka regionu wieluńskiego na Kalwarię w Praszce
oraz VIII Nowenna Miesięcy

Ks. Tomasz Śleziak

Pierwsza sobota miesiąca lipca była w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce gorąca nie tylko żarem z nieba ale i żarem modlitwy. Tego dnia przybyli tam pielgrzymi ostatniego regionu duszpasterskiego naszej Archidiecezji, wierni regionu Wieluńskiego. Ponad czterystuosobowa grupa pielgrzymów została gorąco przywitana przez kustosza Sanktuarium, Ks. Prałata dr Stanisława Gasińskiego, który zachęcał aby na Kalwarii w Praszce uczyć się zawierzenia wszystkiego Bogu na wzór Matki Najświętszej i umocnić się w drodze wiernego kroczenia na Jej wzór za Chrystusem. Według ustalonego porządku na rozpoczęcie pielgrzymki wierni w kościele parafialnym Św. Rodziny obejrzeli film o sanktuarium i Kalwarii w Praszce. Dodatkową okazją do modlitwy tego dnia było uczestnictwo pielgrzymów w poświęceniu dwóch nowych kaplic. Po filmie bowiem uformowała się procesja wraz z Ks. Arcybiskupem seniorem Stanisławem Nowakiem na czele oraz z licznie przybyłymi kapłanami, która przeszła na teren Kalwarii, aby poświęcić nowe kaplice które wchodzą w skład Dróżek Męki Pańskiej. Ufundował je Ks. Arcybiskup dr Stanisław Nowak i on też tego dnia dokonał ich poświęcenia. Przy kaplicy pożegnania Jezusa z Maryją przed męką, oraz kaplicy zapowiedzi zaparcia się Św. Piotra, Ks. Arcybiskup w krótkich słowach rozważania tych tajemnic zachęcał zgromadzonych do jeszcze głębszej duchowości Pasyjno-Maryjnej oraz do większej pokory wobec Boga. Po tym poświęceniu procesja przeszła do kościoła sanktuaryjnego, gdzie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie zawierzono w modlitwie wszystko Bogu przez Maryję – Kalwaryjską Matkę Zawierzenia. Modlitwie przed cudownym wizerunkiem przewodniczył Ks. Arcybiskup w towarzystwie Ks. Prałata Mariana Mermera, Dziekana Regionu Wieluńskiego, Ks. Prałata Dr Teofila Siudego, przewodniczącego Komitetu ds. Koronacji oraz Ks. Prałata Dr Stanisława Gasińskiego, Kustosza Sanktuarium i Kalwarii w Praszce. Po modlitwie zawierzenia w Sanktuarium ponownie uformowała się procesja która wróciła do kościoła Św. Rodziny gdzie w samo południe sprawowana była Najświętsza Eucharystia. Przewodniczył jej Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak z towarzyszeniem niemal 20 kapłanów, którzy przyprowadzili tego dnia swych wiernych na Kalwarię w Praszce. W Słowie Bożym, dostojny celebrans przybliżając wszystkim historię i teologię Kalwarii w Praszce zachęcał do rozbudzenia bądź odnowienia w sobie duchowości kalwaryjskiej. Rozpoczynając homilię wyraził wdzięczność wobec Ks. Kustosza, że „w tak krótkim czasie jest, to, co jest, tutaj w Praszce”. Wzywał, aby stawać się apostołem Kalwarii w Praszce. „Idźcie do swoich parafii i głoście co się tu dzieje, co tu jest. Głoście chwałę tego miejsca”. „Czujcie się tu u siebie- wzywał. To miejsce nie tylko Praszki, ale całej tej ziemi, całej Archidiecezji (…) byście kochali to miejsce, byście tu przychodzili”. Przypominał, że rozwój Kalwarii w Praszce to sprawa nie tylko tego miejsca, tej parafii, tego miasta, ale całej ziemi wieluńskiej, całej Archidiecezji. Mówił również że misteria na Kalwarii w Praszce nie ustępują pięknem żadnej wielkiej Kalwarii, zachęcając tym samym do licznego w nich udziału. Na zakończenie Eucharystii głos zabrał Ks. Kustosz, który podziękował Arcybiskupowi za ufundowanie i poświęcenie nowych kaplic, za przewodniczenie modlitewnemu spotkaniu i wygłoszone Słowo Boże. Podziękował także przybyłym kapłanom na czele z Ks. Prałatem Marianem Mermerem, oraz ks. Prałatem dr Teofilem Siudym, jak i wszystkim przybyłym pielgrzymom za wspólną modlitwę i udział w duchowym przygotowaniu do wrześniowej koronacji. W imieniu wszystkich zebranych złożył także Ks. Arcybiskupowi najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się 80 urodzin, a przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce ofiarowali kwiaty. Po krótkim odpoczynku i wzmocnieniu się kalwaryjskim posiłkiem, pielgrzymi, w godzinie śmierci Chrystusa, zawierzyli się Bożemu Miłosierdziu w kaplicy pod tym wezwaniem w kościele Św. Rodziny. Modlitwa koronki do Bożego Miłosierdzia zakończyła to pielgrzymowanie. Tak intensywny dzień na Kalwarii w Praszce zakończył się jednak dopiero wieczorem, kiedy to odbyła się VIII już, przedostatnia, Nowenna Miesięcy. Przewodniczył jej Ks. Prałat dr Teofil Siudy, a udział w niej wzięli wraz z miejscowymi parafianami i czcicielami Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, pielgrzymi przybyli z Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Strojcu. Przyprowadził ich na to miejsce Proboszcz tejże parafii Ks. Kan Jan Kałdon. Po Nowennie Kalwaryjskiej nastąpiła Eucharystia, której przewodniczył Ks. Prałat Dr Teofil Siudy. W swej homilii wskazywał na Boskie macierzyństwo Maryi wobec Chrystusa i wobec nas, oraz na Jej godność królewską, która jest tak mocno związana z Krzyżem Jej Syna. „Maryja jest królową dlatego, że służy – pouczał Ks. Siudy”. Mówił, jak bardzo potrzebujemy takich świętych miejsc jak Sanktuaria, jak Kalwaria, aby na nowo odczytywać Ewangelię, aby odnajdywać tu i wstępować „w ślady Maryi (…) by uczyć się postawy służby i pokory wobec Boga i drugiego człowieka”. Wskazując na cudowny wizerunek Matki Bożej przypomniał, ze to Św. Jan Paweł II posłał „ten święty znak obecności Maryi pośród nas, abyśmy i my stawali się ludźmi Kalwarii”. Na zakończenie tego etapu duchowej drogi ku wrześniowej koronacji, Ks. Gasiński, podziękował wszystkim za wspólne trwanie na modlitwie i zaprosił na ostatnią Nowennę Miesięcy, która pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp Dr Stanisława Nowaka będzie miała miejsce 01 sierpnia br. Wezmą w niej udział także wierni z Parafii Św. Marcina BW w Żytniowe, wraz ze swym Proboszczem Ks. Kan. Andrzejem Tomalą.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana