Praszka - Dróżki Pana Jezusa

Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszcePierwsza Rocznica Koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce

11 września 2016 roku odbyły się na Kalwarii w Praszce uroczystości pierwszej rocznicy koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia pod przewodnictwem ks. Abp Wacława Depo Metropolity częstochowskiego. Słowo powitania w kościele sanktuaryjnym skierował kustosz tego miejsca ks. prałat Stanisław Gasiński, który powiedział między innymi: „Gromadzimy się dziś, na wyjątkowej uroczystości tu na Kalwarii w Praszce, aby uczyć się raz jeszcze, zawierzenia wszystkiego Bogu na wzór Matki Najświętszej i umocnić się w drodze wiernego kroczenia na Jej wzór za Chrystusem”. W imieniu wszystkich zebranych na pierwszej stacji uroczystości powitał Ks. Abp Wacława Depo, Metropolitę Częstochowskiego, który doprowadził do tego co dokonało się przed rokiem, a co z wielką radością wspominano tego dnia na Kalwarii w Praszce, do Koronacji Papieskimi koronami cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Następnie Ks. Abp przewodniczył procesji na szczyt Kalwarii, gdzie będzie odbyła się rocznicowa Eucharystia. W słowie wprowadzenia ks. kustosz Kalwarii w Praszce przytoczył słowa, które wybrzmiały na tym miejscu przed rokiem, z ust śp. JE Ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, głównego koronatora tamtejszego cudownego wizerunku. „Również i dziś Chrystus gromadzi nas tutaj, wokół swojego krzyża. Stajemy obok Maryi, matki. Krzyż jest dla nas potrójnym znakiem. Znakiem Bożej mądrości. Jakże często mądrość ludzka nie wytrzymuje czasu próby. Potrzebuje Bożej mądrości. Jej uosobieniem jest Matka Jezusa i nasza Matka. Krzyż Jezusa jest znakiem miłości. Ten krzyż Chrystusa jest znakiem nadziei. Jakże często stajemy sami pod krzyżem, ale nigdy nie jesteśmy pod nim osamotnieni, bo zawsze jest z nami nasza Matka, Matka Kalwaryjska, Matka Zawierzenia, która króluje, uzdrawia, pociesza”. Ks. prałat Stanisław Gasiński raz jeszcze powitał na szczycie Kalwarii Ks. Abp Wacława Depo oraz duchowieństwo wszystkich stopni i godności, na czele z Ks. Prałatem dr Teofilem Siudym, przewodniczącym komitetu koronacyjnego i ks. profesorem Janem Przybyłowskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz kanonikami kolegiackich kapituł na czele ks. prałatem Marianem Mermerem dziekanem regionu z Wieluńskiego. W osobie ks. kan. Andrzeja Kuliberdy Dyrektora Wydz. Duszpasterskiego zostali powitani przedstawiciele Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Ks. prałat Gasiński powitał następnie siostry zakonne i wszystkie osoby życia konsekrowanego. Następnie powitane zostały władze lokalne powiatu oleskiego, miasta Praszki, Komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z ich pocztami sztandarowymi z Praszki i Wygiełdowa, dyrektorzy Publicznego Gimnazjum Ojca św. Jana Pawła II i Publicznej Szkoły Podstawowej imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Praszce wraz z ich pocztami sztandarowymi, poczty sztandarowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność z Praszki i Związku Podchalan – oddział Górali Żywieckich. Ks. prałat Gasiński wspólnie z ks. prefektem Tomaszem Śleziak powitał pielgrzymów kalwaryjskich na czele z ks. kan. Tadeuszem Stępniem rodakiem, przyjacielem tamtejszej Kalwariii jej dobroczyńcą. Następnie powitani zostali pielgrzymi którzy przybyli autokarami z Chorzowa diec. Katowicka, Łodzi, Chechła k/Pabianic oraz Brzezin w archidiec. Łódzkiej, z Ozimka, Imelina w diecezji opolskiej, Jaworzna, Będzina, Czeladzi w diecezji sosnowieckiej, górale żywieccy w strojach regionalnych - ziomkowie ks. wikariusza Tomasza z Kamesznicy oraz z Ciśca w diecezji Bielsko-Żywieckiej, pielgrzymów z Kalwarii Zebrzydowskiej, Radziszowa, Moglilan, Rzozowa, Izdebnika, Woli Radziszowskiej,Skawiny w strojach krakowskich rodacy ks. kustosza w archidiecezji krakowskiej i jego przyjaciele Ślązacy w strojach regionalnych. Równie serdecznie powitani zostali pielgrzymi z Częstochowy, Radomska, Zawiercia, Wielunia w archidiecezji częstochowskiej oraz osoby które przybyły indywidualnie samochodami z różnych zakątków Polski na czele z p. kapitanem Żeglugi Wielkiej Bogdanem Marciniakiem ze Szczecina i p. mecenasem konfratrem Zakonu Bożogrobców Bartłomiejem Czechem z Krakowa. Nie zabrakło mieszkańców Praszki i okolic oraz miejscowych parafian modlitewnego spotkania, jak i zaproszonych gościna czele z Kawalerami i Damami Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z JE. Komandorem Karolem Szlenkierem zwierzchnikiem tegoż Zakonu w Polsce, Towarzystwem Strzeleckim - Bractwem Kurkowym z Krakowa na czele z królem Tadeuszem Rysiem, członków Bractw i stowarzyszeń z Bractwem Św. Józefa diecezji opolskiej oraz Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej na czele. Serdecznie został powitany chór Bazyliki Katedralnej w Częstochowie, Orkiestra Dęta z Opola, oraz niezastąpiony Ks. Prałat Prof. Kazimierz Szymonik, który pomagał godnie i owocnie przeżyć tę uroczystość. Pozdrowieni zostali słuchacze diecezjalnego Radia Fiat z Częstochowy którzy mieli możliwość w duchowej modlitewnej łączności trwać na modlitwie ze zgromadzonymi na Kalwarii w Praszce. Ks. kustosz poprosił ks. Arcybiskupa i wszystkich zebranych w liczbie ponad czterech tysięcy wiernych o modlitwę w intencji Sanktuarium kalwaryjskiego w Praszce, Archidiecezji, rodzin oraz w intencji Śp. Ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, aby Matka Zawierzenia, którą ukoronował na ziemi, wyprosiła mu u swojego Syna koronę chwały w niebie. W homilii ks. Abp Wacław Depo zaakcentował między innymi, iż przeżywając wraz z całym Kościołem Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, którego Brama Łaski znajduje się w Sanktuarium kalwaryjskim w Praszce, jak również ubogaceni Maryjnym zawierzeniem wiary Ojca Świętego Franciszka na Jasnej Górze, stajemy na Kalwarii w Praszce, wpatrując się w oczy Maryi Kalwaryjskiej, do której oblicza przybliżył się Jej i Boży Syn, aby potwierdzić pierwszą rocznicę koronacji Jej obrazu oraz nasz rodowód który bierze swój początek od Boga. Maryja przyjmując nas wszystkich pod krzyżem, jako Swoje duchowe dzieci na mocy testamentu Chrystusa „Niewiasto oto Syn Twój”, pisze Jan Paweł II w encyklice o Bożym Miłosierdziu, jakby dotyka odwiecznej miłości Boga najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji – zła i śmierci. Chcemy to dobrze zrozumieć uczestnicząc a tym pielgrzymowaniu na Kalwarię w Praszce, aby ciemności codziennych spraw i wydarzeń całego realizmu zmagań z niesprawiedliwością, z bezrobociem, z różnymi falami ateizacji przechodzącymi przez Polską ziemię, nie zgadzając się na jakiś fatalizm zła i kłamstwa. Z tym znaczeniu jakoby człowiek na polskiej ziemi był z góry skazany na martyrologium, tym samym na bezsens i nadzieję swojego życia. Wierzmy w sprawiedliwość Bożą i wszystko co wielkie, święte, dobre i piękne, co podnosi człowieka a nie skarla i nie zezwierzęca. My wierzymy w Boga i ideały chrześcijańskie„. Po homilii w procesji Darów Ofiarnych uczestniczyli: Bractwo Kurkowe które ofiarowało dla Sanktuarium kalwaryjskiego Replikę krzyża z Drogi Krzyżowej Jana Pawła II w Koloseum z odciśniętymi dłońmi Św. Jana Pawła II. Natomiast dla ks. Abp Obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na szkle wraz z Miniaturą Figury Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na kolumnie, która została poświęcona przy końcu uroczystości przy kościele sanktuaryjnym. Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej: złożyło Opracowanie książkowe pokoronacyjne pod redakcją ks. prałata Stanisława Gasińskiego miejscowego kustosza na temat całej drogi do koronacji cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia do czasu Jej ukoronowania papieskimi koronami. Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie złożył Ornat Maryjny, natomiast Siostry Zakonne: wikaria prowincjalna s. Inga Owczarek wraz z przełożoną Domu Sióstr Felicjanek w Praszce ...... : Wino i Hostie. Na zakończenie Eucharystii ks. prałat Stanisław Gasiński także wyraził wszystkim wielką wdzięczność za dar wspólnej modlitwy na Kalwarii w Praszce. Słowa wdzięczności skierował najpierw do Ks. Abp Dr Wacława Depo za sprawowaną Eucharystię, wygłoszone Słowo Boże i wielkie serce dla tego miejsca. Korzystając z tej niecodziennej chwili wyraził radość z przypadającego w tym czasie pięknego jubileuszu dziesięciu lat święceń biskupich księdza Arcybiskupa, życząc wszystkiego co najlepsze z rąk dobrego Boga i zapewniło stałej modlitwie dostojnego Jubilata przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Wyrazem wdzięczności i serdecznych życzeń były kwiaty, które zostały wręczone dostojnemu Jubilatowi przez przedstawicieli Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce a wszyscy zebrani oklaskami i gromkim śpiewem potwierdzili owe życzenia. Następnie ks. prałat Gasiński złożył podziękowanie wszystkim kapłanom różnych stopni i godności za dar wspólnej modlitwy tu na Kalwarii w Praszce i za wszelkie dobro wyświadczone dla tego świętego miejsca. Podziękował również za obecność i uświetnienie tej uroczystości przedstawicielom Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie na czele z JE Komandorem Karolem Szlenkierem zwierzchnikiem tegoż Zakonu i członkom Krakowskiego Bractwa Kurkowego z Królem Tadeuszem Rysiem, przedstawicielom mediów na czele z redaktorami naszego Tygodnika „Niedziela”. Pracownikom tego Tygodnika, na ręce Pani Redaktor Naczelnej Lidii Dudkiewicz, złożył przy tej okazji gorące podziękowanie za pomoc w przygotowaniu do druku książki pokoronacyjnej, która ukazała się bezpośrednio przed tą rocznicą koronacji, a zawiera drogę przygotowania do koronacji, wykłady z Sympozjum przedkoronacyjnego, oraz dokumenty, materiały duszpasterskie, w tym galerię zdjęć z Koronacji. Podziękował także wszystkim, przybyłym pielgrzymom i czcicielom Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, szczególnymi opiekunami tego miejsca. Podziękowanie zostało skierowane do wszystkich, którzy autokarami i całkiem prywatnie przybyli tu z różnych stron naszej Ojczyzny, dzieciom i młodzieży na czele z pocztami sztandarowymi szkół, chórowi „Basilica Cantas” z Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie, orkiestrze dętej z Opola, pocztom sztandarowym, przedstawicielom organizacji kościelnych oraz przedstawicielom Bractwa Św. Józefa diecezji opolskiej, pocztom sztandarowym NSZZ Solidarność, braciom Strażakom z Praszki i Wygiełdowa, przedstawicielom władz świeckich z powiatu i miasta, wszystkim zaangażowanym w rocznicową uroczystość, jej przygotowanie i przebieg. Szczególne słowa podziękowania skierowane zostały do ks. Prefekta Tomasza Śleziaka za zaangażowanie w pracę duszpasterską, za dar budowania rodziny parafialnej i mobilizowania jej członków do służby Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia. Następnie zabrał głos JE Komandor Karol Szlenkier zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie podkreślając zasługi Ks. Prałata Stanisława Gasińskiego dla tegoż Zakonu, kultywowanie duchowości kalwaryjskiej jak również ufundowanie przez niego Kościółka Grobu Pańskiego na szczycie Kalwarii w Praszce, jako jedyny tego typu obiekt sakralny w Archidiecezji Częstochowskiej. W związku z tym Zarząd Zwierzchnictwa Polskiego OESSH przyznał Ks. prałatowi dr Stanisławowi Gasińskiemu srebrny order Glorii. Następnie wszyscy zebrani procesjonalnie udali się do kościoła sanktuaryjnego w procesji powrotnej. W jej trakcie przy kościele sanktuaryjnym Ks. Abp dokonał poświęcenia figury Matki Zawierzenia, odlanej w brązie na sześciometrowej kolumnie. Figura ta jest dziełem prof. Czesława Dzwigaja. Owa kolumna z figurą Maryi ukoronowanej przed rokiem jest darem członków Krakowskiego Bractwa Kurkowego z Krakowa i stanowić będzie pamiątkę pierwszej rocznicy koronacji. Na zakończenie procesji Ks. Abp w kościele sanktuaryjnym zawierzył wszystkich zebranych, archidiecezję i ojczyznę Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia. Po skończonej Uroczystości dla wszystkich pielgrzymów przygotowany został świąteczny poczęstunek. Na zakończenie pielgrzymowania ks. kustosz wyraził przekonanie że pierwsza rocznica koronacji pozostanie w sercach wszystkich i będzie przypominała o tym miejscu, gdzie Kalwaryjska Matka Zawierzenia czeka na każdego spragnionego i łaknącego, na każdego poszukującego zrozumienia, pocieszenia, siły, dobra radości i pokoju.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana