Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce„Nowennowy adwent” przed koronacją na Kalwarii w Praszce

6 grudnia br., we wspomnienie Św. Mikołaja, ale zarazem pierwszą sobotę miesiąca, w które oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, pod honorowym przewodnictwem J. E. Ks. Abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, zgromadzili się w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce członkowie Komitetu do spraw koronacji koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, jako gospodarz spotkania, witając wszystkich zgromadzonych, przedstawił w obszernym sprawozdaniu, co udało się zrealizować z pierwotnych zamierzeń, od pierwszego spotkania tego gremium, które odbyło się 13 września. Pod czujnym okiem przewodniczącego komitetu Ks. Prałata Dr Teofila Siudego, Ks. Kustosz przedstawił przebieg prac związanych z przygotowaniem projektu koron, wyboru wykonawcy, zebrania odpowiednich środków. Omówiono przygotowania do „Nowenny Miesięcy”, kwestię peregrynacji obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w rodzinach parafii Regionu Wieluńskiego, wybranych parafiach Częstochowy, Radomska i Zawiercia, oraz w rodzinnej parafii Ks. Prałata Gasińskiego, w Archidiecezji Krakowskiej. Przedstawiono trudności, jakie jeszcze trzeba pokonać w drodze do szczęśliwego dnia koronacji.

Spotkanie zakończyło się inauguracją „Nowenny Miesięcy”, której przewodniczył tego dnia Ks. Arcybiskup Metropolita, przy udziale przedstawicieli Bractwa Kurkowego z Krakowa, członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, członków Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej na czele z jej Prepozytem, Ks. Prałatem Marianem Mermerem, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej z Praszki, oraz kapłanów z delegacjami z parafii, w których ma odbywać się peregrynacja w rodzinach łaskami słynącego obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

„Dla Kościoła czasów Apostolskich i dla Kościoła wszystkich czasów Maryja była i pozostaje nade wszystko Tą „błogosławioną, która uwierzyła”: uwierzyła pierwsza. Od chwili zwiastowania i poczęcia, od chwili narodzenia w stajni betlejemskiej, szła krok w krok z Jezusem w swojej macierzyńskiej pielgrzymce wiary. Szła poprzez lata Jego życia ukrytego w Nazarecie, szła w okresie zewnętrznego oddalenia, gdy rozpoczął „czynić i nauczać” (por. Dz 1, 1) pośród Izraela — szła nade wszystko poprzez straszliwe doświadczenie Golgoty”. Tymi słowami, zaczerpniętymi z encykliki Św. Jana Pawła II Redemptoris Mater, rozpoczął słowa powitania J. E. Ks. Abp Dr Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, jak i wszystkich innych znakomitych gości, Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, Kustosz Sanktuarium. Poprzez uroczystą inaugurację „Nowenny Miesięcy” rozpoczął się wzmożony proces duchowego przygotowania do koronacji koronami papieskimi, odbierającego szczególną cześć na Kalwarii Praszce, cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Ks. Kustosz, wskazywał w swoim przywitaniu, że w tym szczególnym „adwencie” poprzez wszelkie etapy duchowego przygotowania do koronacji i wszelkie wysiłki czynione w celu doprowadzenia do niej, pragniemy uczyć się wiary od Tej, Która uwierzyła pierwsza, Która zawierzyła Bogu od intymnej sceny Zwiastowania, aż do dramatu Krzyża, Śmierci i chwały Zmartwychwstania. Następnie Ks. Arcybiskup Metropolita w modlitwie Nowenny, przed Najświętszym Sakramentem i cudownym wizerunkiem Matki Bożej, zawierzył Bogu za Jej wstawiennictwem Kościół Powszechny, Jego Pasterzy, swoją osobę, jak i wszystkie stany Kościoła. Następnie po zakończonej Nowennie, zebrani przeszli procesyjnie pod Krzyż Papieski „Giewoncki”, u którego stóp usytuowana jest kotwica ze statku „Wigry”. Stanęła ona na terenie Kalwarii w Praszce dzięki staraniom rodaka z Praszki a zarazem członka Komitetu koronacyjnego, Pana Kapitana Bogusława Marciniaka, przy współudziale Międzyzakładowej Komisji Solidarności przy Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie, oraz dzięki pomocy i ofiarności Kustosza sanktuarium na Kalwarii w Praszce, Ks. Prałata Dr Stanisława Gasińskiego. Napis na cokole pod kotwicą wiąże ją z Krzyżem, który jest jedyną nadzieją i wzywa nas słowami z Listu do Hebrajczyków, abyśmy „trzymali się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy”. (Hbr 6,19). „Kotwica ta ma nam przypominać o konieczności zakotwiczenia i złożenia naszej nadziei w Chrystusie i Jego Krzyżu”- podkreślał Ks. Kustosz. „Maryja wskazująca zawsze na Chrystusa przywiodła nas tu dziś – kontynuował – abyśmy uświadomili sobie konieczność zakotwiczenia naszej nadziei w Chrystusie, ponieważ szczęśliwy jest człowiek, który w Nim ją złożył”. Pan Kapitan Bogusław Marciniak prosząc Ks. Arcybiskupa o dokonanie aktu poświęcenia kotwicy zaznaczył, ze wielkim jego pragnieniem było aby ta kotwica znalazła swoje miejsce na Kalwarii w Praszce, w jego rodzinnym mieście, oraz przypomniał, że patron dnia, Św. Mikołaj, jest często przedstawiany w ikonografii chrześcijańskiej właśnie z kotwicą, która jest jednym z jego atrybutów. Po poświęceniu kotwicy orszak procesyjny udał się do kościoła parafialnego Św. Rodziny, gdzie J. E. Ks. Abp Dr Wacław Depo metropolita częstochowski, przewodniczył uroczystej koncelebrowanej Eucharystii w intencji dalszego procesu koronacyjnego, członków komitetu do spraw jej przygotowania, oraz w intencji rodzin które w swe progi przyjmą peregrynujący obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Dostojny celebrans w swoim słowie podkreślał wielką mądrość Kościoła, który mimo dopiero co rozpoczętego okresu adwentu, na tym miejscu, podprowadza nas już pod Krzyż. Przypominając Św. Jana Pawła II i jego słowa o konieczności świadomości celu, która powinna cechować każdego, kto wyrusza w drogę, zaznaczył, że „dzisiaj doświadczamy tej tajemnicy, że razem z Maryją wyruszamy w drogę (…) ku tej tajemnicy, która nas tutaj jednoczy, a mianowicie ku koronacji obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia”. Wyruszamy w drogę przez te kolejne dziewięć miesięcy Nowenny, które Ks. Arcybiskup porównał do czasu, jakiego potrzebuje dziecko pod sercem matki, aby się pojawić na świecie. „Stawiamy sobie pytanie – kontynuował Ks. Arcybiskup – Czego dzisiaj chcemy się nauczyć od Maryi? Wpatrującej się w Syna i wpatrującej się w nas. Chcemy się nauczyć owego niepokoju pytań, który prowadzi ku akceptacji woli Boga. Tak. Z Jej życiem, z Jej zawierzeniem Bogu, a więc odpowiedzią osobistą Bogu na Jego Miłość był związany niepokój pytań”. Przedstawiając sceny z życia Najświętszej Maryi Panny, poprzez Nazaret Zwiastowania, Nawiedzenie Św. Elżbiety, Betlejemską stajnię Narodzenia, ofiarowanie Jezusa w Świątyni aż po Krzyż, ukazał Jej wielką i niezachwianą wierność Bogu, pośród niepokoju pytań i różnych doświadczeń z życia. „Maryjo, Kalwaryjska Matko Zawierzenia, oręduj za nami i powiedz Chrystusowi o nas, o naszym trudnym dziś” – zakończył swoją homilię Ks. Arcybiskup. Ks. Prałat Stanisław Gasiński w swoim słowie podziękowania, wyraził wdzięczność wobec Ks. Arcybiskupa Metropolity za niestrudzone prowadzenie ku Chrystusowi Odkupicielowi, nieustanne wskazywanie na Maryję i ukazanie zebranym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, jako niezawodnej przewodniczki po drogach wiary. Na zakończenie Eucharystii, Ks. Arcybiskup, przeszedł do kaplicy Miłosierdzia Bożego, gdzie dokonał poświęcenia nowego feretronu Kalwaryjskiej matki Zawierzenia, oraz 80 kopii Jej cudownego wizerunku, które następnie przekazał i posłał za pośrednictwem przybyłych delegacji, do rodzin parafii Regionu Wieluńskiego, wybranych parafii Częstochowy, Radomska i Zawiercia, oraz do jednej parafii Archidiecezji Krakowskiej. Następnie Ks. Arcybiskup udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa na dalsze kroczenie ku koronacji, a po nim zebrani kapłani, siostry zakonne i zaproszeni goście udali się na radosną agapę do Domku Zwiastowania Matki Bożej. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał Ks. Prefekt Tomasz Śleziak zaś wszystkim jej elementom, towarzyszył wielokrotny śpiew pieśni koronacyjnej, do której słowa ułożył Ks. Prałat Dr hab. Marian Duda. Uroczystość tą uświetnił również chór Kolegiaty w Wieluniu, oraz obecność przedstawicieli Koła „Radia Maryja” z Wielunia jak i licznych pocztów sztandarowych: NSZZ Solidarność z Praszki i Kozłowic, Straży Pożarnej z Praszki, Publicznego Gimnazjum Im Ojca Świętego Jana Pawła II z Praszki, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, Im Ks. kard Stefana Wyszyńskiego z Praszki, oraz poczet sztandarowy Parafii Św. Stanisława BM w Wieluniu. Całe to historyczne wydarzenie, było transmitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni Radia „FIAT”.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana