Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszcePosłanie Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia do Parafii Przerąb

Pierwsza sobota marca br., już po raz czwarty przebiegła w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce, pod znakiem Nowenny Miesięcy, która stanowi jeden z etapów duchowego przygotowania do wrześniowej uroczystości koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia koronami papieskimi. Tym razem na modlitwie przed obliczem Matki, która króluje, uzdrawia i pociesza zgromadzili się pielgrzymi z Parafii Św. Rozalii z Palermo w Przerąbie na czele ze swym Proboszczem Ks. Mariuszem Gieszczykiem, oraz z Parafii NMP Nieustającej Pomocy w Dalachowie ze swym Proboszczem Ks. Kanonikiem Wojciechem Wódką. Głównym celebransem marcowej Nowenny był natomiast Ks. Kanonik Dr Andrzej Kuliberda, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Nowennowe spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie w kościele Św. Rodziny, gdzie kustosz Kalwarii w Praszce, Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, witając wszystkich zgromadzonych, wyraził wielką radość z ich obecności tego dnia w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Praszce, aby wspólnie wkraczać na drogę nawrócenia i wiary w Ewangelię, by jak Maryja „iść krok w krok za Jezusem”. Po powitaniu wszyscy zebrani obejrzeli film przygotowany przez Redakcję „Niedzieli” ukazujący historię i teraźniejszość Kalwarii w Praszce. Po obejrzeniu filmu udali się natomiast do kościoła Sanktuaryjnego, gdzie Ks. Mariusz Gieszczyk, przy współudziale Ks. Kan. Andrzeja Kuliberdy i Ks. Kustosza oddali pokłon Chrystusowi Eucharystycznemu i przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia poprowadzili modlitwy Nowenny Kalwaryjskiej. W modlitwie tej zawierzyli Bogu przez Maryję Kościół Powszechny, Ojca Świętego, wszystkich pasterzy Kościoła, Archidiecezję Częstochowską, parafie, rodziny i wszystkich zebranych. Najświętszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Dr Andrzej Kuliberda. W swoim słowie pytał retoryczne, po co są Sanktuaria i przypominając list Św. Jana Pawła II na zakończenie obchodów Wielkiego Jubileuszu roku 2000, wskazał, że „perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości”. Z tego względu wszelkie inicjatywy pastoralne, podejmowane w Sanktuarium w Praszce noszą znamiona środków pomocnych człowiekowi do osiągnięcia świętości. Wskazując na Maryję, dostojny kaznodzieja przypomniał, że kochać Matkę Bożą znaczy Ją naśladować, naśladować Jej cnoty, „naśladować Jej wiarę w Boga i wiarę Bogu”. Przywołując Św. Tomasza z Akwinu zachęcał wszystkich do wiary, która staje się „zawierzeniem”. „Zawierzyć to ufać do końca, jak Maryja, która pod krzyżem nie zamknęła się w bólu, ale stała wytrwale pod krzyżem swojego Syna wierząc, że Ten który Ją wybrał i dał obietnicę, mocen jest dotrzymać danego słowa”. Na zakończenie Eucharystii Ks. Prałat Stanisław Gasiński podziękował wszystkim, za wspólną modlitwę, szczególnie wyrażając wdzięczność wspólnocie Parafii Św. Rozalii z Palermo, wraz z ich proboszczem Ks. Mariuszem Gieszczykiem za dar materialny na koronację w wysokości 1 tyś. zł. Wierni z tejże wspólnoty, którzy zapragnęli zaprosić Kalwaryjską Matkę Zawierzenia pod dachy swoich domów, otrzymali z rąk Ks. Kustosza oraz Ks. Dyrektora Andrzeja Kuliberdy, kopię Jej cudownego wizerunku. Po skończonych modlitwach pielgrzymi wraz z kapłanami udali się na agapę do Domku Zwiastowania Matki Bożej. Następne spotkanie w ramach Nowenny Miesięcy odbędzie się na Kalwarii w Praszce 11 kwietnia, w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, a przewodniczyć mu będzie O. dr Azariasz Hess OFM, Kustosz Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przybędą na nią również autokarem pielgrzymi z Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu wraz ze swym Proboszczem Ks. Prał. Zenonem Gajdą, oraz z Parafii Wniebowzięcia NMP w Praszce, również ze swoim Proboszczem Ks. Kan. Ireneuszem Skrobot.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana