Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszcePoświęcenie koron dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Praszce
przez Ojca Świętego Franciszka

Rzym, 18 marca 2015 r.

L'Osservatore Romano

17 marca 2015 r., delegacja Komitetu do spraw koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Praszce, na terenie Archidiecezji Częstochowskiej, udała się do Watykanu, w celu pobłogosławienia koron przez Ojca Świętego dla cudownego wizerunku Matki Bożej w tymże Sanktuarium. W skład delegacji wszedł Metropolita Częstochowski, Ks. Arcybiskup Dr Wacław Depo, wraz ze swoim Księdzem Sekretarzem Mariuszem Trojanowskim. Przewodniczący Komitetu Koronacyjnego – Ks. Prałat Dr Teofil Siudy, oraz Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, budowniczy i Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce i stróż kultu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w tym jej Sanktuarium. Uroczystego aktu poświęcenia koron dokonał Papież Franciszek na Placu Świętego Piotra w Rzymie, podczas audiencji generalnej, która odbyła się 18 marca 2015 r. Ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski poprosił Ojca Świętego o pobłogosławienie koron i błogosławieństwo na dalszy proces zmierzający do koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Ojciec Święty wypowiedział modlitwę i wykonując znak krzyża pobłogosławił je oraz przybyłych członków delegacji. Następnie nadal modląc się nałożył swą rękę na korony. Swoim błogosławieństwem objął także proces zmierzający do koronacji, Archidiecezję Częstochowską z jej Pasterzem, oraz parafię Św. Rodziny w Praszce na terenie której znajduje się Sanktuarium Pasyjno-Maryjne z cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Kustosz Sanktuarium podziękował za błogosławieństwo i dar koron oraz złożył w darze Ojcu Świętemu stułę z wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Ten akt był niejako dopełnieniem słów, okazało się proroczych, które 19 sierpnia 2002 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej powiedział Św. Jan Paweł II. Błogosławiąc ten cudowny wizerunek, na zakończenie ostatniej Mszy Świętej na polskiej ziemi, mówił „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”. Następnie członkowie delegacji modlili się przy relikwiach Św. Jana Pawła II, w kaplicy Św. Sebastiana w Bazylice Św. Piotra, gdzie została przeniesiona trumna z jego ciałem. Przy tych relikwiach położono korony dla Matki Bożej. Był to akt podziękowania Św. Janowi Pawłowi II, a zarazem prośba przez niego do Boga, o łaski potrzebne w dalszej pracy. Delegaci na czele z Ks. Arcybiskupem Wacławem Depo, Metropolitą Częstochowskim prosili, aby Kalwaryjska Matka Zawierzenia nie tylko królowała w sposób zewnętrzny na Kalwarii w Praszce, ale by królowała nade wszystko w sercach, duszach i umysłach prowadząc do Swego Syna.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana