Praszka - Dróżki Pana Jezusa

Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceZawierzyć Maryi by dotknąć Miłosierdzia

W wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia, w sobotę 11 kwietnia br., w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce odbyło się kolejne modlitewne spotkanie w ramach Nowenny Miesięcy, stanowiącej duchowe przygotowanie do wrześniowej uroczystości koronacyjnej. W kwietniowej Nowennie uczestniczyli między innymi pielgrzymi z Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, na czele z Ks. Prał. Zenonem Gajdą, oraz z Parafii Wniebowzięcia NMP w Praszce z Ks. Kanonikiem Ireneuszem Skrobot. Ks. Prał. Dr Stanisław Gasiński, Kustosz miejscowego Sanktuarium witając wszystkich, zaprosił, aby na tym miejscu „niejako zbliżyć się do Miłosiernego Serca Boga, przez wstawiennictwo Tej, którą Kościół słusznie nazywa «Matką Miłosierdzia»”. W Nowennie przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, kapłani zawierzyli Bogu za Jej wstawiennictwem Kościół powszechny, Ojca Św. Franciszka, wszystkich Pasterzy Kościoła, Arcybiskupa, Pasterzy, duchowieństwo i wiernych Kościoła Częstochowskiego, wszystkie stany Kościoła oraz wszystkich zebranych. Z racji choroby nie mógł przybyć tego dnia na Kalwarię w Praszce Kustosz Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, O. Azariasz Hess OFM. W jego imieniu Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił O. dr Stanisław Górny OFM, który na ręce Kustosza Archidiecezjalnego Sanktuarium w Praszce, złożył list od O. Azariasza, w którym pozdrowił on wszystkich zebranych i zapewnił o ciągłej duchowej i modlitewnej łączności pomiędzy „siostrzanymi Sanktuariami”. O. Stanisław Górny w Słowie Bożym wyrażał zachwyt nad wyjątkowością Sanktuarium w Praszce, w którym zechciała znaleźć swój dom Matka, która wszystko rozumie, która nie przestaje za nami orędować i zawierzać nas Bogu. Przypomniał także słowa wypowiedziane przez Św. Jana Pawła II, 19 sierpnia 2002 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej, w dniu w którym został posłany do Praszki cudowny wizerunek Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Św. Papież wskazując na Maryję mówił wówczas między innymi „Matka nie opuszcza swego dziecka w niedoli, ale prowadzi je do Syna i zawierza Jego miłosierdziu”. Na zakończenie Eucharystii Ks. Prał. Dr Stanisław Gasiński, dziękując wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę raz jeszcze zaznaczył, że Maryja jest Matką Miłosierdzia, jak czule się do Niej zwracał także Św. Jan Paweł II, ponieważ „Ona je głosi i wyprasza światu”. W modlitwie tego dnia udział wzięli także wierni Parafii Św. Rodziny na Kalwarii w Praszce na czele z przedstawicielami Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. Po Mszy Świętej pielgrzymi wraz z kapłanami udali się na agapę. Całość spotkania przebiegła według stałego, z góry ustalonego planu, w którym znalazło się obejrzenie filmu o Sanktuarium, udział w Nowennie Miesięcy, Eucharystia w kościele Sanktuaryjnym i radosna agapa w Domku Zwiastowania Matki Bożej. Na kolejne spotkanie w ramach Nowenny Miesięcy, które odbędzie się 02 maja br., przybędą między innymi wierni Parafii Św. Jadwigi Śląskiej z Przedmościa, wraz ze swym Ks. Proboszczem Kan. Włodzimierzem Gontek. Eucharystii będzie przewodniczył Ks. Prał. Dr hab. Marian Duda, Rektor Wyższego Instytutu Teologicznego Im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie. Archidiecezjalne Sanktuarium w Praszce serdecznie wszystkich zaprasza do wzięcia udziału w tej drodze duchowego przygotowania do koronacji. Ono trwa między innymi poprzez spotkania w ramach Nowenny Miesięcy, oraz w ramach Pielgrzymek wszystkich Regionów Duszpasterskich naszej Archidiecezji. Jako pierwsi zainaugurowali to pielgrzymowanie wierni Regionu Częstochowskiego, którzy zwołani przez Dziekana Regionu, Ks. Prał. Jana Niezgodę, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Prof. Dr. hab. Antoniego Długosza modlili się na Kalwarii w Praszce 18 kwietnia br. O tych spotkaniach także będziemy szerzej informować, aby Kalwaryjska Matka Zawierzenia z Kalwarii w Praszce roztaczała swe królowanie w sercach jak najszerszych rzesz zawierzanych Jej dzieci.

Zobacz również galerię zdjęćPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana