Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceRegion częstochowski u Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce

„Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia jakim będzie koronacja Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, dlatego wypada przyjąć testament Jezusa, jak przyjął go Św. Jan Paweł II. Trzeba przyjąć Maryję!”. Tak odwołując się do ewangelii Janowej i przekazania Matki umiłowanemu uczniowi, oraz wspominając postać naszego Świętego Papieża, wzywał zgromadzonych w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, Ks. Bp Prof. Dr hab. Antoni Długosz. Przewodniczył on Eucharystii, która była centralnym punktem programu Pielgrzymki Regionu Częstochowskiego na Kalwarię w Praszce. Pielgrzymki kolejnych Regionów Kościoła Częstochowskiego, obok przeżywanej od grudnia ubiegłego roku Nowenny Miesięcy, są jednymi z etapów duchowego przygotowania do wrześniowej uroczystości koronacyjnej, jakie odbywa się w tamtejszym Sanktuarium. 18 kwietnia te Pielgrzymki zainaugurowali wierni Regionu Częstochowskiego. Ks. Prałat Jan Niezgoda, Dziekan tegoż Regionu, zwołał za pośrednictwem księży dziekanów niemal tysięczną rzeszę wiernych, którzy autokarami przybyli tego dnia na Kalwarię w Praszce, aby zawierzyć się Tej, która została nam dana pod krzyżem Chrystusa. Kustosz Sanktuarium Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński w słowie powitania zaprosił wszystkich obecnych aby „na Kalwarii w Praszce, uczyć się zawierzenia wszystkiego Bogu na wzór Matki Najświętszej i umocnić się w drodze wiernego kroczenia na Jej wzór za Chrystusem”. Po krótkim wstępie zachęcił do obejrzenia filmu przedstawiającego historię i teraźniejszość Archidiecezjalnego Sanktuarium w Praszce. Po filmie, w trakcie którego wszyscy zebrani otrzymali pisemne zaproszenia na wrześniową koronację, nastąpiło przejście do kościoła Sanktuaryjnego, gdzie w szczelnie wypełnionej i otoczonej wiernymi świątyni została pod przewodnictwem Ks. Biskupa Antoniego, odprawiona Nowenna Kalwaryjska. Po niej wszyscy udali się w drogę powrotną do kościoła Św. Rodziny gdzie Ks. Biskup w koncelebrze niemal 30 kapłanów, przewodniczył Mszy Świętej. Modlono się w niej o godne przygotowanie się do koronacji, w intencji zgromadzonych pielgrzymów i o umiejętność zawierzenia wszystkiego przez Maryję Bogu, na wzór Św. Jana Pawła II. Ks. Biskup w czasie homilii, poza wspomnianymi na wstępie słowami, odwołując się także do swojego doświadczenia zmagania z chorobą nowotworową zachęcał: „Chciejmy w szczególny sposób trwać przy Maryi, Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia,gdy doświadczać będziemy tajemnic bolesnych naszego życiowego różańca”. Po zakończeniu Eucharystii Ks. Kustosz zaprosił wszystkich na kalwaryjski posiłek. Czas pielgrzymowania, na tym się jednak jeszcze nie skończył. O godz. 14.00 pielgrzymi spotkali się ponownie w kościele Sanktuaryjnym, skąd z modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia na ustach, wyruszyli na kalwaryjskie dróżki, celebrując Drogę Zmartwychwstania Chrystusa. Przewodniczył jej Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński. Jej zakończenie odbyło się w kaplicy Bożego Miłosierdzia w kościele Św. Rodziny, skąd po błogosławieństwie udzielonym przez Ks. Kustosza wierni zostali rozesłani, aby nieść radość Paschalną do swych rodzin, Parafii, miejsc pracy i wypoczynku. Raz jeszcze wszyscy zostali gorąco zaproszeni do udziału w uroczystości koronacyjnej, wyznaczonej na dzień 12 września br., na godz. 11.00. Kolejna cześć Pielgrzymki Regionów odbędzie się 16 maja, kiedy to na Kalwarię w Praszce przybędą wierni Regionu Zawierciańskiego, zorganizowani i zwołani przez tamtejszego Dziekana Regionu, Ks. Prałata Jana Batorskiego.

Zobacz również galerię zdjęćPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana