Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszcePrzybliżanie Męki Pana Jezusa i jego Zmartwychwstania
na Kalwarii w Praszce

W Niedzielę Palmową 24 marca 2013 r., w tym roku także obchodzono na Kalwarii w Praszce uroczysty wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy z udziałem ks. abp. seniora dr. Stanisława Nowaka. Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Praszce – ks. prał. dr Stanisław Gasiński – przy powitaniu dostojnego pielgrzyma i wiernych z palmami w rękach, poprosił na stoku Ogrodu Oliwnego księdza arcybiskupa o przewodniczenie całej uroczystości i poświęcenie nowych kaplic tej części Kalwarii. W uroczystości tej wzięło udział Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, Zespół Ludowy „Prosna” z Praszki, Orkiestra dęta OSP z Zajączek I, wykonawcy Misterium Niedzieli Palmowej, służba ołtarza i bardzo licznie zebrani wierni, pomimo rześkiej pogody. Uroczystość ta rozpoczęła się na Górze Oliwnej od poświęcenia górnej kaplicy – Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu i dolnej – Czuwania Apostołów, a także oddalonej mniej więcej „na rzut kamieniem” od tej pierwszej, podwójnej, Kaplicy Pojmania Pana Jezusa. Przed obrzędem poświęcenia ksiądz arcybiskup wyraził wobec zebranych radość z tego, że mamy tak piękny, bardzo wymowny Ogrójec na Kalwarii w Praszce, miejsce największych mąk duchowych Chrystusa. Owa przedwstępna uroczystość poprzedziła poświęcenie palm i Misterium Niedzieli Palmowej. Następnie w sąsiedztwo kaplic Ogrodu Oliwnego przybył Chrystus z uczniami, spotykając się tam z mieszkańcami Jerozolimy. Tam też posłał swoich uczniów po osiołka, na którym przez bramę VIII Błogosławieństw wjechał do Jerozolimy, by przed świątynią (Murem Świątyni Jerozolimskiej) spotkać się z handlarzami przy ich stolikach z olejkami, gołębiami i zwierzętami ofiarnymi, oraz z faryzeuszami i kapłanami, przyglądającym się dziwnemu pochodowi. Tam też Chrystus przeprowadził dialog z niewiastą, którą Żydzi przedstawili Mu jako tą, którą zastano na cudzołóstwie. Po przedstawieniu kolejnej sceny biblijnej orszak procesyjny na czele z księdzem arcybiskupem, udał się do kościoła Świętej Rodziny na uroczystą sumę w intencjach ks. abp. dr. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, pielgrzymów, miejscowych parafian i dobroczyńców Kalwarii w Praszce. Przed zakończeniem Eucharystii przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej złożyli ks. abp. Stanisławowi Nowakowi podziękowanie za ofiarowanie dla Kalwarii w Praszce podwójnej kaplicy: Ogrójca i Czuwania Apostołów, przez który to znak nastąpiło dopełnienie wyjątkowej, sakralnej przestrzeni na Kalwarii w Praszce. Jezus uczy nas swoją niezłomną postawą żarliwej i wytrwałej modlitwy, tak bardzo potrzebnej w dzisiejszych czasach każdemu z nas. Skromne podziękowanie złożono również ks. prał. Stanisławowi Gasińskiemu za ofiarowanie kaplicy Pojmania Pana Jezusa, któremu jak się wyrażono nie było łatwo pozyskać środki na budowę tego znaku wiary, ale z pomocą przyszli mu jego zaprzyjaźnieni wierni w Austrii. Dzięki temu kolejne kaplice na Kalwarii w Praszce stają się miejscem inspiracji do religijnej zadumy i zadania sobie pytań, czy jestem wierny Bogu do końca, czy Mu ufam zawsze i wszędzie nie zważając na intelektualne mody czy propagandowe manipulacje. Przed błogosławieństwem na rozesłanie ksiądz arcybiskup podkreślił, że w dzisiejszych czasach potrzebne są takie znaki wiary, które tak dobitnie przybliżają mękę Pana Jezusa i Jego Zmartwychwstanie. Życzył wszystkim, by będąc Apostołami Męki Pana Jezusa i Jego Zmartwychwstania, byli nadzieją dla świata, niosąc optymizm wiary. Życzył również bogatych przeżyć na Misteriach Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku na Kalwarii w Praszce, które także w tym roku zgromadziły bardzo wielu pielgrzymów, pomimo zimowej aury. Ksiądz Arcybiskup skierował też życzenia do księdza prałata, kustosza i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, by nadal udoskonalali to wszystko, w czym się zawiera Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na „Górze Złotoria”, by dzięki temu ludzie dobrej woli mogli korzystać jak najobficiej z tego świętego miejsca na Kalwarii w Praszce.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński