Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszcePascha Chrystusa na Kalwarii w Praszce

Wielki Tydzień to w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, szczególny czas gdy nie tylko uczestniczymy w celebracjach Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, ale poprzez udział w Misteriach i Dróżkach mamy okazję przeżyć te wydarzenia, oglądając ich inscenizacje. W Niedzielę Palmową uroczystej procesji z Ogrodu Oliwnego, gdzie rozpoczęło się Misterium tego dnia, przewodniczył Ks. Infułat Dr Marian Mikołajczyk. Licznie zgromadzeni wierni z palmami w dłoniach towarzyszyli Jezusowi wjeżdżającemu na osiołku do Jerozolimy. Misterium Niedzieli Palmowej uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Kustosz Archidiecezjalnego Sanktuarium, ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński w słowie powitania wygłoszonym w kościele Św. Rodziny, podkreślał, że tym Misterium wchodzimy w czas męki ale i zwycięstwa Syna Bożego, które to wydarzenia celebrujemy rokrocznie w Wielkim Tygodniu. Ks. Infułat Dr Marian Mikołajczyk gratulował tego pięknego wprowadzenia w Niedzielę Męki Pańskiej, jakie umożliwili wszystkim wykonawcy Misterium Niedzieli Palmowej. Podkreślał, jak doniosłe i ważne jest to co w tak stosunkowo krótkim czasie ukształtowało się na Kalwarii w Praszce, a co jest jednym z elementów składowych całego procesu, którego punktem kulminacyjnym będzie wrześniowa papieska koronacja Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

Wielki Czwartek, dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa to na Kalwarii w Praszce kolejny dzień Misteriów. Tego dnia uczestnicy popołudniowej Mszy Wieczerzy Pańskiej mogli znaleźć się w gronie uczestników Ostatniej Wieczerzy. Jakże dobitnie zabrzmiały tego wieczoru słowa Chrystusa „gorąco pragnąłem spożyć te Paschę z wami, zanim będę cierpiał”. Inscenizację poprzedził wymowny obrzęd umycia nóg 12 mężczyznom, który jest wyrazem wielkiej miłości Boga do człowieka, do jakiej zaprasza wszystkich Chrystus, mówiąc „dałem wam przykład, abyście i Wy tak się miłowali”. Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński w homilii tego dnia podkreślał wielką wartość Eucharystii w życiu chrześcijańskim, prosząc o rozpalenie w sobie na nowo miłości do Chrystusa, który każdego dnia gorąco pragnie karmić człowieka swoją mocą, aby w ten sposób doprowadzić go do Paschy wiecznej. Wszyscy uczestnicy liturgii zostali obdarzeni „Chlebem Miłości Bratniej Św. Rodziny”. Po Eucharystii, Pan Jezus został przeniesiony do ołtarza wystawienia, w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

„Dziś jest ten dzień, gdy chrześcijanin zatrzymuje się w zadumie nad tajemnicą Miłości Boga, która wyraziła się przez okrutną mękę i śmierć krzyżową”. Tymi słowami w Wielki Piątek, Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, witał wszystkich zebranych na Misterium Męki Pańskiej, które rozpoczęło się procesją z kościoła sanktuaryjnego do kościółka „Ecce Homo” w Dolinie Męki Pańskiej na Kalwarii w Paszce, gdzie jest pierwsza stacja Drogi Krzyżowej. Drodze Krzyżowej tego dnia, z inscenizacjami wyroku na Pana Jezusa, oraz poszczególnych stacji, przewodniczył J. E. Ks. Arcybiskup Dr Stanisław Nowak, „do głębi przesiąknięty Chrystusową Pasją”- jak słusznie zaznaczył Ks. Kustosz. Na rozpoczęciu Drogi Krzyżowej Ks. Arcybiskup dokonał poświęcenia kopii obrazu „Ecce Homo” Św. Brata Alberta Chmielowskiego, który zawisł w kościółku pod tym wezwaniem. Warto zaznaczyć, ze Ks. Arcybiskup jest fundatorem figury Jezusa biczowanego, z dokładnym odwzorowaniem ran z Całunu Turyńskiego, która jest wykonywana w pracowni artystycznej w Krakowie i niebawem zostanie umieszczona w tymże kościółku. Ks. Arcybiskup dokonał również poświęcenia kaplicy schodów „Scala Sancta” z umieszczonym weń ołtarzykiem. Jest to kaplica przechodnia, prowadząca do kościółka „Ecce Homo”. W rozważaniach podczas poszczególnych stacji Ks. Arcybiskup odnosił się do najważniejszych bolączek dzisiejszych czasów, dotykając problemów chrześcijańskich rodzin, zagrożonych ideologicznym ustawodawstwem, traktowania Boga instrumentalnie, braku świadomości zła i grzechu w dzisiejszym społeczeństwie przeżywającym kryzys sumienia. Bardzo dramatycznie brzmiały słowa modlitwy w intencji ludzi, którzy wyrzucają Boga ze swojego życia i przeżywają największy dramat, polegający na tym, że „nie mają dla kogo żyć i nie będą mieli dla kogo umierać”. Na zakończenie Misterium Wielkiego Piątku, wszyscy jego uczestnicy uczcili przez ucałowanie relikwie drzewa Krzyża Świętego. Ks. Arcybiskup, który przewodniczył następnie Liturgii Męki Pańskiej, podkreślał wielkie bogactwo Kalwarii w Praszce, które wyraża się przez Misteria Wielkiego Tygodnia. Zaznaczał wyjątkowość Archidiecezjalnego Sanktuarium w Praszce przez to także, że jest to jedyne miejsce w Archidiecezji Częstochowskiej, w którym mają miejsce takie właśnie piękne inscenizacje wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Liturgie Wielkiego Piątku zakończyły się procesją z Chrystusem Eucharystycznym do kościółka Ukrzyżowania i Grobu Chrystusa na szczycie Kalwarii w Praszce, gdzie modlitwa i adoracja Chrystusa złożonego do grobu trwała nieprzerwanie do rozpoczęcia Liturgii Wigilii Paschalnej, o 22.00 w Wielkosobotni wieczór. W tracie tej adoracji w sobotni poranek, wierni odśpiewali Godzinki do Grobu Chrystusowego, co także stało się już tradycją tego miejsca.

Radość z faktu Zmartwychwstania Chrystusa została ogłoszona na Kalwaryjskim wzgórzu w Praszce podczas Liturgii Wigilii Paschalnej, której przewodniczył Kustosz Archidiecezjalnego Sanktuarium, Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński. W homilii Ks. Prałat mówił o nieustannej walce z Bogiem, Chrystusem i Jego Kościołem, których wciąż na nowo świat pragnie zamkną w grobie. „Nie każdy na świecie ma swój dom, ale każdy będzie miał swój grób” – mówił kaznodzieja. Każe nam to pamiętać – konynuował – o trosce, o nasze zbawienie, mając świadomość, że i nasz grób dzięki mocy Chrystusowego Zmartwychwstania nie będzie naszą ostatnią stacją. Ta najbogatsza liturgia w ciągu całego roku, zakończyła się procesją Rezurekcyjną z kościoła parafialnego Św. Rodziny, na szczyt Kalwarii w Praszce, gdzie trzykrotnie okrążyła Kościółek Ukrzyżowania i Grobu Chrystusa, wracając Drogą Zmartwychwstania do kościoła parafialnego.

Uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, znajduje swoje dopełnienie na Kalwarii w Praszce w celebracjach Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Tego dnia, miał miejsce w tamtejszym Sanktuarium, Pierwszy Doroczny Obchód Drogi Zmartwychwstania Chrystusa. Obchodząc 20 stacji dróżek paschalnych, jak są one potocznie nazywane, wierni rozważali kolejne spotkania ze Zmartwychwstałym o jakich czytamy w Ewangelii oraz w Tradycji Kościoła. W tym roku do licznie zgromadzonych wiernych dołączyli pielgrzymi przybyli na ten dzień na Kalwarię w Praszce autokarem z Miasteczka Śląskiego.

Choć dobiegł końca obchód Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Miłosierdzia to w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce trwa nieustannie celebracja Paschy Chrystusa.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński