Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceSłowo wprowadzenia do Modlitewnika Praszkowskiego
„Oto Matka Twoja”
J. E. Ks. Arcybiskupa dr-a Stanisława Nowaka metropolity częstochowskiego

„Z góry Kalwaryjskiej rozlega się dzwon,
pójdźcie tu pątnicy wszystkich wzywa on”.

Pieśń ta rozlega się od wieków na wzgórzach Kalwarii Zebrzydowskiej i Kalwarii Pacławskiej, będzie też śpiewana na Wzgórzu Makowym w Praszce. Pamiętny to był dzień 19 sierpnia 2002 roku. Z okazji 400-lecia istnienia Kalwarii Zebrzydowskiej przybył na jej święte wzgórza i doliny Jan Paweł II, papież z rodu Polaków, człowiek, który sam o tym powiedział, z tych wzgórz poniekąd został wezwany na Wzgórze Watykańskie. Wtedy to, w czasie poświęcenia obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej ofiarowanego przez Księdza Proboszcza i wiernych z parafii Świętej Rodziny w Praszce, następca św. Piotra powiedział: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”. I stało się. W Praszce na Makowym Wzgórzu powstało sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, a wierna kopia cudownego obrazu z Kalwarii Zebrzydowskiej doznaje wielkiej czci w kościele konsekrowanym pod tym tytułem 14 września2002 roku.
I tak do Praszki przyszła Kalwaria Zebrzydowska, /a pięknym obrazem Matki Bożej Miłującej z Dzieciątkiem, przyszło równie//. Kalwarii drzewo Krzyża Świętego i wraz z nimi teraz cząstka niepowtarzalnego klimatu kalwaryjskiego, stworzonego przez proste, pełne uroku, gorące w swej treści pieśni pasyjne i maryjne. Rzeczywiście, bez klimatu, jaki stwarzają te kalwaryjskie pieśni, nie byłoby pełnego przeniesienia na Makowe wzgórze świętej Kalwarii Zebrzydowskiej, niezwykłego miejsca, gdzie tak doskonale ukazuje się nasze zbawienie i tajemnica połączenia Matki z Synem, męki i chwały Jezusa ze współcierpieniem i współchwałą Maryi, a także skrzyżowanie dróg Jezusa i Maryi z naszymi ludzkimi drogami.
Dzięki należą się Kustoszowi Makowego Wzgórza w Fraszce, Ks. Kanonikowi Stanisławowi Gasińskiemu za to, że skomponował modlitewnik i śpiewnik dla Kalwarii Praszkowskiej. Są w nim wybrane pieśni pasyjne i maryjne, śpiewane w Kalwarii Zebrzydowskiej, trochę zmodernizowane i skrócone. Są też pieśni ku czci Matki Bożej Fatimskiej, bo od wielu już lat na Makowym Wzgórzu od maj a do października głoszone jest orędzie fatimskie, przy dużym udziale wiernych. Śpiewnik zawiera również pieśni do Pana Jezusa Miłosiernego, którego kaplica znajduje się w głównym kościele. Fraszka z nowo wybudowanym kościołem ku czci Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, jest także miejscem duszpasterstwa rodzin archidiecezji częstochowskiej i stąd w śpiewniku znalazło się miejsce dla pieśni i modlitw ku czci Świętej Rodziny. Autor Śpiewnika Praszkowskiego nie zapomniał również o pierwszych męczennikach ziemi częstochowskiej: Bł. Ludwiku Rochu Gietyngierze, Bł. Maksymilianie Binkiewiczu i Bł. Marii Kanucie Chrobot, nazaretance – którzy bardzo są związani z ziemią Wieluńską.
Mamy zatem w efekcie bardzo oryginalny śpiewnik i modlitewnik, przy pomocy którego można wymodlić duszę na Makowym Wzgórzu w Fraszce.
Dziękując Autorowi śpiewnika z serca życzę Wszystkim, którzy będą przybywać na Makowe Wzgórze, by tu doznawali wielkich łask od Chrystusa za wstawiennictwem Maryi, a śpiewając pieśni kalwaryjskie, wstępowali szybko i ochoczo na świętą górę zmartwychwstania w chwale.

Bp Stanisław Nowak – Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Częstochowa, 8 sierpnia 2003 roku

Modlitewnik jest do kupienia w kiosku „Nazaret”
czynnym w niedziele przy Sanktuarium NMP Kalwaryjskiej w PraszcePARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński