Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 29
19 lipca 2015 r.

Kawałek nieba na ziemi

Ks. Tomasz Śleziak

Pierwsza sobota lipca była w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce gorąca nie tylko żarem z nieba, ale i żarem modlitwy. Tego dnia przybyli tam pielgrzymi regionu wieluńskiego

Ponad 400-osobową grupę przywitał ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz sanktuarium, który zachęcał, aby na Kalwarii w Praszce uczyć się zawierzenia wszystkiego Bogu na wzór Matki Najświętszej i umocnić się w drodze wiernego kroczenia na Jej wzór za Chrystusem.

Na rozpoczęcie wierni w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny obejrzeli film o sanktuarium i Kalwarii. Potem uczestniczyli w poświęceniu dwóch nowych kaplic, które wchodzą w skład Dróżek Męki Pańskiej. Są to: Kaplica Pożegnania Jezusa z Maryją przed Męką oraz Kaplica Zapowiedzi Zaparcia się św. Piotra. Poświęcił je ich fundator – arcybiskup senior Stanisław Nowak, zachęcając zgromadzonych do jeszcze głębszej duchowości pasyjno-maryjnej. Następnie w kościele sanktuaryjnym przed wystawionym Najświętszym Sakramentem zawierzono sprawy Kościoła Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia. Modlitwie przewodniczył abp Stanisław Nowak w asyście ks. prał. Mariana Mermera, dziekana regionu wieluńskiego, ks. prał. Teofila Siudego, przewodniczącego Komitetu ds. Koronacji, oraz Księdza Kustosza.

W samo południe w kościele pw. Świętej Rodziny odprawiono Mszę św. Przewodniczył jej Arcybiskup Senior w koncelebrze niemal 20 kapłanów. Abp Nowak w słowie Bożym przybliżył historię i teologię Kalwarii w Praszce. Zachęcał do rozbudzenia lub odnowienia w sobie duchowości kalwaryjskiej. Wyraził też wdzięczność wobec ks. Gasińskiego, że „w tak krótkim czasie jest to, co jest – tutaj w Praszce”. – Idźcie do swoich parafii i głoście, co się tu dzieje, co tu jest. Głoście chwałę tego miejsca. Czujcie się tu u siebie – mówił. Przypominał, że rozwój Kalwarii w Praszce to sprawa nie tylko tego miejsca, tej parafii, tego miasta, ale całej ziemi wieluńskiej, całej archidiecezji.

Na zakończenie Ksiądz Kustosz podziękował abp. Stanisławowi Nowakowi za ufundowanie i poświęcenie nowych kaplic, za przewodniczenie modlitewnemu spotkaniu i wygłoszone słowo Boże. Podziękował także przybyłym kapłanom i wszystkim pielgrzymom. W imieniu zebranych złożył także Księdzu Arcybiskupowi najserdeczniejsze życzenia z okazji 80. rocznicy urodzin przypadającej 11 lipca, a przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce ofiarowali mu kwiaty.

Pielgrzymi, po krótkim odpoczynku i wzmocnieniu się kalwaryjskim posiłkiem, w godzinie śmierci Chrystusa zawierzyli się Bożemu Miłosierdziu. Wieczorem zaś miała miejsce VIII Nowenna Miesięcy. Przewodniczył jej ks. Teofil Siudy, a udział w niej wzięli pielgrzymi przybyli z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Strojcu wraz z miejscowymi parafianami i czcicielami Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Pątników przyprowadził na to miejsce ks. kan. Jan Kałdon, proboszcz w Strojcu. Mszy św. przewodniczył ks. Siudy. W homilii wskazywał na Boskie macierzyństwo Maryi wobec Chrystusa i wobec nas oraz na Jej godność królewską, która jest tak mocno związana z krzyżem Jej Syna. – Maryja jest królową dlatego, że służy. Od Niej uczymy się postawy służby oraz pokory wobec Boga i drugiego człowieka – mówił. Wskazując na cudowny wizerunek Matki Bożej, przypomniał, że to św. Jan Paweł II posłał „ten święty znak obecności Maryi pośród nas, abyśmy i my stawali się ludźmi Kalwarii”.

Na koniec ks. Gasiński podziękował za trwanie na modlitwie i zaprosił na ostatnią Nowennę Miesięcy, która pod przewodnictwem Arcybiskupa Seniora będzie miała miejsce 1 sierpnia br. Wezmą w niej udział także wierni z parafii pw. św. Marcina w Żytniowie na czele z proboszczem ks. kan. Andrzejem Tomalą.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński