Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 34
23 sierpnia 2015 r.

Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

Ks. Antoni Tatara

4 sierpnia 2015 r. odbyła się jubileuszowa pielgrzymka wiernych archidiecezji częstochowskiej na dróżki Pana Jezusa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Jak zaznaczył o. Azariasz Hess, kalwaryjski kustosz, była to już XXX pielgrzymka, której przewodził abp Stanisław Nowak

Początki pielgrzymowania zbiegły się z czasowo z objęciem przez abp. Stanisława Nowaka ówczesnej diecezji częstochowskiej. O. Azariasz, witając Arcybiskupa Seniora, kapłanów i wszystkich zgromadzonych, ciepłe słowa skierował też do ks. prał. Stanisława Gasińskiego, kustosza Kalwarii w Praszce. Właśnie tam, w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym odbędzie się 12 września br. druga w historii, po 128 latach, koronacja papieskimi koronami obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Mówił także o kalwaryjskiej duchowości św. Jana Pawła II, który wielokrotnie przybywał do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jako kapłan, biskup, kardynał i papież. Podkreślił, że Ojciec Święty przynosił na kalwaryjskie dróżki różne problemy i były one rozwiązywane przed obliczem Matki Kalwaryjskiej.

Abp Stanisław Nowak przewodniczył Mszy św. w kalwaryjskiej bazylice. W homilii wyakcentował wielką rolę Maryi jako kochającej Matki, która została nam dana pod krzyżem Chrystusa. – Chcemy Ją wziąć do siebie, do swojego sumienia. Jak Maryja jest w sumieniu, to mówi jedno: Czyń to, co mówi Chrystus. Zachowuj Boże przykazania – podkreślał Arcybiskup Senior. Zaprosił też na praszkowskie uroczystości koronacyjne. Eucharystię koncelebrowali: ks. prał. Marian Szczerba, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, ks. prał. Andrzej Przybylski, proboszcz parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu wraz ze swym współpracownikiem ks. Stefanem Leśniewskim, wspomniany już ks. Gasiński wraz z wikariuszem ks. Tomaszem Śleziakiem oraz ks. Szymon Klimczak, wikariusz parafii pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika w Wieluniu.

Po Eucharystii abp Stanisław Nowak zawierzył Matce Bożej pielgrzymów z archidiecezji. W samo południe modlitwą „Anioł Pański” rozpoczęła się wielogodzinna modlitwa na kalwaryjskich dróżkach. Na zakończenie ks. Stanisław Gasiński, główny organizator tej pielgrzymki, podziękował wszystkim za jubileuszowy pątniczy trud. Przemawiał też ks. Andrzej Przybylski. Obaj zaprosili jeszcze raz na uroczystości koronacyjne 12 września o godz. 11 do Kalwarii w Praszce, zachęcając, aby potraktować je jako kontynuację tego pielgrzymowania i odkrywania tajemnicy królewskiej godności Maryi.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński