Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 35
30 sierpnia 2015 r.

Odpust kalwaryjski w Praszce w roku koronacyjnym

Ks. Tomasz Śleziak

Z góry Kalwaryjskiej rozlega się dzwon. (...) Do Maryi wszyscy wraz. Matka Boska Kalwaryjska oczekuje nas”. Słowa tej pieśni kalwaryjskiej dobrze oddają to, co miało miejsce w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, 9 sierpnia br. Tego dnia odbył się doroczny odpust kalwaryjski, z procesją „Zaśnięcia Matki Bożej” z kaplicy Domku Jej Zaśnięcia w kościele sanktuaryjnym na szczyt Kalwarii, gdzie sprawowana była uroczysta Suma odpustowa. Wzięli w nim udział członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce, wierni parafii św. Rodziny w Praszce oraz przybyli indywidualni pielgrzymi. Tegoroczny odpust połączony był również z pierwszą rocznicą nadania imienia Kalwaryjska Matka Zawierzenia cudownemu wizerunkowi Matki Bożej, pobłogosławionemu i posłanemu do Praszki przez św. Jana Pawła II w 2002 r., z testamentalnymi i, jak się okazało, proroczymi słowami: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Przed rokiem właśnie podczas tego odpustu zostało nadane imię temu cudownemu wizerunkowi przez abp. Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, który też zainicjował proces zmierzający do jego koronacji papieskimi koronami. Proces ten obecnie zmierza ku końcowi, gdyż na 12 września tego roku została wyznaczona uroczystość koronacyjna. Odpust więc stał się w tym roku swego rodzaju stacją duchową, przygotowującą do tego wydarzenia. Nawiązywał do niego wielokrotnie ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz sanktuarium w Praszce, który już w słowie powitania wszystkich zgromadzonych zapraszał do wyruszenia w drogę duchowego przygotowania do koronacji, do wzięcia w niej udziału oraz prosił o gorącą modlitwę w intencji jak największych duchowych jej owoców.

Uroczystej procesji i Sumie odpustowej przewodniczył ks. inf. Marian Mikołajczyk, a homilię wygłosił ks. prał. dr Jerzy Bielecki. Mszę św. koncelebrowali również ks. prał. Teofil Siudy, przewodniczący komitetu koronacyjnego, oraz ks. prał. Kazimierz Szymonik, który ubogacił uroczystość komentarzami liturgicznymi oraz animacją śpiewów. Wraz z nimi w uroczystości odpustowej licznie uczestniczyli damy i kawalerowie, tak jak oni należący do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. To właśnie tajemnicy Bożego Grobu, zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i tajemnicy uczestnictwa w tym Matki Zmartwychwstałego Pana poświęcił swą homilię ks. Bielecki. Wzywał on do odwagi i obrony wiary, kiedy także i w naszych czasach potrzeba szczególnego świadectwa. – Idąc śladami Jezusa i Maryi, po dróżkach pasyjnych, zatrzymujemy się u grobu Chrystusa, ale tu na Kalwarii w Praszce to nie koniec naszej duchowej drogi. Tutaj jest jeszcze droga zmartwychwstania. A iść za Jezusem to iść drogą zmartwychwstania – podkreślał dostojny homileta. Zaznaczył, że wraz z Krzyżem Chrystusa i wiarą w Jego Zmartwychwstanie ważne jest przyjęcie Maryi do siebie i częste wzywanie Jej słowami: „Przeto orędowniczko nasza one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć”, bo jest ona wzorem zjednoczenia z Bogiem i Jego świętą wolą w tym posłuszeństwie, które przynosi owoc.

Po skończonej uroczystości Ksiądz Kustosz, dziękując wszystkim za obecność i wspólną modlitwę, podkreślał wielką przyjaźń do tego miejsca, której doświadcza sanktuarium w Praszce od lat ze strony ks. inf. Mariana Mikołajczyka oraz wielu innych członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Po słowach podziękowania oraz krótkim nabożeństwie eucharystycznym figura Matki Bożej Zaśniętej została wniesiona do kościółka Ukrzyżowania i Grobu Chrystusa, jedynym tego typu w archidiecezji częstochowskiej, który na ten czas zostaje niejako użyczony Maryi. Tam też rozpoczęła się Jej indywidualna adoracja.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński