Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 37
13 września 2015 r.

Kalwaria w Praszce – niektóre fakty

Ks. Jacek Molka

Sanktuarium kalwaryjskie w Praszce znajduje się na ziemi wieluńskiej, w północno-zachodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Terytorialnie należy do woj. opolskiego. Parafia pw. Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce powstała 29 sierpnia 1988 r. na mocy dekretu bp. Stanisława Nowaka. Organizatorem życia parafialnego, a także budowniczym wszystkich obiektów sakralnych i duszpasterskich, które znajdują się w obrębie parafii, jest ks. prał. Stanisław Gasiński. Dokonał tego przy wsparciu przyjaciół z Polski i świata, a także ofiarności parafian.

Kościół konsekrowano 15 września 2002 r. Natomiast wcześniej, 19 sierpnia 2002 r., dla tej świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej Jan Paweł II obecny w Kalwarii Zebrzydowskiej poświęcił wierną kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Wypowiedział wtedy znamienne słowa: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”.

11 października 2002 r. kościół w Praszce został ogłoszony sanktuarium maryjnym. 13 września 2004 r. abp Stanisław Nowak erygował i poświęcił Kalwarię w Praszce na stoku Makowego Wzgórza. Długość Dróżek Pasyjnych w Praszce wynosi 4 km, a poszczególne 33 stacje rozmieszczone są według tzw. kroków jerozolimskich – jeden krok odpowiada 64 cm. 6 października 2011 r. Ksiądz Arcybiskup ustanowił Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce.

Kalwaria w Praszce może poszczycić się także swoimi modlitewnikami oraz własnymi nabożeństwami paraliturgicznymi. Wzorowane są one na misteriach z Kalwarii Zebrzydowskiej.

13 marca 2014 r. Episkopat Polski, przychylając się do prośby abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, poparł inicjatywę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej koronami papieskimi. 10 sierpnia 2014 r. Ojciec Kościoła częstochowskiego nadał cudownemu wizerunkowi Matki Bożej w Praszce tytuł: Kalwaryjska Matka Zawierzenia, by upamiętnić Rok Zawierzenia w archidiecezji częstochowskiej. 18 marca 2015 r. zaś papież Franciszek pobłogosławił w Watykanie korony dla tego obrazu. 25 marca 2015 r. abp Wacław Depo podniósł rangę sanktuarium, nadając mu nazwę: Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce.

Na dzień koronacji wyznaczono 12 września br. Więcej na: www.kalwaria-praszka.pl.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński