Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 38
20 września 2015 r.

Ukoronowanie Kalwaryjskiej Matki

12 września 2015 r. w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce nałożono korony na wizerunek Matki Bożej (więcej na str. 8-9 „Niedzieli” ogólnopolskiej), które 18 marca br. zostały pobłogosławione przez papieża Franciszka.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w dziejach Kościoła częstochowskiego miały miejsce następujące koronacje wizerunków Matki Bożej koronami papieskimi: w roku 1717 odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, 19 sierpnia 1923 r. – cudownej figury Matki Bożej Gidelskiej, 13 sierpnia 1967 r. – figury Matki Bożej Leśniowskiej, 5 września 1971 r. – obrazu Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia w Wieluniu, 25 sierpnia 1996 r. – Matki Bożej Mrzygłodzkiej, 28 maja 2005 r. – Matki Bożej Pajęczańskiej i 8 września 2007 r. – Matki Bożej w Bęczkowicach.

Red.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński