Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela Częstochowska, nr 47
22 listopada 2015 r.

Wieluń – jubileusz kapituły

Reaktywowanie Kapituły Wieluńskiej

Zofia Białas

W kolegiacie wieluńskiej 10 listopada została odprawiona Msza św. dziękczynna z racji 50-lecia działalności reaktywowanej kapituły wieluńskiej. Przewodniczył jej abp Wacław Depo, metropolita częstochowski

Eucharystię koncelebrowali wszyscy księża kanonicy (także seniorzy), dziekani i księża goście w osobach: ks. Teofila Siudego, ks. Mariusza Trojanowskiego i ks. Mariana Szczerby. Mszę św. poprzedziła prelekcja pt. „50 lat odnowionej kapituły wieluńskiej”, którą wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Związek. Wykładu wysłuchali: wierni, a wśród nich siostry zakonne – bernardynki i antoninki, przedstawiciele władz samorządowych – burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, starosta Andrzej Stępień, radny sejmiku wojewódzkiego Andrzej Chowis, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek, honorowy członek Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego prof. Tadeusz Olejnik oraz delegacja Bractwa Matki Bożej Kalwaryjskiej z Praszki.

Do jednych z najstarszych kapituł kolegiackich w Polsce należała kapituła kolegiacka w Rudzie (siedziba kasztelanii), ufundowana już w XII wieku. Potem przeniesiono ją do Wielunia. Dokonał tego abp Mikołaj Trąba na kapitule generalnej w Gnieźnie w marcu 1419 r. Stosowny dokument był datowany na dzień 24 marca tegoż roku. Kościołem kolegiackim stał się wieluński kościół pw. św. Michała Archanioła. Świątyni nadano drugie wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (tytuł kolegiaty przeniesionej z Rudy). Obu nazw używano zamiennie jeszcze w XVI wieku. Kapituła kolegiacka i związane z nią archidiakonat i oficjalat przetrwały do 17 kwietnia 1819 r.

Nieobecność kapituły wieluńskiej mocno doskwierała proboszczowi ks. Edwardowi Banaszkiewiczowi, następcy ks. Józefa Pruchnickiego (zm. w 1963 r.). Z jego inicjatywy oraz ks. Walentego Patykiewicza, biskup częstochowski Stefan Bareła i prymas Polski kard. Stefan Wyszyński zwrócili się z prośbą do papieża Pawła VI o reaktywowanie kolegiaty i kapituły wieluńskiej. Bulla reaktywująca wieluńską kolegiatę i kapitułę wieluńską nosi datę 20 października 1965 r. Ogłoszenie decyzji papieża odbyło się 6 lutego 1966 r. I tak minęło 50 lat działalności odnowionej wieluńskiej kapituły, dziś złożonej z 3 prałatów, 1 prepozyta, 1 dziekana, 9 kanoników gremialnych i 9 honorowych.

Nawiązując do słów z Księgi Mądrości i z Ewangelii według św. Łukasza, abp Wacław Depo mówił w kazaniu o roli służebnej kapłana, o jego wierności własnemu powołaniu, o którą modli się w czasie każdej Mszy św. w cichej modlitwie, wypowiadając słowa: „Boże, nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie...”. – Przed wami, członkami kapituły wieluńskiej, nowe zadania – łaska i miłosierdzie, które będą wam towarzyszyć cały kolejny rok liturgiczny – Rok Miłosierdzia – powiedział Ksiądz Arcybiskup.

Szczególnym momentem uroczystości było odczytanie dekretów o nominacjach i wyróżnieniach dla kapłanów. Otrzymali je: ks. kan. Jacek Zieliński – nominacja na kustosza sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu, ks. Adam Tkacz, proboszcz parafii pw. świętych Joachima i Anny w Kraszkowicach – nominacja na kapelana Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu wieluńskiego, ks. Jacek Fryś, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szynkielowie, i ks. Mariusz Foltyński, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie – zostali honorowymi członkami kapituły wieluńskiej.

Za Eucharystię, homilię i życzliwość dla wieluńskiej kapituły podziękował Metropolicie Częstochowskiemu ks. prepozyt Marian Mermer, mówiąc m.in.: – Naszą mocą jest Chrystus. Wiemy to dziś i dlatego, dziękując za 50 lat działalności odnowionej kapituły, będziemy jeszcze gorliwiej realizować swoje duszpasterskie powołanie.

W imieniu wyróżnionych kapłanów, za zaufanie i nominacje, podziękował kustosz sanktuarium w Wieluniu ks. Jacek Zieliński. Po uroczystym błogosławieństwie członkowie kapituły wraz z Księdzem Arcybiskupem udali się do kaplicy Matki Bożej Pocieszenia. Epilogiem był akt zawierzenia Matce Bożej Pocieszenia, Pani Ziemi Wieluńskiej, wszystkich członków kapituły. Więcej na: www.niedziela.pl.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński