Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 37
31 sierpnia 2003 r.

Na „Makowym Wzgórzu” w Praszce

W sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej

Ks. Paweł Maciaszek

Ojciec Święty pobłogosławił obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej z Praszki
Fot. Archiwum

19 sierpnia 2002 r. na długo pozostanie w pamięci czcicieli Matki Bożej Kalwaryjskiej w Praszce. Tego dnia obecny w Kalwarii Zebrzydowskiej Jan Paweł II poświęcił obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej dla kościoła na „Makowym Wzgórzu”. Następca św. Piotra prosił wówczas: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. I w ten sposób powstało sanktuarium, gdzie Najświętsza Maryja Panna doznaje szczególnej czci w wiernej kopii cudownego obrazu.

Pierwsza uroczystość odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej na „Makowym Wzgórzu”, 13 sierpnia 2003 r., stanowiła doniosłą chwilę zarówno w życiu tamtejszej parafii Świętej Rodziny, jak i wiernych pielgrzymów kalwaryjskich ziemi wieluńskiej i sąsiednich parafii Śląska Opolskiego. Zbiegła się ona z dniem modlitw w procesji fatimskiej (jak zawsze 13. dnia każdego miesiąca) i 15. rocznicą powstania parafii.
O godz. 17.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana w sanktuarium kalwaryjskim przez miejscowych duszpasterzy: proboszcza i zarazem kustosza – ks. kan. Stanisława Gasińskiego oraz wikariusza – ks. Józefa Ogorzałego. Następnie miała miejsce procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej, podczas której odmawiano Różaniec. W dalszej części uroczystości przy wystawionym Najświętszym Sakramencie wewnątrz kalwaryjskiego sanktuarium zostały odprawione Nieszpory Maryjne. Przewodniczył im ks. Zbigniew Krutin, wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce.
O godz. 20.00 charakterystyczną nie tylko dla Kalwarii Zebrzydowskiej, ale także już dla „Makowego Wzgórza” pieśnią: „Z góry kalwaryjskiej rozlega się dzwon, pójdźcie tu pątnicy wszystkich wzywa on” – rozpoczęła się uroczysta Suma odpustowa. Przewodniczył jej ks. inf. dr Ireneusz Skubiś – redaktor naczelny Niedzieli. Współcelebransami byli: ks. prał. Marian Gąsiorowski – dziekan regionu wieluńskiego i proboszcz parafii w Krzepicach oraz o. Jakub Chmielewski – proboszcz parafii św. Jana z Dukli w Częstochowie, prowadzonej przez ojców bernardynów. Witając wszystkich serdecznie, ks. kan. St. Gasiński przypomniał historię parafii Świętej Rodziny, sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz kultu Matki Bożej Fatimskiej.
W kazaniu Ksiądz Infułat powiedział: „Przybywam po raz pierwszy na «Makowe Wzgórze» i z wielkim podziwem patrzę na dzieło Waszego Księdza Proboszcza, który przyszedł tutaj, na puste pole, i podjął pracę dla Was, dla archidiecezji. Praca ta w jakimś sensie jest pracą misyjną. Tam bowiem, gdzie powstają ośrodki fatimskie bądź sanktuarium, jak na tym miejscu, z obrazem pobłogosławionym przez Ojca Świętego, spełniana jest jakaś wielka misja. To jest pokazanie światu rzeczywistości Kościoła – apostolskiej i ewangelizacyjnej. Dzisiejszy świat łaknie Ewangelii, nawet gdy o tym nie wie, gdy o tym nie mówi wyraźnie. Dzisiejszy człowiek, także ten żyjący w Europie, który często utracił wiarę i moc Bożą w sobie, pragnie, by ktoś otworzył mu oczy na inny świat, by go poprowadził na ewangeliczne drogi. Pragnie zobaczyć, dokąd zmierza, do kogo ma iść i jak ma żyć. My to wszystko mamy w zasięgu naszego serca, przez tę parafię na «Makowym Wzgórzu». Tylko trzeba chcieć z tego korzystać, by ocalić dobro. Można wówczas ludzi wyrwać z rozpaczy, można ludziom pokazać nowe drogi i nowe światło, można iść solidarnie ku dobru. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żebyście byli ludźmi Bożymi, żebyście wiedzieli, że są Boże siły, że jest łaska, że jest ołtarz, że jest proboszcz – duszpasterz. To wszystko może stać się siłą do przezwyciężenia nawet tego, co najtrudniejsze. Ksiądz Stanisław zrobił tu tak wiele. Nie zrobiłby tego jednak bez Waszej pomocy. Życzę Wam, Bracia i Siostry, by ten odpust Matki Bożej Kalwaryjskiej umocnił jeszcze Waszą wiarę, a pobożność urzeczywistniana na tutejszych kalwaryjskich dróżkach napełniała Was nadzieją lepszej przyszłości”.
Po uroczystej Sumie odpustowej odbyła się procesja fatimska. Panujący półmrok i świece w dłoniach wiernych stworzyły niepowtarzalną atmosferę w al. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego prowadzącej z miasta na „Makowe Wzgórze”. Modlitwa pięknymi fatimskimi pieśniami oraz muzyką w wykonaniu orkiestry dętej z Żytniowa pozwoliły poczuć się zjednoczonymi z Maryją w wielbieniu Boga. Po przyjściu procesji do kościoła Świętej Rodziny, gdzie znajduje się piękna kaplica Matki Bożej Fatimskiej, ks. inf. Ireneusz Skubiś złożył Fatimskiej Pani w darze dekoracyjną świecę ze specjalną dedykacją, jako wotum za 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II.
Na ostatnią część uroczystości składały się błogosławieństwo chlebów dla zgromadzonych wiernych i ucałowanie relikwii bł. Franciszka i bł. Hiacynty oraz drzewa, na którym ukazała się w 1917 r. w Fatimie Maryja ze swoim orędziem pokuty i nawrócenia.
W serdecznych słowach Ksiądz Proboszcz podziękował za wspólną modlitwę Dostojnemu Celebransowi, innym przybyłym kapłanom na czele z księżmi dziekanami regionu i dekanatu oraz wszystkim zebranym na uroczystości. Wyraził nadzieję, że Maryja nadal otaczać nas będzie swoją opieką, dodawać siły i mocy i wypraszać u Jezusa łaski potrzebne na każdy dzień życia.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński