Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela Częstochowska, nr 47
20 listopada 2016 r.

Zamknięcie Bram Miłosierdzia

Ks. Mariusz Frukacz

Miłosierdzie to niesienie miłości autentycznej od Jezusa Chrystusa – mówił w  homilii 13 listopada bp senior Antoni Długosz, który zamknął Bramę Miłosierdzia w  archikatedrze pw. Świętej Rodziny w Częstochowie. Nawiązując do tekstu Ewangelii, zaznaczył, że „widzimy podziały między ludźmi, nienawiść, wojny, trzęsienia ziemi, a  szczególnie prześladowanie wyznawców Pana Jezusa”. Rozważając tajemnicę miłosierdzia, podkreślił, że „miłosierdzie to niesienie miłości autentycznej od Jezusa Chrystusa nie tylko swoim przyjaciołom, ale także wrogom i tym wszystkim, którzy uczynili nam jakąkolwiek krzywdę”. Bp Długosz zaznaczył również, że „szczytem miłości miłosiernej Jezusa do nas jest podjęcie krzyża, znaku poniżenia i hańby, kilkugodzinna agonia, w której Pan Jezus nadal okazuje swoje miłosierdzie, Jego zakrwawione ramiona obejmują wszystkich ludzi, także tych, którzy będą gardzili Jezusem i prześladowali Jego wyznawców”. – Także jako zmartwychwstały Jezus przychodzi do Apostołów, którzy Go zdradzili, aby nie odebrać im misji apostolskiej, ale przynosi miłosierdzie ze słowami: „Pokój wam” – podkreślił.

Bp Długosz wskazał również na znaczenie sakramentu pojednania w  życiu każdego ucznia Chrystusa. – Moc sakramentu pojednania jednoczy przeszło dwa tysiące lat człowieka z Bogiem – mówił i przypomniał wiernym, że „zakończenie Roku Świętego Miłosierdzia nie kończy naszej misji. Nie możemy tego daru łaski zatrzymać wyłącznie dla siebie”.

Na zakończenie zachęcił wiernych, aby modlitwę św. Siostry Faustyny Kowalskiej o oczy, ręce i serce miłosierne „uczynili modlitwą swojego życia”. – Módlmy się zawsze o to, abyśmy mieli oczy, ręce i serce Chrystusa – zakończył bp Długosz.

Zamknięcie Bram Miłosierdzia nastąpiło także w  jubileuszowych kościołach archidiecezji częstochowskiej: na Jasnej Górze, w  sanktuarium Miłosierdzia Bożego w  Dolinie Miłosierdzia i w kościele pw. św. Siostry Faustyny w Częstochowie, w Bęczkowicach, Gidlach (sanktuarium Matki Bożej), Leśniowie, Mstowie, Praszce (sanktuarium pasyjno-maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia), Radomsku (kolegiata św. Lamberta), Rększowicach, Wieluniu (sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia) i  Zawierciu (bazylika pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Świętego Krzyża).PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński