Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela Częstochowska, nr 33
13 sierpnia 2016 r.

Częstochowa w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ks. Jan Powroźnik

1 sierpnia br. miała miejsce XXXIII Pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tradycyjnie przewodniczył jej abp Stanisław Nowak

Tegoroczne pielgrzymowanie do Kalwarii Papieskiej rozpoczęło się w  tamtejszej bazylice o godz. 10. Przed rozpoczęciem Eucharystii ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz naszej Kalwarii w  Praszce, złożył podziękowanie Ojcom Bernardynom na czele z o. Konradem Cholewą, kustoszem tamtejszego sanktuarium, i o. Micheaszem Okońskim, wikariuszem klasztoru, za gościnne przyjęcie na tym świętym miejscu. Powitał równocześnie abp. Stanisława Nowaka, niestrudzonego pielgrzyma kalwaryjskiego, i poprosił o przewodniczenie owej pokutnej pielgrzymce.

Następnie nastąpiła prezentacja pielgrzymów przybyłych z różnych stron archidiecezji częstochowskiej – z parafii miasta Częstochowy na czele z parafią pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z ks. kan. Januszem Wojtylą, z parafii pw. Świętych Piotra i Pawła z Zawiercia na czele z ks. prał. Janem Niziołkiem, a  także wiernych z  regionu zawierciańskiego, w tym z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w  Żarkach-Letnisku oraz pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach-Mieście.

Przybyli także pielgrzymi z Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce z Księdzem Kustoszem i wikariuszem ks. Tomaszem Śleziakiem, z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce, z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wieluniu z kl. Dominikiem Kozłowskim oraz z innych miejsc ziemi wieluńskiej – z  parafii: Gaszyn, Lututów, Krzyworzeka, Pątnów, Grębień, Jaworzno, Wierzbie, Przedmość, Krzepice, Przystajń, Popowice, Kadłub, Kolonia Raducka.

Na rozpoczęcie Mszy św. słowo powitania skierował o. Micheasz Okoński, a abp Stanisław Nowak w wygłoszonym słowie nawiązał do hasła obecnego roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”, przeżywanego Roku Św. Brata Alberta, 400-lecia lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej, 300-lecia Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, 130-lecia pierwszej papieskiej koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz 100-lecie objawień fatimskich. Kaznodzieja zachęcał do dziękowania Bogu za to wszystko i uczenia się u Matki Miłosierdzia być dobrymi jak chleb. – Kalwaria to miejsce przemienienia – podkreślił. Wezwał też do przemiany serc, naszej Ojczyzny, do otwarcia się na ducha modlitwy, pokuty i umiłowania Eucharystii. Zachęcał do uczenia się od Maryi zawierzenia Bogu i Jej postawy służby wobec bliźnich.

Po błogosławieństwie celebransi udali się do kaplicy przed cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej, by tam odmówić akt zawierzenia.

W południe sprzed Placu Rajskiego pątnicy udali się na pełny obchód Drogi Pasyjnej, który zakończył się późnym popołudniem na szczycie Kalwarii. Tam też ks. Gasiński w imieniu wszystkich pątników podziękował abp. Nowakowi za świadectwo wiary i niezłomny trud włożony w kształtowanie przez 33 lata duchowości kalwaryjskiej wśród wiernych archidiecezji częstochowskiej, zapraszając jednocześnie wszystkich do nawiedzania i modlitwy na Kalwarii w Praszce, o której w czasie homilii wspominał Ksiądz Arcybiskup, przypominając, że za posłaniem kopii obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej do Praszki przez św. Jana Pawła II została przeszczepiona na ten skrawek ziemi wieluńskiej ta starożytna Kalwaria. Ks. Niziołek zaś podziękował Księdzu Kustoszowi Kalwarii w Praszce za trud organizacyjny owego pielgrzymowania. Na zakończenie zabrał głos ks. prał. Marian Szczerba, wikariusz generalny i kanclerz Kurii biskupiej, który dołączył się do podziękowań zarówno Księdzu Arcybiskupowi, obecnym kapłanom, jak i wszystkim pątnikom.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński