Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela Częstochowska, nr 35
27 sierpnia 2016 r.

Pamięć i wdzięczność

Ks. Jan Powroźnik

Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce w 2. i 3. niedzielę sierpnia przeżywa uroczystości związane z odpustem kalwaryjskim

Uroczystość odpustowa obchodzona 13 sierpnia 2017 r. zgromadziła w sanktuarium w Praszce rzeszę wiernych z całej Polski, którzy oddali cześć Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia, wzięli udział w procesji Jej zaśnięcia. Upamiętniono zmarłego 12 lipca 2016 r. abp. Zygmunta Zimowskiego przez odsłonięcie i poświęcenie jego epitafium. Uroczystościom przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Wyjątkowo liczną grupę stanowili damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Pierwsza część uroczystości miała miejsce w kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, gdzie kustosz sanktuarium ks. prał. Stanisław Gasiński powitał wszystkich, na czele z Ojcem Kościoła częstochowskiego − abp. Wacławem Depo. Na uroczystości obecne były osoby bardzo bliskie abp. Zimowskiemu – jego wieloletni sekretarz ks. prał. Piotr Supierz, a także jego siostrzenica − Bernadeta Citak z rodziną.

Sekretarz Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Elżbieta Jastrzębska odczytała list zwierzchnika zakonu − komandora Józefa Dąbrowskiego, w którym wspominał on śp. abp. Zygmunta Zimowskiego i wyraził radość z inicjatywy upamiętnienia jego osoby przez epitafium. Metropolita Częstochowski odmówił modlitwę poświęcenia i razem z Bernadetą Citak je odsłonili.

W uroczystej procesji przeniesiono figurę Matki Bożej na szczyt Kalwarii w Praszce, gdzie przy ołtarzu koronacyjnym rozpoczęła się Suma odpustowa. Liturgię uświetniły połączone chóry z Gliwic, chór z kolegiaty w Wieluniu oraz Kwintet Dęty Blaszany z Opola.

Przy ołtarzu razem z abp. Depo stanęli: kustosz Kalwarii i zarazem jej budowniczy ks. Gasiński, ks. Supierz, ks. inf. Marian Mikołajczyk, ks. prał. Włodzimierz Kowalik, ks. prał. Andrzej Kuliberda, ks. prał. Teofil Siudy, ks. prał. Jerzy Bielecki, ks. prof. Jan Przybyłowski z UKSW z Warszawy oraz ks. Mariusz Trojanowski. Obecni byli: ks. prał. Marian Stochniałek oraz ks. kan. Jarosław Boral.

W okolicznościowym kazaniu Metropolita Częstochowski, przypominając postać abp. Zimowskiego, powiedział: – Na tym miejscu nie tylko go wdzięcznym sercem wspominamy, poświęcając epitafium, ale przede wszystkim rozumiemy, że jesteśmy wezwani do ufnej modlitwy o miłosierdzie, aby stał się dla nas również pośrednikiem Bożej łaski i miłosierdzia Bożego. Przypomniał słowa abp. Zimowskiego z 12 września 2015 r. z koronacji obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce. Powiedział wtedy, że krzyż Chrystusa jest dla nas w szkole Maryi potrójnym znakiem – to znak: Bożej mądrości, nadziei oraz miłości.

– Matka stojąca pod krzyżem stała się Matką naszego zawierzenia Bogu, naszego pielgrzymowania przez życie. Tylko trzeba Ją wziąć do siebie, wprowadzić w codzienność. Nie tylko w uroczystości, nie tylko wtedy, kiedy jest trudno, ale w codzienność, bo łaska Boża jest bardzo konkretna – powiedział Arcybiskup i przypomniał za papieżem Franciszkiem, że „Maryja stała się schodami Boga do ludzi. Bóg przez Nią wszedł w nasze życie, dając przez Nią swojego Syna” .

W procesji z darami zostały złożone wota dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Ks. prał. Supierz złożył w darze mitrę i piuskę abp. Zimowskiego, a dama z zakonu bożogrobców Bogusława Ziętek-Kowalczyk z Łodzi ofiarowała Matce Bożej sznur drogocennych korali.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Kustosz podziękował wszystkim za zaangażowanie i obecność, nie pomijając nikogo, oraz życząc, aby Kalwaryjska Matka Zawierzenia wychowywała serca wszystkich, jak to czyniła w życiu św. Jana Pawła II.

Szczególne podziękowania ks. Gasiński skierował w stronę głównego celebransa, wszystkich kapłanów, wraz z księżmi z dekanatu praszkowskiego, członków zakonu bożogrobców, przedstawicieli władz, członków Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, przebogatej asysty procesyjnej, pocztów sztandarowych, muzyków oraz przybyłych w zorganizowanych grupach pielgrzymów z Chorzowa, Gliwic i Hecznarowic z diecezji bielsko-żywieckiej i innych.

Po podziękowaniach i błogosławieństwie Metropolita Częstochowski poprowadził procesję z figurą Matki Bożej Zaśniętej do kościółka Jej grobu, po okadzeniu figura na marach została wniesiona do wnętrza. Procesja przy modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia udała się do kościoła parafialnego pw. Świętej Rodziny, gdzie śpiew pieśni modlitwy za Ojczyznę zakończył liturgię odpustu kalwaryjskiego Zaśnięcia Matki Bożej na Kalwarii w Praszce. Po wszystkim rozpoczęła się radosna agapa na terenie wokół kościoła.

Druga część odpustu kalwaryjskiego z procesją triumfu Maryi Wniebowziętej w 3. niedzielę sierpnia zakończyła tegoroczne uroczystości. Przewodniczył jej bp Jan Wątroba z Rzeszowa. Ksiądz Kustosz zaprasza zaś stale do nawiedzania sanktuarium w Praszce, wejścia na Dróżki Jezusa, Maryi i św. Józefa oraz doświadczenia osobiście, że Kalwaryjska Matka Zawierzenia rzeczywiście na tym świętym miejscu nie tylko króluje, ale także uzdrawia i pociesza.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński