Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela częstochowska, nr 14
8 kwietnia 2018 r., str. IV-V

Poświęcenie kościoła „Ecce Homo” w Dolinie Męki Pańskiej na Kalwarii w Praszce

Jerozolima Ziemi Wieluńskiej

Jolanta Kobojek

W roku jubileuszu 30-lecia istnienia parafii Świętej Rodziny i 15-lecia powstania Kalwarii w Praszce odbyło się poświęcenie kościoła „Ecce Homo” w Dolinie Męki Pańskiej. Uroczystościom odbywającym się w Niedzielę Palmową, 25 marca, przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski

W Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia pielgrzymów i parafian powitał ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz Kalwarii w  Praszce. Następnie abp Wacław Depo dokonał aktu zawierzenia zebranych Matce Kalwaryjskiej, ukoronowanej na tym miejscu papieskimi koronami 12 września 2015 r., po czym wierni udali się procesyjnie do kościoła „Ecce Homo”. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał ks. Tomasz Śleziak, miejscowy wikariusz. „Kościół «Ecce Homo», wchodzący w skład Dróżek Męki Pańskiej na tutejszej Kalwarii w Praszce, z kaplicami: I i II Przesłuchania Pana Jezusa przed Piłatem, Biczowania i cierniem ukoronowania, Wydania wyroku śmierci na Pana Jezusa, Scala Sancta – Schodami Świętymi i kaplicą Siedmiu Boleści Matki Bożej, jest znakiem misterium Kościoła, który Chrystus uświęcił Krwią swoją, aby był Jego Oblubienicą pełną chwały, Dziewicą jaśniejącą czystością wiary oraz Matką dającą życie mocą Ducha Świętego” – mówił podczas obrzędu poświęcenia abp Depo.

Od Niedzieli Palmowej w kaplicy Siedmiu Boleści Maryi znajdują się relikwie św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki) oraz bł. Marii Kanuty Chrobot, nazaretanki, męczennicy z  Nowogródka. Ich uroczystego wniesienia dokonały karmelitanka i siostry nazaretanki oraz felicjanki. Następnie u szczytu schodów przy kościele „Ecce Homo” Ksiądz Arcybiskup dokonał poświęcenia palm. Przemierzając kalwaryjskie dróżki, pątnicy dotarli do Ogrodu Oliwnego, gdzie do dolnej kaplicy Czuwających Apostołów zostały wprowadzone relikwie bł. ks. Maksymiliana Binkiewicza związanego z  ziemią wieluńską, które wniósł ks. inf. Marian Mikołajczyk, komandor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Natomiast przy górnej kaplicy Ogrójca ks. prał. Krzysztof Nykiel z Watykanu, regens Penitencjarii Apostolskiej, odczytał fragment Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Tutaj także rozpoczęło się plenerowe Misterium Niedzieli Palmowej z uroczystym wjazdem Pana Jezusa na osiołku przez Bramę Wschodnią Jerozolimy pod Mur Świątyni Jerozolimskiej.

Po misterium abp Wacław Depo przewodniczył Sumie w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny. Na początku ks. prał. Krzysztof Nykiel odczytał dokument nadający łaskę papieskiego odpustu zupełnego związanego z nawiedzeniem Kalwarii w Praszce podczas Roku Jubileuszowego, czyli od 25 marca 2018 r. do 25 marca 2019 r. W homilii Metropolita częstochowski nawiązał do zakończonego wcześniej misterium: „Przed chwilą byliśmy w samym centrum miłości. Bo nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. To nie było tylko wspomnienie. To jest nasza rzeczywistość, bo Jezus został z nami po wszystkie dni”. Podkreślił również po raz kolejny wagę Niedzieli Palmowej rozpoczynającej najważniejszy tydzień dla chrześcijan, a swoje rozważanie zakończył słowami wezwania: „Przyjmijmy to orędzie, które płynie z odczytanej dzisiaj w całym Kościele męki naszego Zbawiciela i przylgnijmy do Niego na nowo poprzez nasze nawrócenie umysłem i  sercem, a dopiero wówczas zrozumiemy, co to znaczy z martwych powstać i mieć życie pomimo śmierci”.

Na zakończenie Eucharystii ks. prał. Stanisław Gasiński podziękował m.in. Księdzu Arcybiskupowi za obecność, pokrzepiające słowo, gorącą modlitwę i  poświęcenie kościoła „Ecce Homo”. Kwiaty, jako symbol wdzięczności wobec Księdza Arcybiskupa, przekazali przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej.

Do Praszki licznie przybyli przedstawiciele papieskiego Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie na czele ze swoim zwierzchnikiem w Polsce komandorem Józefem Dąbrowskim.

W uroczystości uczestniczyli: ks. prał. Krzysztof Nykiel, ks. inf. Marian Mikołajczyk z Częstochowy, ks. prof. Jan Przybyłowski z Warszawy, ks. kan. Marek Bator – dyrektor Caritas, ks. kan. Ireneusz Skrobota – proboszcz sąsiedniej parafii w Praszce, siostry karmelitanki, nazaretanki i  felicjanki, poczty sztandarowe oraz pielgrzymi, m.in. z Pabianic. Uroczystość uświetnili wykonawcy Misterium Niedzieli Palmowej, asysta procesyjna oraz kwintet dęty blaszany z Opola. Przed udzieleniem błogosławieństwa przedstawiciele parafii złożyli swojemu duszpasterzowi – ks. prał. Stanisławowi Gasińskiemu podziękowanie za fundację kościoła „Ecce Homo” wraz z jego kaplicami i wyposażeniem.

Ksiądz Kustosz zaprasza pielgrzymów indywidualnych i zorganizowane grupy do nawiedzania Kalwarii w Praszce, zwłaszcza w Roku Jubileuszowym, aby zyskiwać odpusty, ten szczególny dar Kościoła. Dla siebie i naszych zmarłych, aby zapatrzeć się w pełne miłości spojrzenie Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, przejść po śladach Jezusa na Jego dróżkach i wyjechać stamtąd bogatszym duchowo, stając się świadkiem Bożej Miłości wobec dzisiejszego zagubionego świata.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński