Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 14
3 kwietnia 2005 r.

Kalwaryjskie Bractwo w Praszce

Z ks. kan. Stanisławem Gasińskim – proboszczem parafii Świętej Rodziny i kustoszem maryjnego sanktuarium w Praszce – o Kalwaryjskim Bractwie Męki Pańskiej rozmawia ks. Paweł Maciaszek

Ks. Stanisław Gasiński
Fot. Archiwum

Ks. Paweł Maciaszek: – W lutym br., na prośbę Księdza Kanonika, abp Stanisław Nowak powołał do istnienia Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej. Proszę przybliżyć Czytelnikom „Niedzieli” nowo powstałe Bractwo i jego cele.

Ks. kan. Stanisław Gasiński: – Kalwaryjskie Bractwo jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, zarówno duchownych, jak i świeckich, powołanym przy sanktuarium w Praszce. Jego celem jest pogłębianie czci Krzyża Świętego i kultywowanie nabożeństw kalwaryjskich, a także opieka nad Kalwarią Praszkowską. Członkowie tej wspólnoty wraz ze swymi rodzinami pragną rozważać tajemnice Męki i Śmierci Chrystusa oraz, podobnie jak On, wypełniać w swoim życiu słowa: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22, 42).

– Jakie zobowiązania podejmują członkowie Bractwa?

– Są to zobowiązania przede wszystkim modlitewne. Zrzeszeni deklarują się do pełnego obchodu Dróżek Pana Jezusa: w poniedziałek czwartego tygodnia Wielkiego Postu, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Uczestniczyć powinni także w Drodze Krzyżowej w każdy ostatni piątek miesiąca oraz w Liturgii Wielkiego Piątku i godzinnej adoracji przy Grobie Pańskim. Opiekują się też praszkowskimi Dróżkami. Chcę zaznaczyć, że do udziału w wymienionych nabożeństwach zapraszam nie tylko członków Bractwa, lecz także wszystkich wiernych.

– Zrzeszeni w Bractwie, idąc za Chrystusem, uczą się zatem miłości bliźniego?

– Tak. Ożywiona pobożność, ma prowadzić do większej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Można zatem powiedzieć, że oprócz specjalnego stroju, noszonego przez członków Stowarzyszenia z okazji uroczystości, powinni oni na co dzień wyróżniać się realizacją przykazania miłości Boga i bliźniego. Oznacza to konkretną pomoc, świadczoną ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

– Kto może należeć do Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej?

– Statut wyróżnia członków zwyczajnych i honorowych oraz odpowiada na postawione pytanie: „Członkiem zwyczajnym Bractwa może zostać każdy żyjący według zasad Kościoła katolik, który nie znajduje się w karach kościelnych i który ukończył 21. rok życia. Członek bractwa może należeć także do innych ruchów i stowarzyszeń, o ile nie sprzeciwiają się one wartościom i zasadom moralnym sformułowanym przez Urząd Nauczycielski Kościoła” (art. 10). Członkowie honorowi natomiast uczestniczą w nabożeństwach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

– Dlaczego Ksiądz Kanonik, jako kustosz sanktuarium, tak bardzo zachęca swoich parafian oraz wszystkich czcicieli Chrystusa i Matki Bożej do rozważania tajemnic Ich życia na Kalwaryjskich Dróżkach?

– Dróżkami Pana Jezusa chrześcijanie wędrują już od wieków. Dziś podkreśla się konieczność powrotu do pełnego rozumienia tajemnic paschalnych. Uważam, że przemierzając naszą Kalwarię, kontynuujemy tę formę pobożności i przybliżamy się do źródła miłości, aby z niego czerpać. Na tej drodze wzywamy wstawiennictwa Matki Bożej, poznajemy Chrystusa i wyznajemy wiarę w Jego zmartwychwstanie. Korzystając ze sposobności, chciałbym dodać, że w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (15 maja br. o godz. 13.00) z naszego Sanktuarium transmitowana będzie Msza św. przez Telewizję Polonia.

– Dziękuję za rozmowę.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński