Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 19
12 maja 2002 r.

Fatima na Makowym Wzgórzu

Ks. Wojciech Pazera

Kiedy przybywamy na Makowe Wzgórze w Praszce, zauważamy na ścianie Domu Parafialnego (gdzie w mieści się Dekanalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin) marmurową tablicę z następującą treścią: „Dnia 24 października 1995 r. miejsce to nawiedziła Matka Boża pielgrzymująca po świecie w świętej Statui Fatimskiej. Maryja Fatimska witana była przez tysiące wiernych Ziemi Wieluńskiej i Śląska Opolskiego”. „Można powiedzieć o Makowym Wzgórzu w Praszce, że tu jest Fatima. Tu jest Matka Boża w tajemnicy Orędzia zwycięstwa, w tajemnicy głosu Matki do dzieci” (metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak).
Historia parafii pw. Świętej Rodziny na Makowym Wzgórzu w Praszce jest krótka, ale bogata, sięga 1988 r., kiedy to abp Stanisław Nowak powołał ją do istnienia, wydzielając z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
23 września 1996 r. rozpoczęto budowę kościoła sanktuaryjnego. Kiedy świątynia została wybudowana w stanie surowym, na progu nowego tysiąclecia, 13 października 2000 r. w jej ściany zostały wmurowane kamienie węgielne – relikwie z Nazaretu, Rzymu i Fatimy widoczne za szybami pancernymi przy wejściu do kościoła. Ksiądz Arcybiskup powiedział wówczas: „Tak się składa, że na progu nowego tysiąclecia ofiarujecie Bogu tę świątynię, jest to wielkim znakiem miłosierdzia Bożego dla tej ziemi, dla Praszki. Od lat przybywają do Matki Bożej Fatimskiej pielgrzymi z całej ziemi wieluńskiej, a nawet przyległych terenów Śląska Opolskiego. Na pewno ta nowa świątynia staje się cudem tego wzgórza, które jest niewątpliwie cudem opatrzności Bożej nad nami. Błogosławię temu sanktuarium na dalszy rozwój, na jego wielkie dzieła zbawcze. Jesteś nam potrzebna, Matko Boża z Fatimy, ze swoim Orędziem Miłosierdzia przez nawrócenie i modlitwę. Maryjo – Matko, błogosław wszystkim stronom, które ten kościół otaczają”.
Jedna z wiernych czcicielek Matki Bożej Fatimskiej napisała: „ Na Makowym Wzgórzu w małym domku Matka Fatimska czeka i z różańcem w ręku błogosławi każdemu korzącemu się u jej stóp człowiekowi. Każdego wysłucha, każdemu doradzi, i pyta, czy jesteśmy z Jej pobytu radzi. To miejsce wybrała sobie. Jest najpiękniejsze w Praszce, wśród pól, szumiących zbóż, dla miasteczka ozdoby”.
W 2002 r. budowa kościoła sanktuaryjnego jest już w stadium finalizacji. Zostały poświęcone dwie duże kaplice służące do modlitwy w dni powszednie. W 2001 r., w czasie poświęcenia kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, abp Stanisław Nowak powiedział: „To sanktuarium szybko się rozwija, na pewno będziecie tutaj wypraszać wielkie łaski, niech ta figura Maryi przywieziona z Fatimy będzie narzędziem Bożych dobrodziejstw. Poświęcamy tę piękną figurę i kaplicę, aby Maryja była tu zawsze uwielbiana, czczona, omodlona, żeby stała się naprawdę narzędziem wielkiego miłosierdzia dla świata”. W tym czasie została również poświęcona druga kaplica kościoła sanktuaryjnego – Kaplica Miłosierdzia Bożego.
Ks. Stanisław Gasiński budując pierwszy, tzw. mały kościół, i drugi sanktuaryjny, wznosił w tym czasie tzw. stacje fatimskie: domek Matki Bożej na placu przed małym kościołem, cokół Fatimski u podnóża Makowego Wzgórza – na pamiątkę światowej peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej, Golgotę i pomnik
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie od lat ogniskuje się comiesięczna modlitwa fatimska.
Podążając na Makowe Wzgórze, spotykamy Bramę Ośmiu Błogosławieństw – Trzeciego Tysiąclecia, poświęconą św. Józefowi, współpatronowi parafii, krzyż pamięci poległych w obronie Kościoła i Ojczyzny w latach 1917-1989, kaplicę misyjną Najświętszego Serca Pana Jezusa, wielki misyjny krzyż Trzeciego Tysiąclecia oraz misyjny krzyż postawiony przy okazji konsekracji małego kościoła poświęconego Matce Bożej Kalwaryjskiej, gdzie będą czczeni męczennicy II wojny światowej tak bliscy tej ziemi: św. Teresa od Krzyża Edyta Stein (związana z pobliskim Lublińcem), bł. s. Maria Kanuta Chrobot oraz kapłani: ks. Maksymilian Binkiewicz i ks. Ludwik Gietyngier.
Od maja do października każdego 13. dnia miesiąca odprawiane są od początku istnienia parafii na Makowym Wzgórzu uroczyste nabożeństwa fatimskie z procesją pokutną do tzw. Golgoty.
13 czerwca 2001 r. abp Stanisław Nowak przewodnicząc uroczystościom fatimskim, powiedział w homilii: „Jak będziecie, Kochani moi, chodzić na tę górę świętą w Praszce, będziecie dzięki temu mocniejsi, szlachetniejsi, wygracie życie, nie zagubicie się w nim. Niech Was Matka Boża osłania, niech Was Matka Boża tu przyprowadza”.

Program Fatimskiego Czuwania na „Makowym Wzgórzu” 13. dnia miesiąca od maja do października

godz. 17.30 – Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu
godz. 18.00 – Litania do Matki Bożej
godz. 18.15 – Różaniec, część radosna
godz. 18.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
godz. 18.45 – Różaniec, część bolesna
godz. 19.00 – Godzinki o Niepokalanym Sercu Matki Bożej
godz. 19.30 – Nieszpory Maryjne
godz. 20.00 – Msza św. Fatimska
godz. 21.00 – Apel Jasnogórski i procesja z figurą Matki Bożej do Goloty, a w jej trakcie Różaniec, część chwalebna
Zawierzenie Fatimskie ze Mszą św. w każdą sobotę miesiąca
Godz. 16.30 – od listopada do kwietnia
Godz. 17.30 – od maja do października

Porządek nabożeństw:

niedziela: godz. 8.00, 9.30, 11.00 (suma), 16.00 (od października do kwietnia), 17.00 (od maja do września)

w dni powszednie: godz. 16.30 i 17.00 (od października do kwietnia), 17.30, 18.00 (od maja do września)PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński