Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 26
26 czerwca 2005 r.

Głosić Pana, jak Niewiasta Eucharystii

Mikołaj Browarski

Katecheci na Dróżkach Pana Jezusa
Fot. Archiwum parafii

W czasie roku szkolnego każdy nauczyciel religii zobowiązany jest m.in. do uczestnictwa w rekolekcjach. W bieżącym roku Wydział Katechizacji Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej zorganizował 3-dniowe rekolekcje w Kalwarii Pacławskiej i Olsztynie k. Częstochowy oraz 2-dniowe w sanktuariach maryjnych naszej archidiecezji: w Pajęcznie i Praszce. 11 czerwca br. katecheci słuchali konferencji i modlili się w Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej na Makowym Wzgórzu w Praszce. Spotkanie rozpoczęło się konferencją ks. dr. Pawła Maciaszka Maryja – Niewiasta Eucharystii. Następnie abp Stanisław Nowak przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię. Dni skupienia zakończyło kilkugodzinne rozważanie Męki Pańskiej, prowadzone przez Arcypasterza Kościoła Częstochowskiego. Ksiądz Arcybiskup zwracając się do katechetów podkreślił, że nauczyciel i przewodnik na drogach wiary powinien być świadkiem Eucharystii. Ona bowiem dodaje sił i ukazuje sens życia doczesnego skierowanego ku wieczności. Każdy głoszący Ewangelię powinien na wzór Niewiasty Eucharystii kochać Jezusa i mieć Go w sercu. Choć misja nauczania nie jest łatwa, bo dzisiejsza młodzież ma wiele problemów, to jednak trzeba ją nieustannie gorliwie podejmować, by pomóc młodym ludziom. Uczestnicy spotkania wyrazili wdzięczność Metropolicie Częstochowskiemu za wspólną modlitwę oraz pasterskie wskazania. Słowa podziękowania skierowano także pod adresem ks. prał. Mariana Szczerby – dyrektora Wydziału Katechizacji Dzieci i Młodzieży za trud zorganizowania rekolekcji. Kustosz sanktuarium – ks. kan. Stanisław Gasiński wyraził radość z faktu, że bogactwo symboliki Makowego Wzgórza stanowiło pomoc w rozważaniu zbawczych tajemnic wiary. Ksiądz Kanonik wyraził nadzieję, że spotkanie z Maryją w kalwaryjskim wizerunku, pełny obchód Dróżek Pana Jezusa i spojrzenie na Najświętszą Maryję jako Niewiastę Eucharystii zaowocuje nowymi łaskami w pracy katechetycznej. Nauczyciele religii przez pobyt w Praszce będą mogli przekazać swoim uczniom informacje o ziemi wieluńskiej, która dochowała wierności Bogu także w męczeńskim okresie II wojny światowej (wielu księży zesłano do obozów koncentracyjnych). Warto wiedzieć, że krewni św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) pochowani są na miejscowym cmentarzu żydowskim.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński