Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 35
28 czerwca 2005 r.

Odpust na Kalwarii w Praszce

Andrzej Antkowicz

Pamiątkowe zdjęcia Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce po uroczystym przyjęciu stroju
Fot. Archiwum Sanktuarium

13 sierpnia, w dniu odpustu, już od rana pielgrzymi przybywali na Kalwarię Praszkowską. Wśród nich znaleźli się: ks. prof. Teofil Siudy – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, ks. dr Józef Mielczarek – notariusz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Jeden z dobroczyńców Bożego Dzieła na Kalwarii Praszkowskiej, ks. kan. Tadeusz Stępień z Czeladzi już w godzinach porannych sprawował przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej Mszę św. w intencjach głęboko zapisanych w swoim sercu.
Na Kalwarii w Praszce w każdą środę, z licznym udziałem wiernych, odbywają się czuwania kalwaryjskie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, rozpoczynające się Mszą św. o godz. 17.00. Podobnie było w uroczystość odpustową. Czuwanie zakończyła nieustanna nowenna do Matki Bożej Kalwaryjskiej. Po niej celebrowana była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. inf. dr. Mariana Mikołajczyka – kanclerza Kurii Metropolitalnej w Częstochowie i komandora Rycerzy Grobu Pańskiego z Jerozolimy połączona z Nieszporami i zakończona Apelem Maryjnym. W modlitwach tych udział wzięli także ks. kan. Stanisław Antczak z Naramic oraz ks. Józef Ogorzały – kapelan sióstr Bernardynek z Wielunia.
Podczas odpustowej Sumy odbyły się obłóczyny kolejnej grupy Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce. Trzydzieści dwoje braci i sióstr złożyło Bogu przysięgę wierności charyzmatowi bractwa. Ksiądz Infułat poświęcił nowe szaty członków bractwa. Ich czerwony kolor nawiązuje do Krwi Chrystusa przelanej na Kalwarii. Szaty te mają także przypominać o wielkiej miłości Boga do człowieka oraz potrzebie naśladowania Jezusa umęczonego i zmartwychwstałego. Wierni, którzy przyjęli strój bractwa zobowiązali się dać świadectwo ewangelicznego zaangażowania w dzieła podejmowane na Makowym Wzgórzu w Praszce.
Ks. inf. Marian Mikołajczyk w wygłoszonym Słowie Bożym ukazał rolę rodziców w wychowaniu młodego człowieka. Na wzór Maryi obecnej przy swoim Synu rodzice i wychowawcy powinni przede wszystkim towarzyszyć młodym i być dla nich klarownym i dobrym przykładem: „Najpierw sami czyńcie, a potem wymagajcie od waszych dzieci. Słowa uczą, przykłady życia pociągają”. Nawiązując do miejsca sprawowanej liturgii odpustowej Dostojny Celebrans dodał: „Maryja ma być nauczycielką i wychowawczynią wszystkich, którzy tu do Niej przychodzą i przychodzić będą. Taki jest między innymi sens istnienia sanktuarium Matki Bożej, jak i każdego sanktuarium. Taki też jest sens istnienia Dróżek, by rozważając drogi Jezusa i Maryi osiągnąć chwałę nieba – cel ziemskiego pielgrzymowania”.
Uroczystość zakończyła procesja eucharystyczna połączona z modlitwą fatimską (13 dnia miesiąca od maja do października na Makowym Wzgórzu od lat odprawiane są nabożeństwa fatimskie). Procesyjne stacje różańcowe rozmieszczone były przy: Krzyżu Giewonckim – zwanym papieskim, Krzyżu Trudnych Dni Praszki, Cokole Fatimskim, Bramie Ośmiu Błogosławieństw (prowadzącej na szczyt Kalwarii) oraz Kaplicy Misyjnej Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czasie procesji rozważania prowadził Ksiądz Infułat, a kapłani z ks. dziekanem Mieczysławem Papiernikiem odczytywali fragmenty Ewangelii o tajemnicach radosnych Różańca.
Na zakończenie modlitewnego spotkania ks. kan. Stanisław Gasiński – kustosz miejscowego sanktuarium i proboszcz parafii Świętej Rodziny w Praszce podziękował za wspólne wielbienie Boga i oddawanie czci Matce Najświętszej członkom Bractwa Kalwaryjskiego, wiernym z pobliskich i odległych parafii, pielgrzymom z sąsiednich diecezji (kaliskiej i opolskiej) oraz swoim parafianom. Ks. inf. Mikołajczyk natomiast udzielając błogosławieństwa życzył wszystkim zgromadzonym: „Niech wasze drogi, zgadzają się z drogami Jezusa. Uwierzcie, że jedyną nadzieją i jedynym wzorem, za którym powinniśmy iść jest Jezus Chrystus. Jego wskazuje nam Maryja. Zaufajmy im Obojgu”.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński