Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 44
30 października 2005 r.

Orędownik Prawdy, którego dzieło trwa

Mikołaj Browarski

Wieczornica papieska w wykonaniu uczniów i scholi parafii pw. Świętej Rodziny w Praszce
Fot. Archiwum parafii

W Dniu Papieskim nie mogło zabraknąć modlitwy w intencji sługi Bożego Jana Pawła II oraz refleksji nad papieskim nauczaniem w parafii Świętej Rodziny w Praszce. To właśnie w tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej nieustannie powtarzane są słowa Papieża – Polaka: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. W programie obchodów papieskiego święta znalazły się Msza św. w intencji beatyfikacji Ojca Świętego, adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski, podczas których rozważano słowa zmarłego Papieża. Zanoszone do Boga przez Najświętszą Maryję Pannę modlitwy były błaganiem o potrzebne łaski, aby każdy człowiek kreował swe życie w oparciu o Prawdę, którą jest Jezus. Ten, którego swoim słowem i życiem głosił Jan Paweł II.
Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego: Jan Paweł II – Orędownik Prawdy przybliżyła młodzież gimnazjalna i schola z parafii Świętej Rodziny razem z opiekunami – katechetką Barbarą Borkowską i ks. Robertem Grohsa. Przygotowaną przez nich papieską wieczornicę wypełniły fragmenty poezji i prozy, homilii i przemówień, ulubione pieśni i piosenki religijne. Złożone tego wieczoru kwiaty przy krzyżu giewonckim (zwanym papieskim) były także wyrazem wdzięczności Ojcu Niebieskiemu za dar sługi Bożego Jana Pawła II.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński