Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 24
16 czerwca 2002 r.

Uroczystości fatimskie na Makowym Wzgórzu w Praszce

Kaplica św. Stanisława Kostki

Ks. Zdzisław Wójcik

Licznie zebrani pielgrzymi fatimscy z wielu parafii ziemi wieluńskiej i przyległych terenów Śląska Opolskiego oraz mieszkańcy Praszki przeżywali w święto Matki Bożej Fatimskiej szczególną uroczystość. 13 maja br. abp Stanisław Nowak dokonał poświęcenia kaplicy w kościele sanktuaryjnym na Makowym Wzgórzu w Praszce. Kaplica została ofiarowana czcicielowi Maryi św. Stanisławowi Kostce, patronowi Polski i młodzieży.
Św. Stanisław Kostka przez całe swoje krótkie życie bardzo kochał Matkę Bożą i tęsknił za Chrystusem. Ten wspaniały rodak uczy nas wielkiej miłości do Jezusa i tęsknoty za Komunią św. Jest dla nas wzorem do naśladowania, znakiem człowieka czystego, przykładem silnej woli, determinacji, aby za wszelką cenę osiągnąć szlachetny cel życia – służbę Bogu.
Ksiądz Arcybiskup, poświęcając nową kaplicę św. Stanisławowi Kostce, powiedział m.in.: „Niech ta kaplica, Jemu poświęcona, będzie dla wszystkich przypomnieniem, że powinniśmy za Jezusem tęsknić, pragnąc Go w niedzielnej Eucharystii, w Komunii św. Dla młodych niech będzie przypomnieniem faktu, że Pan Jezus jest dla nas wszystkim i wszystko warto dla Niego poświęcić – walczyć ze złem, aż do przelewu krwi. Tak mówi Biblia. Św. Stanisław Kostka będzie w tej kaplicy, z tego obrazu, wiele nam mówił. Dziękuję proboszczowi – ks. kan. Stanisławowi Gasińskiemu, że tę kaplicę przygotował. Św. Stanisław Kostka będzie z tego świętego wzgórza jemu i nam, wszystkim księżom, przypominał, że kapłaństwo to wielkie dobro, które należy cenić. Niech dla nas wszystkich ta kaplica będzie uświęcona, niech z tego świętego wzgórza w Praszce przemawia. Gratuluję Księdzu Proboszczowi tej kaplicy i tych osiągnięć na Makowym Wzgórzu. Tu naprawdę można się modlić. Ogromnie się cieszę, że takie miejsce powstaje w naszej archidiecezji, prawdziwie święte miejsce, cząstka nieba na ziemi. Polecam temu miejscu całą archidiecezję. Dla człowieka, który się współcześnie często gubi, warto, żeby były takie miejsca szczególnie święte”.
Trzeba dodać, iż modlitewne fatimskie czuwania, jakie mają tu miejsce każdego 13. dnia miesiąca od maja do października, przyciągają rokrocznie na Makowe Wzgórze coraz więcej wiernych. Niektórzy przybywają już na godz. 18.00, inni na 20.00, kiedy to sprawowana jest uroczysta Msza św. fatimska połączona z procesją do pięciu stacji różańcowych rozmieszczonych w Alei Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce. Bogu niech będą za to dzięki i Jego Najświętszej Matce z Fatimy.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński