Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 13
26 marca 2006 r.

Wydarzenia

Prof. Turowski w Praszce

Mikołaj Browarski

Prof. G. Turowski (pierwszy z prawej) i M. Ponichtera podczas spotkania w Gimnazjum
Ks. Robert Grohs

Na zaproszenie duszpasterzy parafii pw. Świętej Rodziny w Praszce ks. prał. Stanisława Gasińskiego i ks. Roberta Grohsa 23 lutego przybył do Praszki prof. Gabriel Turowski, długoletni przyjaciel ks. Karola Wojtyły, a potem Ojca Świętego Jana Pawła II. W programie wizyty znalazły się: spotkanie w Gimnazjum (którego pomysłodawcą był ks. Robert – katecheta) z przedstawicielami lokalnych władz, nauczycielami i uczniami szkoły oraz Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Papieża Polaka, sprawowana przy licznym udziale wiernych w Sanktuarium na Kalwarii Praszkowskiej.
W pierwszej części spotkania prof. G. Turowski, znany specjalista w dziedzinie immunologii, opowiadając o spotkaniach, licznej listownej korespondencji i lekturze papieskiego nauczania dał świadectwo wyjątkowej miłości Papieża do Boga i ludzi. Ukazał Karola Wojtyłę jako człowieka, przyjaciela, kapłana i Ojca Świętego. Wspominał m.in. trzy miesiące spędzone przy Przyjacielu, gdy po zamachu 13 maja 1981 r. Papież przebywał w Poliklinice Gemelli. Pan Profesor był wtedy członkiem Międzynarodowej Komisji Lekarskiej.
Drugą częścią spotkania był finał szkolnego etapu konkursu wiedzy o Janie Pawle II pt. Patron szkoły – 2006. Profesor został poproszony o przewodniczenie komisji konkursowej, w skład której weszli m.in.: ks. prał. St. Gasiński – kustosz sanktuarium i Marian Ponichtera – zastępca burmistrza miasta i gminy Praszka. Czwórka finalistów, w decydującej fazie konkursowych zmagań, otrzymała pytania od prof. G. Turowskiego. Pytania dotyczyły m.in. polskich świętych i błogosławionych, których procesy zakończyły się za pontyfikatu Papieża Polaka, przesłania dokumentów papieskich oraz związku Jana Pawła II z Praszką i sanktuarium. Największą wiedzą wykazały się Izabella Panek (kl. II) i Dominika Bartosiak (kl. I). Nagrodami, ufundowanymi przez Urząd Miasta i Gminy Praszka oraz ks. prał. St. Gasińskiego było ilustrowane kalendarium życia Jana Pawła II pt. Dzień po dniu autorstwa prof. Gabriela Turowskiego. Pozycja ta zajęła pierwsze miejsce w konkursie Książka roku 2005 organizowanym przez Wydawnictwo „Książki”.
Ostatnim punktem programu w Gimnazjum było spotkanie prof. G. Turowskiego (przygotowane przez współorganizatorkę konkursu Barbarę Borkowską) z pracownikami szkoły. Był to kolejny czas wypełniony świadectwami ze spotkań z Janem Pawłem II. To wyjątkowe spotkanie pokazało, że mieszkańcy Praszki chętnie rozmawiają o Papieżu Polaku i z zainteresowaniem słuchają opowiadań ludzi, którzy byli jego przyjaciółmi. Bogactwo życia i nauczania Jana Pawła II pozostaje nadal nie do końca poznane, a równocześnie z wielką siłą przemawia i zachwyca zarówno młodych, jak i starszych.
Po wizycie w Gimnazjum Kustosz Sanktuarium zaprosił Pana Profesora na Kalwarię, gdzie przygotował spotkanie z wiernymi parafii pw. Świętej Rodziny, które również rozpoczęły świadectwa z życia ks. Karola Wojtyły. W sposób szczególny zaakcentowane zostały umiłowanie ojczyzny i troska o jej losy, a także długie godziny spędzone na modlitwie oraz ukochanie Eucharystii, będącej dla ks. Karola, a później papieża, centralnym punktem dnia. Obraz Papieża pogrążonego w modlitwie, jakby nieobecnego, stojącego wobec Tajemnicy, pozostanie na zawsze w sercach Polaków – świadków papieskiej posługi.
Msza św. koncelebrowana w Sanktuarium na Makowym Wzgórzu przez miejscowych duszpasterzy była modlitwą w intencji beatyfikacji Jana Pawła II. Uczestnicy Liturgii modlitwę o wyniesienie go na ołtarze powierzali Matce Bożej Kalwaryjskiej, która – jak powiedział Papież Polak – „wychowywała jego serce od najmłodszych lat”. Podczas Eucharystii dziękowano także za nieoceniony dar Boży, jakim była osoba, posługa i życie Jana Pawła II dla naszej ojczyzny, świata i każdego człowieka. Następnie ks. prał. St. Gasiński dziękując Panu Profesorowi za przybycie do parafii Świętej Rodziny z darem świadectwa o Janie Pawle II ofiarował mu ryngraf Matki Bożej Kalwaryjskiej. Życzył ponadto Bożego błogosławieństwa i nieustannej opieki Matki Najświętszej, aby dalej w dobrym zdrowiu dzielił się skarbem przeżyć u boku Jana Pawła II.
Wizytę zakończył wpis do Kroniki Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce dokonany przez prof. Gabriela Turowskiego. Gość napisał m.in.: „Uczestniczyłem w modlitwie ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej z pełnym podziwem dla utworzenia Sanktuarium, które z Bożej Opatrzności pomaga wiernym na tej ziemi w drodze do Ojczyzny Pana. Bogu niech będą dzięki za dobro, jakie tworzone jest na tej praszkowskiej ziemi”.
Pobyt przyjaciela Jana Pawła II w Praszce wpisał się w sposób szczególny w trwający od początku roku szkolnego proces przygotowania społeczności szkolnej i gminy do uroczystości nadania Publicznemu Gimnazjum imienia Jana Pawła II, która odbędzie się 3 kwietnia.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński