Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 42
21 października 2007 r.

Nowa kaplica na Kalwarii w Praszce

Margita Kotas

Uroczystemu nabożeństwu fatimskiemu na Kalwarii w Praszce przewodniczył 13 września abp Stanisław Nowak metropolita częstochowski. Ksiądz Arcybiskup przybył na Makowe Wzgórze w wigilię święta Podwyższenia Krzyża – święta tamtejszej Kalwarii i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce, by poświęcić fundacyjną kaplicę III Upadku Pana Jezusa u szczytu tamtejszej Kalwarii.

Witając Pasterza ks. prał. Stanisław Gasiński – kustosz Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce mówił m.in.: „...W tym dniu szczególnie oddajemy cześć Pani Fatimskiej, która zachęca nas do różańcowej rozmowy z Bogiem”. W uroczystości tej uczestniczyło duchowieństwo z terenu archidiecezji wraz z kapłanami miejscowego dekanatu oraz wierni z ziemi wieluńskiej, przyległych terenów Śląska Opolskiego a nawet pielgrzymka z Katowic.
Ksiądz Arcybiskup w homilii wygłoszonej w kościele parafialnym Świętej Rodziny wskazał m.in., że „Matka Boża Fatimska to znak tej Bożej Matki stojącej pod krzyżem na Kalwarii i wołającej o miłosierdzie dla nas i całego świata. Można powiedzieć, że nasze czasy są czasami fatimskimi. Kochani, bardzo wam dziękuję (…) za te nabożeństwa fatimskie odprawiane tu od wielu lat tak uroczyście, za to widzenie Matki Bożej pod krzyżem i wypraszającej nam Miłosierdzie dla całego świata. Fatima i Kalwaria to wielki temat i wielka całość. Bez Kalwarii nie byłoby zmartwychwstania, nie byłoby sensu, nie byłoby Miłosierdzia Bożego”.
Po zakończeniu Mszy św. procesja fatimska udała się do kościoła kalwaryjskiego – sanktuaryjnego, gdzie rozpoczęło się rozważanie części bolesnej Różańca. Następnie orszak procesyjny z licznie zgromadzonymi wiernymi udał się na dróżki Pana Jezusa, by dotrzeć do nowo wybudowanej kaplicy III Upadku Pana Jezusa, będącej fundacją osoby szczególnie kochającej kalwaryjską duchowość. Po poświęceniu owej kaplicy Ksiądz Arcybiskup powiedział m.in.: „Z radością święcimy tę kaplicę. To symbol wielkiego trudu, dźwigania, zmordowania aż do śmierci. Pojawia się przez to symbol Miłosierdzia Bożego. Właśnie Kalwaria nam to uwidacznia, unaocznia. «Będą patrzeć na tego, którego przebili» – mówi św. Jan, będą patrzeć na umęczonego Boga i wówczas osiągną miłosierdzie Boże. Bądźcie więc wierni Kalwarii i Fatimie. Niech to kalwaryjskie wzgórze w Praszce będzie wzgórzem Miłosierdzia Bożego. Bądźcie wierni tym dwom tajemnicom, które się tutaj tak pięknie splatają na tej świętej górze w Praszce. Polecamy się tu z całą archidiecezją”.
Po poświęceniu kaplicy III Upadku Chrystusa owa fatimska procesja przeszła przez szczyt Kalwarii i dotarła Drogą Zmartwychwstania na powrót do kościoła parafialnego, gdzie ks. prał. Stanisław Gasiński – miejscowy proboszcz – w imieniu zgromadzonych kapłanów na czele z ks. prał. Marianem Gąsiorowskim i ks. dziekanem Mieczysławem Papiernikiem oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i wszystkich wiernych podziękował abp. Stanisławowi Nowakowi za przewodniczenie fatimskiej a zarazem kalwaryjskiej modlitwie. „To cierpliwa i pokorna ofiara sprawiła, że Kalwaria w Praszce zajaśniała nowym blaskiem, ubogaciła się kolejnym znakiem tajemnicy ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa, tajemnicy miłosiernej miłości Bożej. Prawdziwym osiągnięciem człowieka są wiara, nadzieja i miłość. Wytrwale umacniajmy siebie i innych w tych wartościach. Nie zatracajmy ducha miłości, bowiem ten kto traci pieniądze – traci dużo, ten kto traci przyjaciela – traci więcej, ale ten kto traci ducha miłości – traci wszystko” – mówił Ksiądz Prałat.
Przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej składając Księdzu Arcybiskupowi podziękowanie za ducha czynnej miłości dla Kalwarii w Praszce, życzyli z okazji zbliżającego się dnia imienin Ojca naszej archidiecezji, aby każdy kolejny dzień był dla niego świętem wypełnionym życzliwością ludu, radością spotkań z wiernymi a nade wszystko doświadczeniem Bożej miłości.
Na zakończenie fatimskiej i kalwaryjskiej zarazem uroczystości Ksiądz Arcybiskup tradycyjnie udzielił pasterskiego błogosławieństwa, poświęcił chleb Świętej Rodziny przeznaczony dla przybyłych pielgrzymów spoza miejscowej parafii i udał się do kaplicy fatimskiej, by w 90-lecie objawień fatimskich wspólnie z duchowieństwem i wiernymi ucałować relikwie błogosławionych dzieci fatimskich Hiacynty i Franciszka.
Październikowej uroczystości fatimskiej na Kalwarii w Praszce, 13 października o godz. 20 przewodniczyć będzie ks. prał. Jerzy Kowalski, profesor Wyższego Seminarium Duchownego i Instytutu Teologicznego w Częstochowie.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński