Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 44
4 listopada 2007 r.

Dekanalny dzień chorych na Kalwarii

Alicja Przepiórkiewicz

1 października do Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce przybyli wierni parafii dekanatu praszkowskiego noszący krzyż cierpienia, choroby, samotności i przemijającego czasu. Pielgrzymi przybywający do Matki Bożej Kalwaryjskiej ze swoimi duszpasterzami i pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza, zostali serdecznie przywitani przez kustosza Sanktuarium Kalwaryjskiego ks. prał. Stanisława Gasińskiego. Po odsłonięciu cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej, Ksiądz Biskup odmówił Akt Zawierzenia Ojca Świętego Jana Pawła II Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej. Następnie wierni na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej z Praszki udali się procesjonalnie do kościoła parafialnego Świętej Rodziny, gdzie Ksiądz Biskup odprawił dla chorych uroczystą Eucharystię. W homilii bp Antoni przedstawił Jana Pawła II, duchowo związanego z Kalwarią w Praszce, jako człowieka wielkiego cierpienia, wzoru do przeżywania swojego życia, drogowskazu do pójścia za Chrystusem. Kaznodzieja podkreślił: „Trzeba iść za Nim nie pomimo cierpienia, ale dzięki cierpieniu. Kto bowiem przyjmuje cierpienie bez szemrania nie jest ciężarem dla innych a swoją postawą i modlitwą przyczynia się do zbawienia nie tylko siebie, ale i innych”.
Po zakończeniu Mszy św. i nabożeństwie lourdzkim słowa podziękowania przekazał dziekan dekanatu praszkowskiego ks. kan. Mieczysław Papiernik, a Kustosz Sanktuarium zaprosił wszystkich zebranych do Sali Różańcowej oraz do auli katechetycznej na plebanii na tzw. Agapę. Spotkanie przy stole przygotowało Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce.
Po zakończeniu dnia chorych, wielu jeszcze pielgrzymów udało się prywatnie na Dróżki Pana Jezusa, by tam dopełniać swoje kalwaryjskie pielgrzymowanie rozważając mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński