Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 10
9 marca 2008 r.

Misteria Kalwaryjskie w Praszce

Margita Kotas

W starożytności grecki termin „misterion” oznaczał tajemniczy obrządek, wprowadzający uczestnika w tajemniczy świat czy stan, i uważany był za zjednoczenie z bóstwem. Nowy Testament przyjął ten termin, ale nadał mu znaczenie szczególnie świętej tajemnicy. Szczególnym tematem w historii misteriów było zbawcze dzieło Chrystusa, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Do tego rodzaju misterium należy zaliczyć misteria kalwaryjskie. Kalwaria – to nie tylko próba przeniesienia miejsc uświęconych obecnością Jezusa. Istotnym celem każdej kalwarii, także tej ciągle powstającej w Praszce, a więc nowej duchowości kalwaryjskiej, jest swoiste przybliżenie pamięci o wydarzeniach zbawczych i wciągnięcie wiernych do pełniejszego, osobistego w nich udziału, do jeszcze bardziej autentycznego przeżywania męki Chrystusa. Istota kalwaryjskiego „wtajemniczenia” kryje się w dążności do osobistego spotkania z Jezusem cierpiącym, który na kalwaryjskich dróżkach czeka i zaprasza do słuchania Jego słów, do oglądania oczyma ciała i duszy Jego czynów, do przyłączenia się do Jego uczniów oraz towarzyszenia Mu od Wieczernika aż do Grobu i Zmartwychwstania. Ta pielgrzymka z Jezusem i uczestnikami Jego męki to szczególnie istotny element misteriów kalwaryjskich, o których mowa.
Misteria kalwaryjskie pojawiły się w Kalwarii Zebrzydowskiej – matce Kalwarii w Praszce – samorzutnie, jako odpowiedź na zapotrzebowanie wiernych. Podobnie takie misteria kalwaryjskie odgrywane w plenerze przedstawiane są w różnych miejscach na świecie, wpisując się w specyfikę kultury duchowej danej prowincji kościelnej czy regionu duszpasterskiego. W Europie istnieje nawet Europejska Unia Misteriów Pasyjnych, której na pewien czas przewodniczył niedawno zmarły w Kalwarii Zebrzydowskiej o. prof. Augustyn Stanisław Chadam OFM, który dokonał reformy starych kalwaryjskich misteriów Męki Pańskiej. Pierwszy kronikarz Kalwarii Zebrzydowskiej – z którą tak szczególnie związany był Sługa Boży Jan Paweł II – o. Ludwik Boguski przekazał informacje o początkach tamtejszych misteriów. Pisał on m.in.: „…Gdy stanęły krzyże w miejscach, gdzie miały powstać kaplice i kościoły kalwaryjskie, zaciekawieni tym ludzie zaczęli pytać, co miałyby one oznaczać. Otrzymali odpowiedź, że będą one głosić pamiątkę męki Chrystusowej a wokół nich odbywać się będą oparte na misteriach szersze opisy dzieła odkupienia”. Tak więc misterium kalwaryjskie jest aktem autentycznej, urzędowej misji Kościoła opartej na 400-letniej tradycji i pozostaje nadal jej wierne. Współczesna forma misterium kalwaryjskiego została zaaprobowana i pobłogosławiona przez autorytety kościelne – kard. Stefana Sapiehę i jego następców na czele ze Sługą Bożym Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W archidiecezji częstochowskiej to przedsięwzięcie zaczerpnięte z Kalwarii Zebrzydowskiej jest pobłogosławione przez abp. Stanisława Nowaka metropolitę częstochowskiego, tak szczególnie naznaczonego przez Opatrzność duchowością kalwaryjską.
Pełną ocenę misteriów kalwaryjskich pozostawia się tym, którzy modlą się w Kalwarii z modlącymi, wędrują z Chrystusem po kalwaryjskich dróżkach, którzy szukają przede wszystkim cierpiącego Zbawiciela. Kalwaryjskie misteria to nie tylko teatr; wielu pielgrzymów uczestnicząc w nich przeżywa głębokie uczucia religijne. Jak mówi ks. prał. Stanisław Gasiński kustosz sanktuarium kalwaryjskiego w Praszce: „…Realizm tego, co jest odgrywane na dróżkach, ma przypomnieć to, co najważniejsze w chrześcijaństwwie, czyli tajemnicę śmierci Boga dla pojednania z Nim każdego z nas”. Co roku ukazywane również na Kalwarii w Praszce „Chwalebne Misteria Pańskie” rozpoczynają się Niedzielą Palmową. Rokrocznie Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce w strojach z epoki ogrywa z wielkim zaangażowaniem sceny opisujące mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński