Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 14
6 kwietnia 2008 r.

Misteria Wielkiego Tygodnia na Kalwarii w Praszce

Margita Kotas

Od Niedzieli Palmowej do Wielkiego Piątku w sanktuarium kalwaryjskim w Praszce odtwarzane były ostatnie chwile ziemskiego życia Chrystusa Pana. Misterium Pańskie Niedzieli Palmowej, 16 marca br., rozpoczęło się poświęceniem palm przez ks. prał. Stanisława Gasińskiego przy bramie VIII Błogosławieństw prowadzącej na szczyt tamtejszej Kalwarii. Następnie z tego miejsca, z udziałem bardzo licznie zgromadzonych wiernych, na plac przy kościele parafialnym Świętej Rodziny wyruszyła uroczysta procesja z Panem Jezusem na osiołku. Tam miała miejsce druga odsłona kalwaryjskiego misterium Niedzieli Palmowej. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do kościoła Świętej Rodziny na uroczystą Eucharystię.
Wieczorem w Wielki Czwartek, 20 marca br., w tamtejszym wieczerniku parafialnym odbyło się Misterium Ostatniej Wieczerzy zapoczątkowane umyciem nóg dwunastu mężczyznom przez Księdza Kustosza sanktuarium kalwaryjskiego oraz poświęceniem i rozdaniem na wielkanocny stół chleba miłości bratniej Świętej Rodziny. Inscenizacja Ostatniej Wieczerzy rozpoczęła się zdradą Judasza.
W Wielki Piątek, 21 marca br., w godzinie Miłosierdzia Bożego, dekretem Piłata skazującego Pana Jezusa na śmierć, na zachodnim stoku Kalwarii rozpoczęło się Misterium Męki Pańskiej. Następnie orszak w strojach z epoki wyruszył z Panem Jezusem na Drogę Krzyżową ubogaconą o przedstawienia misteryjne. Procesja dotarła do kaplicy Grobu Chrystusa na szczyt Kalwarii a następnie udała się do kościoła Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, by uczcić znajdujące się tam relikwie Świętego Krzyża. Na zakończenie tej niecodziennej, przepełnionej nierzadko wzruszeniami i głębokimi przeżyciami religijnymi modlitwy, ks. kustosz Stanisław Gasiński podkreślił, „że na kalwaryjskich Dróżkach, w krzyżu Chrystusa, u boku Jego Matki należy zawsze szukać rozwiązania trudnych spraw” i że te przedziwne kalwaryjskie dróżki zaprowadziły Karola Wojtyłę – późniejszego Jana Pawła II – do świętości.
Misteria Wielkiego Tygodnia na Kalwarii w Praszce w opracowaniu i reżyserii ks. prał. Stanisława Gasińskiego zostały wykonane przez Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński