Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 23
8 czerwca 2008 r.

Nowa kaplica na praszkowskiej Kalwarii

Margita Kotas

W dniu 13 maja br na Kalwarii w Praszce rozpoczął się nowy półroczny cykl odprawiania uroczystych nabożeństw fatimskich. Tego też dnia licznie zgromadzeni parafianie na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej i pielgrzymi pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka dziękowali Bogu za 20 lat istnienia parafii Świętej Rodziny na praszkowskim Makowym Wzgórzu.

W uroczystości uczestniczyło duchowieństwo miejscowego dekanatu na czele z gośćmi z Krzepic: ks. prał. Marianem Gąsiorowskim oraz proboszczem ks. kan. Szymonem Szymochą.
Ksiądz Arcybiskup dokonał tego dnia poświęcenia kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego na praszkowskiej Kalwarii a następnie obdarował młodych sakramentem bierzmowania.
Kaplicę Wniebowstąpienia Pańskiego złożył w ofierze Chrystusowi Zmartwychwstałemu powracającemu do Domu Ojca ks. dr Stanisław Gasiński z pomocą swoich przyjaciół za granicą. Dziękując Księdzu Arcybiskupowi za uświęcenie kaplicy, Ksiądz Prałat wyraził nadzieję, że dla pielgrzymów nawiedzających to święte miejsce będzie ona inspiracją do zadumy nad istotą i sensem ich życia a jednocześnie źródłem pocieszenia w chwilach trudnych, obarczonych brzemieniem cierpienia lub zagubienia.
Podczas Mszy św. Ksiądz Arcybiskup wyraził życzenie, by młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania pielęgnowała w sobie skarb wiary trwając przy Chrystusie umęczonym na Kalwarii i Zmartwychwstałym, aby światło Ducha Świętego nigdy nie zgasło w ich sercach.
Po Eucharystii w kościele parafialnym odbył się Apel Maryjny a następnie wszyscy zebrani udali się na procesję fatimską do alei ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, by modlić się na różańcu w intencjach podanych przez Księdza Arcybiskupa i wysłuchać jego rozważań tajemnic bolesnych Różańca Świętego.
Po procesji ks. dr Stanisław Gasiński raz jeszcze podziękował Księdzu Arcybiskupowi za obdarowanie młodych sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej i poświęcenie kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego. Zwracając się do młodych życzył, by, choć przed nimi długa droga, zawsze była prawa, rozświetlana światłem Ducha Świętego. Gospodarz miejsca poprosił następnie Księdza Arcybiskupa o poświęcenie dla pielgrzymów chleba Świętej Rodziny i krzyży dla bierzmowanych oraz wręczenie młodzieży indeksów katechezy po bierzmowaniu, przygotowującej ich do sakramentu małżeństwa.
Na zakończanie uroczystości, na chwilę przed pasterskim błogosławieństwem, Ksiądz Arcybiskup podziękował za dar nowej kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego oraz życzył młodzieży i wszystkim zebranym wytrwałości w wierze.
Po rozesłaniu wszyscy zebrani udali się do kaplicy fatimskiej, by ucałować relikwie bł. Dzieci z Fatimy Hiacynty i Franciszka oraz drzazgę z drzewa, nad którym ukazała się 13 maja 1917 r. w Fatimie Najświętsza Maryja Panna.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński