Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 46
16 listopada 2008 r.

Makowe Wzgórze modli się i pamięta

Alicja Przepiórkiewicz

W niedzielę 12 października wierni na Kalwarii w Praszce rozpoczęli szczególny tydzień naznaczony obchodami 30. rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II, włączając się w modlitwę i ofiarę Kościoła w Polsce na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, funduszu stypendialnego przeznaczonego dla utalentowanej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin. Tradycyjnie, jak co roku, po Mszy św. popołudniowej w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, wierni przeszli do kościoła parafialnego pw. Świętej Rodziny na wieczornicę papieską przygotowaną przez młodzież Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce pod kierunkiem katechetów z wikariuszem ks. Mariuszem Gieszczykiem na czele.
13. dzień miesiąca, a więc fatimski, był również poświęcony modlitwie o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Uroczystej Mszy św. fatimskiej, z udziałem wiernych ziemi wieluńskiej i przyległych terenów śląska opolskiego oraz procesji fatimskiej na osiedle w Praszce przewodniczył ks. dr Andrzej Przybylski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Witając zgromadzonych ks. dr Stanisław Gasiński kustosz Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce podkreślił: „tą fatimską, pokutną modlitwą chcemy dziś szczególnie uczcić 30. rocznicę wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na Stolicę Apostolską, mając coraz większą świadomość, że Jan Paweł II był Bożym atletą, gigantem wiary o duchowości kalwaryjskiej”. Prócz miejscowego duchowieństwa w uroczystości tej wziął udział ks. dziekan Mieczysław Papiernik oraz ks. kapelan Józef Ogorzały. Na zakończenie procesji fatimskiej wierni ucałowali relikwie błogosławionych dzieci z Fatimy Hiacynty i Franciszka oraz drzazgę z drzewa, na którym 13 maja 1917 r. w Fatimie ukazała się dzieciom Maryja. W kronice Sanktuarium Kalwaryjskiego ks. A. Przybylski napisał m.in.: „Z ogromną radością wziąłem udział w modlitwie fatimskiej na Kalwarii w Praszce. Jest to dla mnie szczególnie ważne teraz, gdy zaczynam posługę rektora w naszym seminarium. Zawierzam tu Maryi nasze seminarium, wychowawców, kleryków, profesorów. Maryjo, wychowawczyni powołań kapłańskich, bądź z nami!”.
W czwartek 16 października, we wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, dokładnie w 30. rocznicę wyboru na Stolicę Apostolską Jana Pawła II, uroczystej Mszy św. dziękczynno-błagalnej w sanktuarium kalwaryjskim przewodniczył ks. prał. Stanisław Gasiński. W homilii Ksiądz Doktor – Kustosz sanktuarium, podkreślił duchowe związki Jana Pawła II z kalwaryjskim sanktuarium w Praszce. Po Eucharystii licznie zgromadzeni wierni, na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej oraz poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” z rejonu oleskiego przeszli procesjonalnie do Sali Pamięci Jana Pawła II znajdującej się przy kościele kalwaryjskim, gdzie została odmówiona modlitwa o rychłą beatyfikację Papieża Polaka, a następnie wszyscy zgromadzeni udali się pod tzw. Krzyż Papieski, rozmiarami zbliżony do Krzyża na Giewoncie. Pod Krzyże ks. dr Stanisław Gasiński przewodniczył modlitwie Apelu Maryjnego. Na zakończenie uroczystości zgromadzeni wierni przy śpiewie „Barki” złożyli u stóp Krzyża Papieskiego kwiaty i zapalili znicze.
Następnego dnia, włączając się również w obchody 30-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, przybyła na Kalwarię w Praszce młodzież Katolickiego Gimnazjum i Liceum w Wieluniu wraz z wychowawcami ks. prefektem Pawłem Otrębą i Barbarą Radecką. Młodzież uczestniczyła we Mszy św. w Sanktuarium wpatrując się w cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej, o której Jan Paweł II mówił: „Ona wychowywała moje serce od najmłodszych lat”. Następnie, po zwiedzeniu kościołów i kaplic miejscowej Kalwarii młodzi odprawili pod przewodnictwem Księdza Kustosza nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Na zakończenie pielgrzymki młodzież z Wielunia udała się do Sali Pielgrzymów pw. Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, gdzie przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej przygotowali dla niej agapę – ucztę miłości. Dokonując wpisu do kroniki miejscowego Sanktuarium, ks. prefekt Paweł Otręba napisał m.in.: „Jako członkowie Klubów Jana Pawła II z Katolickiego Gimnazjum i Liceum w Wieluniu modliliśmy się tu szczególnie podziwiając «wielkie dzieła Boże», które się dokonują od lat na Kalwarii w Praszce. Jednak dopiero zobaczenie tych dzieł na «Makowym Wzgórzu» pozwoliło nam doświadczyć tego, co tylko w nikłym przejawie znaleźliśmy dotąd w relacjach «Niedzieli» czy innych źródłach. Jesteśmy zauroczeni tym miejscem”.
W niedzielę 19 października uroczystą Sumą w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny na Makowym Wzgórzu zakończono obchody 30. rocznicy Pontyfikatu Papieża Polaka na miejscowej Kalwarii. W Eucharystii, której przewodniczył ks. prał. Stanisław Gasiński wziął udział Eugeniusz Mróz, który był sąsiadem zza ściany Wojtyłów i aż do matury w 1938 r. uczęszczał do jednej klasy z Karolem Wojtyłą w wadowickim gimnazjum neoklasycznym. Eugeniusz Mróz, żołnierz Armii Krajowej od 1945 r. mieszka w Opolu a z wykształcenia jest prawnikiem. Po Sumie na Kalwarii w Praszce, która przynależy administracyjnie do województwa opolskiego, pan Eugeniusz podzielił się z wiernymi świadectwem ze wspólnego dzieciństwa i lat młodości z Karolem Wojtyłą. W kronice Sanktuarium, Eugeniusz Mróz, jeden z ostatnich „wadowickich pnioków”, napisał m.in.: „Dziękuję, że mogłem podzielić się wspomnieniami z ponad 80-letniej przyjaźni z Janem Pawłem II. Z «Lolkiem» dzieliliśmy lata młodości nawet przez to, że mieszkaliśmy w tym samym domu. Dziękuję miejscowemu Księdzu Prałatowi i Waldemarowi Kościelnemu, przewodniczącemu NSZZ „Solidarność” za zaproszenie mnie do Praszki, gdzie mogłem zobaczyć wspaniałe Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, z którym duchowo związany był za swojego życia ziemskiego Jan Paweł II”. Po zakończeniu tej szczególnej Eucharystii na Kalwarii, ks. prał. Stanisław Gasiński dziękując wszystkim za ów dar spotkania wyraził przekonanie, że warto ocalić wspomnienia świadków świętości największego z Polaków. „Wspomnienie jest formą spotkania” – możemy zatem obcować ze świętym i poprzez to spotkanie stawać się podobnym do niego.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński