Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 24
14 czerwca 2009 r.

Nowy obiekt sakralny na Kalwarii w Praszce

Alicja Przepiórkiewicz

Rozpoczęcie tegorocznego cyklu nabożeństw fatimskich na Kalwarii w Praszce miało miejsce w Domku Zwiastowania Matki Bożej a zarazem Kaplicy Świętych Archaniołów – nowym obiekcie sakralnym, którego powstaniem zaowocowały różne działania podejmowane przez wiele miesięcy, ofiarność fundatora tej kaplicy Kazimierza Pychyńskiego z Praszki i praca społeczna ofiarowania przez ludzi głębokiej wiary i wrażliwości serca

Tego dnia, w imieniu duchowieństwa z różnych parafii ziemi wieluńskiej, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i wiernych czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, przybyłego na Kalwarię abp. Stanisława Nowaka powitał ks. prał. Stanisław Gasiński miejscowy kustosz, prosząc równocześnie o poświęcenie Domku – Kaplicy oraz nowej siedziby Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i aneksu kuchennego dla pielgrzymów, mieszczących się w obrębie owego obiektu sakralnego.
W trakcie uroczystego poświęcenia Ksiądz Arcybiskup przekazał na ręce ks. dr. Stanisława Gasińskiego wierną kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej z przeznaczeniem do umieszczenia w kościele Ukrzyżowania a zarazem Grobu Chrystusa na szczycie Kalwarii w Praszce.
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli procesjonalnie do domu Świętej Rodziny, gdzie Ksiądz Arcybiskup sprawował uroczystą Mszę św. dziękczynno-błagalną w intencji wszystkich dobroczyńców Kalwarii w Praszce oraz zebranych. W swojej homilii abp Stanisław Nowak podkreślił, że Domek Zwiastowania Matki Bożej przypomina nam niezłomną wiarę Maryi, którą trzeba naśladować. „Dlatego bądźcie przekonani, że budowa tego nowego obiektu sakralnego na Kalwarii w Praszce ma wielki sens. Idąc drogą Maryi nasze życie stanowi wielką pomoc dla świata” – mówił Metropolita.
Podczas Apelu Maryjnego Ksiądz Arcybiskup prosił Maryję, by wstawiała się u Boga za Polskę, by Ojczyzna nasza się nie gubiła, nie traciła wiary.
W czasie rozważań części chwalebnej Różańca, podczas procesji fatimskiej na osiedlu w Praszce Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że Maryja nawet wtedy, gdy Jezus leżał w grobie niezłomnie mu wierzyła i dlatego też Jej zraniony częstochowski wizerunek z bolesnymi ranami na policzkach jest umiejscowiony od maja br. w kościele Ukrzyżowania a zarazem Grobu Chrystusa na Kalwarii w Praszce.
Po procesji fatimskiej Ksiądz Arcybiskup ofiarował do kaplicy Wieczernika obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej płaczącej krwawymi łzami nad grzesznym światem. Na pamiątkę tego cudownego zjawiska, które miało miejsce 400 lat temu, również na Kalwarii w Praszce organizowane są rokrocznie 3 maja uroczyste procesje z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej z domu Świętej Rodziny do kościoła Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej.
Na zakończenie fatimskiej uroczystości ks. dr Stanisław Gasiński złożył Księdzu Arcybiskupowi podziękowanie za pasterką posługę a wszystkim zebranym duchownym i świeckim za dar pokutnej modlitwy. Ksiądz Prałat podkreślił, że „Maryja oświecona łaską błogosławionego poznania zareagowała na Boże Słowa, o czym przypomina nam Domek Zwiastowania Matki Bożej na Praszkowskiej Kalwarii i w tym jest dla nasz wszystkich wzorem do naśladowania i źródłem wytrwałości w wierze”.
Po poświęceniu chleba Świętej Rodziny przeznaczonego dla pielgrzymów, błogosławieństwie i rozesłaniu wszyscy zebrani udali się jeszcze do kaplicy fatimskiej, aby tam ucałować relikwie błogosławionych dzieci z Fatimy: Hiacynty i Franciszka oraz drzazgę z drzewa, nad którym ukazała się Matka Boża w Fatimie.
Kolejne nabożeństwa fatimskie będą odprawiane na Kalwarii w Praszce, każdego 13. dnia miesiąca o godz. 20.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński