Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 19
10 maja 2009 r.

Na Kalwarii w Praszce

Bogdan Oset

Kalwaria w Praszce jest jedynym w swoim rodzaju miejscem w naszej archidiecezji. Po pierwsze jest tam kalwaria, wzorowana na tej z Kalwarii Zebrzydowskiej, po drugie co roku w okresie Triduum Paschalnego organizowane są tam Misteria Męki Pańskiej, także wzorowane na tych z Zebrzydowic. W tym roku w oktawie Wielkiej Nocy odbyła się tam kolejna wyjątkowa uroczystość – poświęcenie stacji jedynej w Polsce Drogi Zmartwychwstania. Uroczystość rozpoczęła Msza św. na szczycie Kalwarii, której przewodniczył abp Stanisław Nowak. Przed rozpoczęciem Eucharystii ks. prał. dr Stanisław Gasiński serdecznie powitał zebranych, prosząc Księdza Arcybiskupa o poświęcenie tabernakulum, ołtarzy i stacji Drogi Zmartwychwstania, a także umocnienie słowem Bożym i zaprosił wszystkich do modlitwy w duchu kalwaryjskim-pokutnym. W takim też duchu wygłosił homilię abp. Stanisław Nowak, koncentrując uwagę zebranych na najważniejszych zbawczych Tajemnicach Śmierci i Zmartwychwstania jezusa. Mówił też o teologii ołtarza. W trakcie Eucharystii nastąpiło poświęcenie nowego tabernakulum w kaplicy Grobu Chrystusa i ołtarzy marmurowych wewnątrz i zewnątrz tej kaplicy, a następnie 18. stacji Drogi Zmartwychwstania-Światła. W uroczystości tej brali udział rycerze i damy Zakonu Bożego Grobu z Jerozolimy z komandorem Zakonu ks. inf. dr. Marianem Mikołajczykiem – wikariuszem generalnym, ks. prał. Marianem Stochniałek – dziekanem regionu wieluńskiego, ks. kan. Mieczysławem Papiernik – miejscowym dziekanem oraz kapłanami dekanatu, klerykami, Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej w Praszce – opiekunami Kalwarii i wiernymi odznaczającymi się szczególną duchowością kalwaryjską, którą tak szczególnie kultywował sługa Boży Jan Paweł II. Uroczystość zakończyła się w kościele sanktuaryjnym Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, w obrębie którego znajduje się Kaplica Wieczernika stanowiąca jedną z ostatnich stacji Drogi Zmartwychwstania.
Na zakończenie uroczystości kustosz sanktuarium kalwaryjskiego w Praszce ks. prał. dr Stanisław Gasiński złożył serdeczne podziękowanie za tą szczególną modlitwę na Kalwarii w Praszce, życząc by wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego dodawała zebranym ciągle nowej nadziei i mocy do odnoszenia codziennych zwycięstw. Abp Stanisław Nowak podziękował miejscowemu Księdzu za dalszą nową część Kalwarii w Praszce, podkreślając „że to wszystko ma swoją wielką wymowę, swój teologiczny sens: wszystko oparte jest na Słowie Bożym, na Biblii i dlatego tu można naprawdę poznawać Jezusa i uczyć się go kochać. Ksiądz Arcybiskup poprosił, żeby Zakoń Grobu Pańskiego czuł się na Kalwarii w Praszce jak u siebie, bo na niej jest Grób Pański tak szczególnie rozbudowany, a nowe stacje Drogi Zmartwychwstania wpisane są w duchowość tegoż Zakonu. Abp. Nowak podziękował również Kalwaryjskiemu Bractwu Męki Pańskiej i wszystkim, którzy Kalwarię w Praszce omadlają i kochają. Natomiast księży dekanatu praszkowskiego prosił, żeby pokochali to miejsce i byli dumni, że w ich dekanacie jest taki wielki skarb, piękno tego dekanatu – Kalwaria w Praszce. Wyraził nadzieję, że w także w przyszłości wierni Kościołowi jeszcze bardziej docenią to miejsce przez korzystanie z owej kalwaryjskiej duchowości, którą odznaczał się Jan Paweł II, i którą to duchowością zadziwił cały chrześcijański świat. Z każdym rokiem ta nadzieją staje się coraz bardziej realna. Kalwaria pięknieje i modli się na jej Dróżkach coraz liczniejsza rzesza wiernych.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński