Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 27
5 lipca 2009 r.

Wdzięczność za dar kapłaństwa

Wojciech Mścichowski

„Cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi: a także i wy się cieszcie i dzielcie radość za mną!” – tymi słowami św. Pawła, umieszczonymi na swoim obrazku prymicyjnym witał gości przybyłych 14 czerwca na Makowe Wzgórze w Praszce proboszcz parafii ks. prał. Stanisław Gasiński. Okazją był jubileusz 25-lecia kapłaństwa i 50. rocznica urodzin.
Ks. prał. Stanisław Gasiński, od 21 lat proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Praszce, kustosz Sanktuarium, będąc wielkim orędownikiem i czcicielem Matki Bożej Kalwaryjskiej pragnie także tutaj, na tzw. Makowym Wzgórzu, na terenie archidiecezji częstochowskiej wzniecić kult przypisywany Kalwarii Zebrzydowskiej. Z inicjatywy ks. Gasińskiego, w roku 2002 podczas pielgrzymowania do Kalwarii Zebrzydowskiej, Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił w tamtejszej bazylice wierną kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej, która wkrótce swoje miejsce znalazła na Makowym Wzgórzu.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczął występ miejscowego chóru w Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej. Następnie Ksiądz Jubilat odprawił dziękczynną Eucharystię w kościele pw. Świętej Rodziny. W uroczystościach wzięli udział m.in.: 90-letnia mama Jubilata (patrz zdjęcie), rodzina, koledzy, szkolni i kursowi, byli i obecni parafianie, księża, siostry zakonne, członkowie Stowarzyszeń i Bractw działających w parafii, przedstawiciele władz samorządowych i rządowych. Podczas homilii, kustosz Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej o. Damian Muskus zwrócił uwagę na rolę kapłana w życiu każdej parafii i potrzebę stałej modlitwy wiernych o nowe powołania.

Z okazji jubileuszu 25 lat kapłaństwa
ks. dr. Stanisławowi Gasińskiemu
składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, darów Ducha Świętego,
stałej opieki Matki Najświętszej
i obfitych łask Bożych w dalszej pracy duszpasterskiej


Parafia Żarki Miasto
wraz z ks. proboszczem Janem WajsemPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński