Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 36
6 września 2009 r.

Od Zaśnięcia do Wniebowzięcia

Wojciech Mścichowski

W drugą niedzielę sierpnia, mieszkańcy Praszki oraz liczni pielgrzymi z całego rejonu, kolejny raz przybyli na Makowe Wzgórze, aby zamanifestować miłość do królującej w tutejszym sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej. W uroczystość Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, na Makowym Wzgórzu razem z wiernymi modlił się także abp Stanisław Nowak. Metropolita Częstochowski dokonał poświęcenia nowej Kaplicy Zaśnięcia Matki Bożej oraz umieszczonej w niej figury Matki Bożej Zaśniętej. W uroczystości poświęcenia i okolicznościowej Mszy św. uczestniczyli kapłani, na czele z ks. prał. Marianem Gąsiorowskim, członkowie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, a także nowa formacja Apostołów tego świętego miejsca. Gospodarzem, jednocześnie inicjatorem uroczystości był proboszcz parafii, zarazem kustosz sanktuarium ks. prał. Stanisław Gasiński. W słowie do wiernych abp Stanisław Nowak podkreślił rangę tego rodzaju uroczystości i ich znaczenie w dążeniu ludu Bożego do świętości. – Poświęcenie tej kaplicy i Figury Matki Bożej Zaśniętej jest wydarzeniem historycznym. Jest też sprawą przyszłości, jest wydarzeniem wielkiej rangi wobec Trzeciego Tysiąclecia – mówił abp Stanisław Nowak. – Na Makowym Wzgórzu za pośrednictwem Kalwaryjskiej Matki Bóg spogląda na ludzi i błogosławi im w trudnych czasach początków III tysiąclecia. Tutaj na kalwaryjskich dróżkach wierni wraz z pasterzami starają się jeszcze bardziej pokochać Chrystusa, patrzeć na Jego świętą krew i rozważać Jego mękę – kontynuował Metropolita Częstochowski. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że Kalwaria stanowi połączenie Matki z Synem. To właśnie z Krzyża Pan Jezus oddał swojej Matce ludzi w opiekę, wywyższając Ją jako pośredniczkę łaski. Apelował, aby to miejsce było terenem wielkiej modlitwy o miłosierdzie Boże w całym III tysiącleciu. Po Mszy św. w uroczystej procesji Figura Matki Bożej Zaśniętej umieszczona została w kaplicy, złożono kwiaty, zapalono lampiony. Wierni na czele z Pasterzami oddali hołd Tej, która upodobniając się do zwykłego człowieka dostąpiła chwały rychłego Wniebowzięcia.
Wolą Metropolity Częstochowskiego jest, aby Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej na Makowym Wzgórzu w Praszce, nabierało blasku, głosząc chwałę Jezusa i Jego Matki daleko poza granice archidiecezji.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński