Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 11
14 marca 2010 r.

Niedziela, nr 12
21 marca 2010 r.

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce
oraz
Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce
zapraszają na

I Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej

Kalwaria Praszkowska 2010

Patronat honorowy:

Kustosz Sanktuarium Kalwaryjskiego ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Burmistrz Praszki mgr Jarosław Tkaczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce mgr Bogusław Łazik

Cele przeglądu

1. Kultywowanie i popularyzacja pieśni kalwaryjsko-pasyjnej, ewangelizacja przez śpiew pieśni wielkopostnych oraz pokutnych.

2. Odkrywanie istoty duchowości Kalwaryjskiej – Męki, Śmierci i zmartwych- wstania Pana Jezusa.

3. Uczczenie także w ten sposób 5. rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II, niestrudzonego Pielgrzyma Kalwaryjskiego.

Regulamin

Przegląd Pieśni Pasyjnej ma Formułę konkursu. W przeglądzie mogą wziąć udział:
– Soliści, duety
– Zespoły wokalno-instrumentalne
– Chóry dziecięco-młodzieżowe
– Chóry dorosłe

Zgłoszeniem na Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej jest wypełniona krata zgłoszenia przesłana do 28 marca br. pocztą, która zawierać będzie następujące informacje:
– informacja o podmiocie wykonawczym (solista, zespół, chór dorosły itp.)
– informacje o wykonywanym repertuarze (tytuły utworów).
– Każdy wykonawca wykonuje 2 utwory – pieśni.

Ocena i Nagrody

1. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:
– dobór repertuaru
– poziom wykonawczy
– interpretacje pieśni
– ogólny wyraz artystyczny

2. Organizatorzy Przeglądu przewidują nagrody i wyróżnienia.

3. Każdy wykonawca otrzyma dyplom

Termin Przeglądu

31 marca br. – Wielka Środa
godz. 17.00 Msza św.
godz. 17.45 Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej

Miejsce

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej
Aleja Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka

Uwagi końcowe

1. Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie.

2. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

3. Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.

4. Zgłoszenie należy wysłać do 21 marca br. na adres:
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej
Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
24, 46-320 Praszka
www.kalwaria-praszka.pl

Patronat medialny

Katolicki Tygodnik „Niedziela”

Internetowa Telewizja Powiatowa w OleśniePARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński