Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 18
2 maja 2010 r.

Uczcili Jezusa umęczonego i Zmartwychwstałego

Alicja Przepiórkiewicz

W Wielką Środę na Kalwarii w Praszce odbył się I Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej.

Ceremonia otwarcia odbyła się w kościele sanktuaryjnym pw. Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej na Makowym Wzgórzu, gdzie gospodarz tego miejsca ks. prał. Stanisław Gasiński wspólnie z wikariuszem ks. Mariuszem Gieszczykiem odprawił Mszę św. dziękczynno-błagalną w intencji wszystkich uczestników tego Przeglądu. W homilii ks. dr Stanisław Gasiński podkreślił, że treścią całego Wielkiego Tygodnia jest męka i śmierć Chrystusa na krzyżu, która dokonała się dla naszego wiecznego uszczęśliwienia a sanktuarium kalwaryjskie jest szczególnie predysponowane do tego, by także i w takiej formie oddawać cześć Chrystusowi umęczonemu i Zmartwychwstałemu. Kustosz sanktuarium kalwaryjskiego wyraził radość z tego, że trud organizacyjny owego Przeglądu podjął ks. mgr Mariusz Gieszczyk wspólnie z Publicznym Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce.

Po akcie zawierzenia Ojca Świętego Jana Pawła II przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej, wszyscy zebrani udali się do kościoła parafialnego pw. Świętej Rodziny, gdzie odbył się Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej. Tam też ks. prał. Stanisław Gasiński powitał wszystkich zebranych z burmistrzem Praszki Jarosławem Tkaczyńskim, wiceburmistrzem Danutą Janikowską, przewodniczącym Rady Miejskiej w Praszce Bogusławem Łazikiem i dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Praszce Januszem Tobisiem. Następnie ks. prefekt Mariusz Gieszczyk, przejmując prowadzenie Przeglądu ogłosił skład jury, w którym zasiedli: ks. prał. Stanisław Gasiński (przewodniczący), Danuta Janikowska, Ireneusz Sumera oraz Joanna Czemielewska-Cholak.

Głęboka treść prezentowanych utworów, skomponowanych i zaaranżowanych w duchu kalwaryjskim i pasyjnym, zmuszała do refleksji zgromadzoną publiczność, ta zaś nagradzała wszystkich wykonawców brawami na stojąco.

W kategorii „Chóry i schole” I miejsce zajęły „Śpiewające słowiki” z Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, II miejsce – Schola dziecięca z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce, III miejsce – Zespół Śpiewaczy „Kościelanki” z Kościelca.

W kategorii „Zespoły wokalno-instrumentalne” I miejsce zajął Zespół „Liberi Deus” z parafii pw. św. Józefa w Porębie, II – Zespół „Sancta Maria” z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Szkoły Podstawowej nr 47 w Częstochowie, III miejsce – Praszkowska Kapela Podwórkowa „Wyderka”.

W kategorii „Soliści” I miejsce zajęła Ewelina Dawczyk z parafii pw. św. Franciszka w Blachowni, II miejsce – Zuzanna Malinka ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Częstochowie, III miejsce – Martyna Pydzińska z Gimnazjum nr 16 w Częstochowie. Wyróżnione zostały także małe solistki: Ewelina Dawczyk i Marta Stelmaszczyk.

Po wręczeniu nagród przez kustosza Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce, Burmistrza Praszki i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Dyrektora Gimnazjum, ks. prał. Stanisław Gasiński dziękując wszystkim za kultywowanie w tej formie duchowości kalwaryjsko-pasyjnej zaprosił wszystkich zebranych na II Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej, który odbędzie się za rok w Wielką Środę. Następnie wszyscy wykonawcy oraz jury udali się na zaproszenie Księdza Kustosza do domku Zwiastowania Matki Bożej, gdzie spożyli kalwaryjską wieczerzę, w trakcie której ks. prał. Stanisław Gasiński jeszcze raz podziękował wszystkim za udział w Przeglądzie, a ks. prefektowi Mariuszowi Gieszczykowi i osobom, które z nim współpracowały, za podjęcie trudu jego zorganizowania.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński