Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 29
26 marca 2010 r.

„Módlcie się tam za mnie...”

Adam Wojnar

Szczególnym motywem i impulsem do powstania Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Praszce była apostolska pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej w 2002 r. W czasie tej pielgrzymki Ojciec Święty poświęcił kopię obrazu cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej dla nowego kościoła w Praszce oraz wypowiedział słowa: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”.

Metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak, realizując testament Ojca Świętego dokonał 13 września 2004 r. erygowania i poświęcenia Kalwarii w Praszce. Na powierzchni 16 ha powstało 57 stacji, kaplic lub krzyży, a łączna długość dróżek Pana Jezusa wynosi ponad 4 kilometry.

– Miejsce to powstało i pięknieje dzięki ludziom wielkiej wiary i serca, jest tworzone nieustannie – mówi kustosz tego miejsca ks. prał. Stanisław Gasiński.

13 czerwca 2010 r. to kolejna data, która wpisze się w historię tego miejsca. W tym dniu pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka podczas uroczystości w Kalwarii w Praszce poświęcony został Tryptyk Papieski w kościele Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, upamiętniający uroczyste wprowadzenie poświęconej przez Ojca Świętego Jana Pawła II kopii obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Obraz powstał z inicjatywy ks. prał. Stanisława Gasińskiego i Rady Duszpasterskiej Parafii Świętej Rodziny w Praszce, a ufundowany został przez parafian i przyjaciół Kalwarii Praszkowskiej.

Ksiądz Arcybiskup poświęcił w tym dniu także pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, który ustawiony u wejścia do Sanktuarium, wita i zaprasza przybyłych, zachęcając do modlitwy do Matki Bożej, Której nasz Ojciec Święty zaufał w swoim życiu.

Pomnik, dzieło bliźniaków księży Leszka i Roberta Kruczków SDB, powstał pod patronatem Krakowskiego Bractwa Kurkowego z inicjatywy i fundacji marszałka tegoż Bractwa – Ryszarda Maślanki i jego rodziny. W ręce rzeźby włożony został oryginalny różaniec, jaki otrzymał w czasie audiencji od Ojca Świętego marszałek Ryszard Maślanka.

W uroczystościach w Praszce obok parafian, przedstawicieli władz, Rycerzy Grobu Bożego, kapłanów, szczególnie wyróżniała się liczna grupa Braci Kurkowych w swoich historycznych strojach, z obecnie panującym królem Kurkowym Krzysztofem Wójcikiem oraz z jego marszałkami.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński